Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ƯDCNTT-TT năm 2016 

Thực hiện Công văn số 1914/BTTTT-CNTT ngày 10/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016;

Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu đính kèm. Số liệu cung cấp cần đầy đủ, đảm bảo tính chính xác vì các số liệu này ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh, thành khác và là cơ sở để đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT-TT phù hợp cho những năm tiếp theo.

Phiếu thu thập xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/07/2016 theo địa chỉ: Số 02 Hương Giang, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn.

Tải về: Biểu mẫu cung cấp số liệu ICT Index năm 2016.

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: (052)3.851.206.

Trân trọng./.

[Trở về]