Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Biểu mẫu báo cáo đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2017 

Thực hiện Công văn số 481/BTTTT-CATTT ngày 12/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 626/VPUBND-VX ngày 01/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng,

Đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, số liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/3/2018 để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Tải biểu mẫu báo cáo tại đây:    Mẫu báo cáo văn bản giấy  (file word)

                                                          Mẫu báo cáo văn bản điện tử (file excel), gửi về địa chỉ thư điện tử: phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn

                                                          Hướng dẫn điền thông tin (file pdf)

Trong quá trình triển khai nếu phát sinh vướng mắc cần hỗ trợ, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ:

       Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

       Điện thoại: 0232.3851206; Di động: 0915.272327 (Ông Trần Diễm Phúc)

       Email: phuctd.stttt@quangbinh.gov.vn

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan./.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

[Trở về]