Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo kiểm tra thông tin Báo Một thế giới phản ánh về việc phá rừng bần ở xã Tân Ninh 

Ngày 14/8/2017, Báo điện tử Một thế giới có bài “Quảng Bình: Ai bức tử rừng bần” của tác giả Anh Sơn phản ánh việc phá rừng bần ngập mặn tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin và có Văn bản báo cáo số 171/BC-UBND ngày 06/9/2017.

Download Báo cáo của UBND huyện Quảng Ninh tại đây.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]