Bản in     Gởi bài viết  
Cảnh báo về phần mềm mã hóa, tống tiền người sử dụng Ransomware 
 Đầu tháng 03/2016, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT ghi nhận cách thức tấn công mới của tin tặc nhằm vào các cơ quan, tổ chức có sử dụng các hòm thư điện tử nội bộ. Tin tặc tấn công bằng cách giả mạo một địa chỉ điện tử có đuôi là @tencongty.com.vn để gửi thư điện tử có kèm mã độc đến các người dùng trong công ty đó.
 Xem chi tiết nội dung tại đây.

(Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình)

[Trở về]