Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 24-7-2020 
 Tải file tại đây

CHÍNH SÁCH MỚI 1

1.                Không được kỷ luật, luân chuyển công tác cán bộ, công chức tố cáo tiêu cực. 1

2.                Hướng dẫn quy trình, thủ tục khoanh nợ, xóa nợ thuế. 3

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 4

3.                Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3%.. 4

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 5

4.                Chốt chặn tăng biên chế. 5

QUẢN LÝ.. 7

5.                Phó Thủ tướng Thường trực: Một bộ phận cán bộ công chức tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay tội phạm.. 7

6.                TP HCM kiểm tra quy trình bổ nhiệm cán bộ. 8

7.                Hà Nội muốn kéo dài thời gian dùng hộ khẩu giấy. 8

8.                Hà Nội: Chủ tịch huyện Quốc Oai không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 10

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 10

9.                Từ 1/8, chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe qua mạng internet 10

10.             Bộ VHTTDL đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin  11

11.             TPHCM: Bổ sung nhiệm vụ cho sở, ngành để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính. 12

12.             An Giang phấn đấu lọt top Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. 14

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH.. 15

13.             Thủ tướng đánh giá cao Bình Thuận bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công. 15

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH.. 16

14.             TPHCM: Không xử lý hình sự 38 người bảo kê xây dựng ở Bình Chánh. 16

15.             Bắt tạm giam, khám xét nhà cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. 18

16.             Để doanh nghiệp múc đất "lậu", Bình Định yêu cầu kỷ luật Chủ tịch, địa chính xã. 18

17.             Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác thiếu uý công an xô xát với người vi phạm.. 19

THẾ GIỚI 20

18.             Ông Trump không hài lòng với Trung Quốc về việc đối phó COVID-19. 20

19.             Cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Ba Lan bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng. 20

 CHÍNH SÁCH MỚI

Không được kỷ luật, luân chuyển công tác cán bộ, công chức tố cáo tiêu cực

Theo Thông tư mới của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.9 sẽ không được điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác; không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

 Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Thông tư số 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

 Theo nội dung Thông tư, bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo.

 Về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, Thông tư nêu rõ người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

 Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được người có thẩm quyền giải quyết tố cáo yêu cầu hoặc đề nghị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác của họ trong trường hợp người tố cáo đó không thuộc thẩm quyền quản lý của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

 Tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cùng cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo.

 Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo.

 Các biện pháp này gồm: Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người được bảo vệ.

 Ngoài ra còn có biện pháp xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị trù dập, phân biệt đối xử.

 Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ. 

“Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ” - Thông tư nêu rõ.

 Tuy nhiên việc này được loại trừ trong các trường hợp: Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức; theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

 Thông tư cũng nêu rõ, không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.9. (Laodong.vn 23/7, Phạm Đông)Về đầu trang

Hướng dẫn quy trình, thủ tục khoanh nợ, xóa nợ thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

 Theo đó, Thông tư này quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

 Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Quản lý thuế, phù hợp với pháp luật liên quan đến phá sản, doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, đầu tư, đất đai, ngân hàng. Đồng thời, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện do có nguyên tắc đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế xã hội và tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục.

 Muốn khoanh nợ tiền thuế, trước tiên cơ quan thuế phải lập, thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định khoanh nợ. Đối với người nộp thuế được khoanh nợ, bộ phận quản lý nợ, hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ thuộc cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế nợ tiền thuế lập đầy đủ hồ sơ khoanh nợ. Cơ quan thuế thực hiện dự thảo quyết định khoanh nợ theo mẫu và chuyển bộ phận nghiệp vụ, hoặc pháp chế thẩm định. Trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ thì cơ quan quản lý thuế phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan để bổ sung hồ sơ.

 Bộ phận nghiệp vụ, hoặc pháp chế xem xét, thẩm định hồ sơ khoanh nợ do bộ phận quản lý nợ, hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ chuyển đến. Thời gian thẩm định hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khoanh nợ.

 Sau khi nhận được ý kiến thẩm định, trong thời gian 10 ngày làm việc, bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ tổng hợp và trình thủ trưởng cơ quan quản lý thuế - nơi người nộp thuế nợ tiền thuế, xem xét quyết định khoanh nợ. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế nợ tiền thuế ký ban hành quyết định khoanh nợ.

