Phiên bản thử nghiệm
Báo cáo định kỳ hoạt động in, phát hành 
Xem tiếp
Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 
Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn... 
Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn...
Xem tiếp
ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ III/2020 
Trong quý III/2020, các cơ quan báo chí tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên báo chí: 
Xem tiếp
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp triển khai quy hoạch báo chí 
Ngày 14/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 2595/BTTTT - CBC về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy,...
Xem tiếp