Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 27/7/2020 
Báo cáo số 1828/SYT-NVY ngày 27/7/2020 của Sở Y tê về việc Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]