Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Công điện Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình 
Công điện số 116/CĐ-BCH ngày 15/9/2020 và Công điện số 117/CĐ-BCH ngày 16/9/2020 của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN kiêm phòng thủ dân sự. 
Tải công điện số 116 tại đây!

Tải công điện số 117 tại đây!

[Trở về]