Bản in     Gởi bài viết  
Cảnh báo địa chỉ IP nhiễm mã độc tham gia mạng botnet 
 Ngày 27/6/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình phát hiện địa chỉ IP 117.4.147.246 chức năng sử dụng dịch vụ web do Thư viện tỉnh Quảng Bình quản lý bị nhiễm mã độc tham gia mạng botnet thông qua địa chỉ đích (C&C) 208.100.26.234, cổng 80, link kết nối /bla07/gate.php.
 Xem chi tiết nội dung tại đây.

(Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình)

[Trở về]