Đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 Ngày 04/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cáp thông tin treo trên...
Xem tiếp
Hội nghị triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018 

Ngày 01/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác chỉnh trang cáp thông tin năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xem tiếp
Quy định mới về khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động 

Ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT về Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2018...

Xem tiếp
Ra quân chỉnh trang hệ thống cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới 

Sáng 19/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức Lễ ra quân chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đến...

Xem tiếp
Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Sáng ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thông qua cầu truyền hình trực tuyến toàn quốc. Phó...

Xem tiếp