Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp triển khai quy hoạch báo chí 
Ngày 14/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 2595/BTTTT - CBC về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan báo chí. 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]