Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo trường hợp không hợp tác lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh viện Bạch Mai về để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 
Báo cáo số 921/SYT-NVY ngày 20/4/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo trường hợp không hợp tác lấy mẫu xét nghiệm từ bệnh viện Bạch Mai về để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]