Bản in     Gởi bài viết  
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị cung cấp thông tin trả lời họp báo 
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình nhận được công văn số 3763/TB-VPUBND ngày 14/11/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó chủ tịch  UBND tỉnh Họp báo và gặp mặt báo chí Quý III/2019.

Xem nội dung tại đây

Phòng Thông tin báo chí xuất bản

[Trở về]