Bản in     Gởi bài viết  
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 
Chiều 26/8/2019, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Tham dự Hội nghị có đồng chí Văn Hoài Linh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Hoàng Việt Hùng - Bí thư Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Sở Thông tin và Truyền thông.  

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên đã được nghe đồng chí Đặng Thị Huyền Loan - Chánh Thanh Tra Sở trình bày toàn văn Bản Di chúc của Bác. Bản Di chúc là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách, tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sau 50 năm công bố, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị. Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, chấp nhận thách thức để tiến tới con đường phát triển bền vững. Đồng chí Đặng Hoàng Cường - Bí thư Chi đoàn đã có bài tham luận “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trong đó nhấn mạnh 5 vấn đề cốt lõi của Bản Di chúc đó là Sự đoàn kết; Phê bình và tự phê bình; Đạo đức cách mạng, Cần kiệm liêm chính chí công vô tư; Công tác chăm lo cho Đoàn viên và Thanh niên; Chăm lo đời sống của nhân dân, đồng thời liên hệ những kết quả đạt được của chi bộ Sở TT&TT trong thời gian qua. Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến thảo luận, bổ sung, góp ý tạo không khí thảo luận sôi nổi và đem lại hiệu quả thiết thực.
Buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, thấm nhuần những giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC trong đơn vị.


Liên nguyễn
 

[Trở về]