Phiên bản thử nghiệm
Đẩy mạnh triển khai sử dụng các nền tảng, ứng dụng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người vào ra địa điểm công cộng... 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền đã có văn bản gửi các...

Xem tiếp
Tập huấn phần mềm quản lý công tác thanh tra và giải quyết KNTC 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 06/7/2021 đến 22/7/2021, Sở Thông tin và Truyền...

Xem tiếp
Dự báo sớm về lỗ hổng bảo mật trên Windows có thể bị lợi dụng để tấn công APT diện rộng 
Theo dự báo sớm của Bộ Thông tin và Truyền thông, lỗ hổng CVE-2021-1675 trên hệ điều hành Windows có thể bị tận dụng để tiến hành các chiến dịch tấn công có chủ đích APT lớn trên quy mô rộng trong...

Xem tiếp
Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ số phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục...

Xem tiếp
Việt Nam sẽ hình thành Chính phủ số vào năm 2025 

Chính phủ số sẽ được hình thành vào năm 2025. Chuyển đổi từ Chính phủ điện tử thành Chính phủ số là sự chuyển đổi có tính căn bản. Thách thức của Chính phủ số là quản lý sự thay đổi.

Xem tiếp