Bản in     Gởi bài viết  
CÁC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG, KARAOKE ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI 
Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1025/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, trong thời gian tới, cùng với cả nước nói chung, tỉnh ta tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với các quan điểm phát triển chủ yếu sau:  
1. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 5 tháng 6 năm 2020 là khai thác tối đa thị trường trong nước. Phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh tế - xã hội. Từng sở, ngành, địa phương phải có kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong các hoạt động như giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế số...
2. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
3. Tạo điều kiện và thực hiện một cách nhân văn việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, công dân Việt Nam, nhưng phải bảo đảm không để nguồn bệnh xâm nhập, lây nhiễm vào Việt Nam.
4. Thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, chú ý bảo đảm việc làm, hỗ trợ đối với người nghèo, không để bất cứ người dân nào bị đói, đứt bữa, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
5. Đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân, lao động kỹ thuật tay nghề cao nhập cảnh làm việc và khảo sát các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt nam trên địa bàn tỉnh: Giao Công an tỉnh, các Sở: Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Du lịch, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan cho các đối tượng này; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các thủ tục cấp mới và gia hạn hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và đảm bảo an toàn không lây nhiễm dịch bệnh.
6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan để hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với từng đối tượng, có thu phí, tổ chức đón tiếp, xét nghiệm nhanh; tiếp tục chủ trì, chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn, lơi là, chủ quan, nhất là ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế, cơ sở cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.
8. Các dịch vụ vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại, phải đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Giao Công an tỉnh chủ động có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy).THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
 

[Trở về]