Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 12/5/2020 
Báo cáo số 1122/SYT-NVY ngày 13/5/2020 của Sở Y tế về Tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]