Bản in     Gởi bài viết  
Các văn bản pháp lý liên quan 
1. Quyết định 172/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định.

2. Quyết định số 51/2006/QĐ-BBCVT ngày 1/12/2006 Quy định về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA”.

3. Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

4. Thông tư 31/2011/TT-BTTTTngày 31/10/2011 ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy.

5. Thông tư 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

[Trở về]