Văn bản mới về ATTTT
    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn V/v phối hợp triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho Cổng/Trang TTĐT của cơ quan nhà nước năm 2016 
 Xem nội dung văn bản.

(Bộ Thông tin và Truyền thông)

[Trở về]