Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình năm 2016 

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1557/BTTTT-THH về việc công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình có số điểm và xếp hạng ở các tiêu chí thành phần như sau:

1.     Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật CNTT:

 Quảng Bình đạt 0,934/1,00 điểm; xếp thứ 41/63 tỉnh, thành.

2.     Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động:

Quảng Bình đạt 0,607/1,000 điểm; xếp thứ 47/63 tỉnh, thành.

3.     Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử):

Quảng Bình đạt 0,781/1,000 điểm; xếp thứ 15/63 tỉnh, thành.

4.     Cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

Quảng Bình cung cấp 27 dịch vụ công mức độ 3, chưa có dịch vụ công mức 4; Xếp thứ 46/63 tỉnh, thành.

5.     Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin:

Quảng Bình đạt 1,000/1,000 điểm; xếp thứ 01/63 tỉnh, thành.

6.     Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin:

Quảng Bình đạt 0,714/1,000 điểm; xếp thứ 22/63 tỉnh, thành.        

Nếu sử dụng phương pháp xếp hạng như các năm trước (lấy điểm bình quân) thì Quảng Bình xếp hạng tổng thể đứng thứ 29/63 tỉnh thành.

Nguyễn Phi Khanh

[Trở về]