Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Công điện: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ 
Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ
 Xem nội dung công điện tại đây!

 

[Trở về]