Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Biểu mẫu cung cấp số liệu CNTT 2015 
Biểu mẫu cung cấp số liệu định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước
Thực hiện Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 606/UBND-VX ngày 05/06/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Để kịp thời tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Uỷ ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Bình đúng thời gian quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị tập hợp số liệu báo cáo theo biểu mẫu dưới đây:

Bản mềm biểu mẫu báo cáo của các sở, ban ngành cấp tỉnh tải tại đây

Bản mềm biểu mẫu báo cáo của các UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố tải tại đây

Báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2016 theo địa chỉ: số 02 Hương Giang - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình; bản mềm gửi về hộp thư điện tử: stttt@quangbinh.gov.vn.

Trân trọng./.

[Trở về]