Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lúc 17 giờ ngày 19/4/2020 
 Báo cáo số 919/SYT-NVY ngày 14/4/2020 cuả Sở Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cập nhật đến 17 giờ 00 phút ngày 19/4/2020
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]