 Thông tư 69 cũng hướng dẫn cụ thể việc công khai và gửi quyết định khoanh nợ. Theo đó, bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ nhập quyết định khoanh nợ vào ứng dụng quản lý thuế trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định khoanh nợ được ban hành. Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, cục thuế hoặc cục hải quan, Cục Kiểm tra sau thông quan đăng tải quyết định khoanh nợ trên trang thông tin điện tử của cục thuế, hoặc cục hải quan, Tổng cục Hải quan.

 Cơ quan quản lý thuế nơi người nộp thuế nợ tiền thuế gửi quyết định khoanh nợ ngay sau khi ký ban hành cho cơ quan đăng ký kinh doanh, hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề trên địa bàn. Bộ phận kế toán thuế, hoặc bộ phận được phân công xử lý nợ điều chỉnh lại tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trên ứng dụng quản lý thuế (nếu có). (VOV.vn 22/7)Về đầu trang

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

Standard Chartered dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 3%

Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây do nhu cầu của thị trường thế giới suy yếu.

 Theo lý giải của Standard Chartered, mặc dù ở trong nước, các hoạt động kinh tế diễn biến hết sức khả quan, song nền kinh tế có thể sẽ bị tác động bởi nhiều thách thức đến từ môi trường bên ngoài, ảnh hưởng đến tăng trưởng.

 Dự báo trên được đưa ra trong Báo cáo nghiên cứu toàn cầu quý 2 mang tựa đề “The aftershock-Dư chấn” vừa được ngân hàng công bố.

 Theo báo cáo, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sẽ tiếp tục phục hồi và góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm. Tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất dự kiến sẽ đạt khoảng 1,5% trong năm nay và có mức đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung giảm 1,8 điểm phần trăm. Mức đóng góp vào tốc độ tăng GDP của lĩnh vực dịch vụ dự kiến giảm xuống 0,5 điểm phần trăm từ 2,8 điểm phần trăm của năm 2019.

 Hoạt động xây dựng được dự báo sẽ chậm lại do yếu tố tâm lý thị trường và dòng vốn FDI giảm. Tuy nhiên, đầu tư vào cơ sở hạ tầng có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với giai đoạn 18 tháng trước nhờ chương trình kích cầu của Chính phủ. 

Ngành du lịch và các hoạt động liên quan bị chững lại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dung, dự kiến sẽ tăng trong nửa cuối năm khi nền kinh tế đã mở cửa trở lại, nhưng sẽ thấp hơn so với mức tăng của năm 2019.

 Các chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered dự đoán hoạt động thương mại của Việt Nam sẽ cải thiện trong nửa cuối năm khi nhu cầu thế giới phục hồi, mặc dù khó có thể trở lại như thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Hoạt động xuất, nhập khẩu sẽ gia tăng trong ngắn hạn nhờ sức cầu từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu yếu ớt trên thế giới sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng thương mại. Tăng trưởng nhập khẩu có thể sẽ thấp hơn xuất khẩu, do đó, cán cân thương mại dự kiến sẽ tiếp tục thặng dư.

 Nghiên cứu cũng dự đoán dòng vốn FDI sẽ sụt giảm trong năm nay, đạt 13 tỷ USD, trước tác động của tình trạng bất ổn gia tăng và tâm lý đầu tư ảm đạm trên toàn cầu. Các biện pháp của Chính phủ sẽ hỗ trợ dòng vốn FDI trong nửa cuối năm.

 Bên cạnh đó, sự dịch chuyển các hoạt động sản xuất không yêu cầu công nghệ cao sang Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị sẽ phần nào bù đắp sự sụt giảm do yếu tố tâm lý đầu tư, từ đó hỗ trợ dòng vốn FDI.

 Ông Chidu Narayanan, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á-Ngân hàng Standard Chartered, nhận định tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay với động lực chính đến từ sức khỏe nội tại của nền kinh tế. Các thách thức từ nền kinh tế toàn cầu sẽ một phần nào đó làm suy giảm tốc độ tăng trưởng, bởi Việt Nam đứng thứ 2 trong ASEAN về sự phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu, chỉ sau Singapore.

