Văn bản mới về ATTTT
Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server 
 Ngày 23/7/2021, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 984/CATTT-NCSC về Lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 và Windows Server
Xem tiếp
Dự báo sớm về lỗ hổng bảo mật trên Windows có thể bị lợi dụng để tấn công APT diện rộng 
Theo dự báo sớm của Bộ Thông tin và Truyền thông, lỗ hổng CVE-2021-1675 trên hệ điều hành Windows có thể bị tận dụng để tiến hành các chiến dịch tấn công có chủ đích APT lớn trên quy mô rộng trong...

Xem tiếp
Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm VMware 

Ngày 26/02/2021, Ban Cơ yếu Chính phủ có Công văn số 45/BCY-CNTTGSM về việc cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Vmware.

Xem tiếp
Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb 

Ngày 11/01/2021, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT có Công văn số 18/CATTT-NCSC cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb.

Xem tiếp
Phát hiện 6 lỗ hổng bảo mật trong các máy chủ sử dụng Microsoft Exchange 

Ngày 21/12/2020, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1204/CATTT-NCSC cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong máy chủ Microsoft Exchange.

Xem tiếp