Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Công điện về việc tập trung ứng phó mưa lũ lớn 
Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó mưa lũ lớn
 Xem nội dung công điện tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]