Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại 
Ngày 11-11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng lớp “Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào” năm 2019 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại như: kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án truyền thông đối ngoại và kỹ năng nắm bắt, xử lý thông tin; tình hình thế giới năm 2018; công tác hội nhập kinh tế, quốc tế; hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình biển Đông năm 2018 và dự báo năm 2019... 
Khóa học nhằm giúp các học viên trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để xử lý, xác thực thông tin, qua đó phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời đến người dân.  
Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13-11.
 
Theo Đ.N (Báo Quảng Bình)
[Trở về]