Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo trường hợp không hợp tác lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh viện Bạch Mai về để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 
Báo cáo số 921/SYT-NVY ngày 20/4/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo trường hợp không hợp tác lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh viện Bạch Mai về để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]