Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo nhanh các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 
Báo cáo số 604/SYT-NVY ngày 20/3/2020 báo cáo nhanh về các trường hợp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Xem nội dung báo cáo tại đây

P.TTBCXB

[Trở về]