ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ III/2020 
Trong quý III/2020, các cơ quan báo chí tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên báo chí: 
Xem tiếp
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp triển khai quy hoạch báo chí 
Ngày 14/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 2595/BTTTT - CBC về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy,...
Xem tiếp
Một số quy định về quản lý thông tin, báo chí 
Xem tiếp
Biểu mẫu khảo sát nguồn lực cơ sở in và phát hành xuất bản phẩm 
Xem tiếp
Biểu mẫu thống kê số liệu về lĩnh vực thông tin cơ sở 
Xem tiếp