Biểu mẫu thống kê số liệu về lĩnh vực thông tin cơ sở 
Xem tiếp
Một số quy định về cải chính và phản hồi thông tin trên báo chí 
Xem tiếp
Một số quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
Xem tiếp
Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội... 
 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với...
Xem tiếp
Văn bản của Bộ TT&TT về chấn chỉnh hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú 

Ngày 10/7/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 2411/BTTTT-CBC gửi các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh...

Xem tiếp