Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 29/7/2020 
Báo cáo số 1872/SYT-NVY ngày 29/7/2020 của Sở Y tê về việc Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  
 Xem báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]