Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 06/8/2020 
Báo cáo số 1936/SYT-NVY ngày 06/8/2020 của Sở Y tế về việc Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]