 “Tỷ lệ giao dịch thương mại so với GDP của Việt Nam ở mức 198%, nằm trong nhóm cao nhất châu Á; trong đó xuất khẩu hàng điện tử chiếm tỷ trọng lớn. Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 sẽ đạt 3%. Các công cụ tiền tệ và tài khóa tiếp tục được thực hiện trong nửa cuối năm có thể sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng tiến gần hơn tới mục tiêu 4-5% do Chính phủ đặt ra,” ông Chidu Narayanan cho biết. (TTXVN/VietnamPlus.vn 23/7)Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Chốt chặn tăng biên chế

Từ ngày 20/7/2020, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi tác động đến tổng biên chế. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm sẽ là căn cứ để tuyển dụng từng vị trí công việc của đơn vị. Điều đặc biệt chính là các đơn vị này sẽ không thể tùy tiện xin thêm biên chế như trước.

 Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả là nội dung lớn trong chủ trương cải cách của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những nội dung cốt lõi của việc cải cách chế độ công vụ, công chức là tiến hành xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước.

 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã xác định một trong những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách chế độ công vụ, công chức là “xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan của Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức… trên cơ sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và cơ cấu công chức, từng cơ quan nhà nước rà soát lại đội ngũ công chức, đối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp”.

 Như vậy, xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Bản chất của việc xác định vị trí việc làm là xác định trong một cơ quan, đơn vị có bao nhiêu vị trí việc làm và cần bao nhiêu người với những tiêu chuẩn, năng lực gì để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Qua xác định vị trí việc làm sẽ giúp cơ quan, đơn vị phát hiện những chồng chéo về nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức; phục vụ hiệu quả sắp xếp lại đội ngũ công chức.

 Như vậy, qua xác định vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị sẽ có thể tuyển dụng, sắp xếp, bố trí công chức phù hợp với vị trí việc làm, loại bỏ những công chức không đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần thực hiện tinh giản biên chế.

 Xác định vị trí việc làm quan trọng như vậy nên từ năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP “Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức”, trong đó có quy định về xây dựng khung năng lực cho từng vị trí. Tuy nhiên, phải mất một thời gian tương đối dài các bộ, ngành địa phương mới triển khai được chủ trương này.

 Mắc nhất chính là việc không ít bộ, ngành địa phương khi xây dựng đề án vị trí việc làm tại đơn vị mình thì số biên chế không những không giảm mà còn tăng. Tăng là bởi ngại va chạm, tăng là bởi không xác định đúng từng vị trí, không lượng hóa được công việc cụ thể của từng vị trí. Nếu xác định vị trí việc làm mà làm qua loa đại khái như vậy không những không giúp giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn làm biên chế phình ra.

 Không thể tùy tiện tăng biên chế, phải thực hiện đúng lộ trình tinh giảm 10% tổng biên chế vào năm 2021 là việc mà các bộ, ngành địa phương phải nỗ lực làm. Như vậy, xác định vị trí việc làm được đặt ra để thực hiện rất nhiều mục tiêu, trong đó ưu tiên hàng đầu là tinh giản biên chế.

 Nếu xác định vị trí việc làm, có bảng mô tả chi tiết công việc của từng vị trí cụ thể trong nền công vụ, mọi việc được lượng hóa thì mới có thể xác định được ai là người không hoàn thành nhiệm vụ, chứ vẫn cứ đánh giá một cách chung chung, định tính như hiện nay chắc chắn sẽ khó có nạn “công chức cắp ô” như đã và đang vẫn tồn tại.

 Điều khiến nhiều người lo ngại chính là khi các đơn vị hành chính ổn định sau khi các đơn vị phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm thì biên chế vẫn có thể tăng nếu một số bộ ngành, địa phương muốn điều chỉnh các đơn vị hành chính.

 Tuy nhiên, sẽ không lo tăng biên chế một cách tùy tiện như trước, Nghị định 62 nêu rõ: Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức chỉ được xem xét trong 3 trường hợp: Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định biên chế công chức. Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

 Như vậy, việc thành lập các đơn vị mới cũng phải có sự giám sát chặt chẽ, phải lý giải cụ thể tại sao lại thêm 1 vị trí này, và vị trí việc làm ấy sẽ đảm trách những việc cụ thể thế nào? Có như vậy mới không còn thực trạng các đơn vị kiếm cớ tách đơn vị hành chính để đẻ thêm biên chế.

