Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo mua sắm hệ thống máy Realtime - PCR phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 
Công văn số 994/SYT-NVY ngày 26/4/2020 của Sở Y tế về việc báo cáo mua sắm hệ thống máy Realtime - PCR phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2. 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB

[Trở về]