Phiên bản thử nghiệm
Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình tuyền thông khác trên internet 
 Ngày 19/7/2021, Ban Tuyên giáo trung ương có công văn số 990-CV/BTGTW về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác...
Xem tiếp
Tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí 
Thời gian qua, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý vấn đề báo chí nêu đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận,...
Xem tiếp
Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 
Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 
Xem tiếp
Quảng Bình: Họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
Chiều ngày 05/5/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo thông tin về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các...
Xem tiếp
Cam kết của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021 
Nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh và đưa Quảng Bình trở thành điểm đến “An toàn, khác biệt và hiệu quả” cho các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết: 
Xem tiếp