Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước 
Xem tiếp
Giới thiệu văn bản mới, quy định mới 
Xem tiếp
Đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan nhà nước... 
Xem tiếp
Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm gián điệp trên máy tính Lenovo 

Ngày 13/01/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã ban hành Công văn số 30/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn nhận biết, gỡ

Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về tài nguyên Internet 

Triển khai Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về quản lý và sử dụng...

Xem tiếp