Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

CÔNG ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Hoa Lý - Phó chủ tịch, Trưởng ban Nữ công

3. Đ/c Trần Diễm Phúc - Uỷ viên

4. Đ/c Tăng Thị Hải - Uỷ viên

5. Đ/c Võ Thị Hà - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá III, nhiệm kỳ 2012-2015 (kéo dài đến 2017):

1. Đ/c Nguyễn Phi Khanh - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan - Phó chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Trần Hoài Ân - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá II, nhiệm kỳ 2010-2012:

1. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Diện - Phó chủ tịch

3. Đ/c Dương Mạnh Lâm - Uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Bưu chính, Viễn thông khoá I, nhiệm kỳ 2007-2010:

1. Đ/c Hoàng Việt Hùng - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Quang Hoạt - Phó chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên

4. Đ/c Trần Thị Diện - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Uỷ viên


[Trở về]