Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh: Tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lúc 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 
Báo cáo số 979/SYT-NVY ngày 23/4/2020 cuả Sở Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cập nhật đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]