Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau giãn cách xã hội từ ngày 02/5 đến 05/6 
Báo cáo số 1368/SYT-NVY ngày 05/6/2020 của Sở Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau giãn cách xã hội từ ngày 02/5 đến 05/6. 
 Xem nội dung báo cáo tại đây

P.TTBCXB

[Trở về]