Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo kiểm tra việc khai thác đất trái phép tại huyện Minh Hóa 

Ngày 01/4/2017, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có đăng bài Huyện Minh Hóa: Nhiều khu đồi bị “xẻ thịt” trái phép của tác giả Đại Xuân phản ánh việc khai thác đất san lấp trái phép tại một số xã thuộc huyện Minh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 1065/VPUBND-TNMT ngày 10/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Minh Hóa tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu. Kết quả kiểm tra đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 693/STNMT-TTr ngày 19/4/2017.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]