Bản in     Gởi bài viết  

CÔNG ĐOÀN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Ban chấp hành Công đoàn Sở Bưu chính, Viễn thông khoá I, nhiệm kỳ 2007-2010:

1. Đ/c Hoàng Việt hùng - Chủ tịch

2. Đ/c Lê Quang hoạt - Phó chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên

4. Đ/c Trần Thị Diện - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá II, nhiệm kỳ 2010-2012:

1. Đ/c Phạm Thanh Tân - Chủ tịch

2. Đ/c Trần Thị Diện - Phó chủ tịch

3. Đ/c Dương Mạnh Lâm - Uỷ viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Thuý - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Uỷ viên

Ban chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông khoá III, nhiệm kỳ 2012-2015:

1. Đ/c Nguyễn Phi Khanh - Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan - Phó chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Trung Thanh - Uỷ viên

4. Đ/c Huỳnh Thị Trâm Ngọc - Uỷ viên

5. Đ/c Trần Hoài Ân - Uỷ viên

Các thành tích đạt được:

- Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm: 2011, 2012, 2013;

- Công đoàn viên chức tỉnh tặng bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng công đoàn


[Trở về]