Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn hỏa tốc về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 Công văn số 641/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình
 Xem nội dung Công văn tại đây
[Trở về]