 Đặc biệt, để chốt chặn việc tăng biên chế thông qua xác định vị trí việc làm, Nghị định 62 cũng ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu khi xác định từng vị trí của đơn vị mình.

 Cụ thể, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét: Xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật; Đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Không những thế, phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức. Rõ ràng, quy rõ trách nhiệm bằng chế tài cụ thể sẽ chặn được việc tăng biên chế với trăm ngàn lý do đã từng xảy ra. (Đại đoàn kết 23/7, Nguyên Khánh)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Phó Thủ tướng Thường trực: Một bộ phận cán bộ công chức tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay tội phạm

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2020, BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phòng, chống tội phạm đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 8,4 % số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. 

Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, đặc biệt là tội phạm liên quan đến băng nhóm tín dụng đen, xã hội đen, nhiều vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao… Đặc biệt, chúng ta đã làm tốt công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, nhất là việc phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công; đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao, củng cố niềm tin trong nhân dân.

 Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, đã phát hiện, xử lý thành công nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả lớn, thu nộp ngân sách gần 11.300 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2019). Đặc biệt, các lực lượng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, chống sản xuất, kinh doanh các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và các địa phương, được người dân đánh giá cao.

 Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá, tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.

 Theo Phó Thủ tướng, đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả và tồn tại 6 tháng, phương hướng và giải pháp quyết liệt thời gian tới. Vì thế, các các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được giao tập trung đóng góp ý kiến vào các vấn đề lớn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

 "Tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, gộp hai nội dung phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát biểu ngắn gọn. Thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những việc làm được, chưa làm được, những cơ quan, địa phương nào có cách làm tốt, giải pháp hay, có tính đột phá; những cơ quan, địa phương nào chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn nhiều tồn tại, hạn chế; những thuận lợi khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp công tác thời gian tiếp theo", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh. (Danviet.vn 23/7)Về đầu trang

TP HCM kiểm tra quy trình bổ nhiệm cán bộ

Chiều 23/7, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc ông Phan Trường Sơn, (53 tuổi), Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc vừa được bổ nhiệm chưa được 3 tháng bị Bộ Công an bắt tạm giam, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Trương Văn Lắm cho biết thành phố đang cho kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm cán bộ.

 "Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ có nói quy trình bổ nhiệm ông Sơn 'có sơ hở'. Thật ra, sơ hở ở đây hiện không có quy định lấy ý kiến Bộ Công an khi bổ nhiệm cán bộ. Do đó, việc Bộ Công an điều tra và chuẩn bị khởi tố thì chúng tôi không nắm được", ông Lắm nói.

 Cũng theo ông Lắm, trong quy trình làm công tác cán bộ, Sở Nội vụ đã lấy ý kiến các cơ quan của thành phố, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đều không phát hiện sai phạm. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Thành ủy và UBND thành phố không để tình trạng đó diễn ra.

 Trước đó, cuối tháng 4/2019, ông Sơn từ vị trí Trưởng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) được UBND thành phố bổ nhiệm chức Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc. Ông Sơn bị cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hôm 11/7.

 Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng khởi tố đối với Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến (55 tuổi), Phó chánh văn phòng Thành ủy Trần Trọng Tuấn (51 tuổi), Trần Quốc Đạt (57 tuổi, Phó phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản); Lê Tấn Hòa (43 tuổi, chuyên viên Sở Xây dựng).

 Những người này cùng bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015 do liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri). (Vnexpress.net 23/7, Trung Sơn)Về đầu trang

Hà Nội muốn kéo dài thời gian dùng hộ khẩu giấy

Nhất trí với việc bỏ quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, song Hà Nội kiến nghị gia hạn dùng hộ khẩu giấy thêm 18 tháng.

 Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) vừa tiến hành khảo sát việc thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn Hà Nội.

 Việc sửa đổi Luật Cư trú có 2 vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm là bỏ sổ hộ khẩu giấy và bỏ điều kiện riêng với việc đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương.

 Theo đánh giá của UBND TP. Hà Nội, qua thực tế hơn 6 năm thực hiện việc giảm dân số cơ học, người dân di cư vào Thành phố không giảm được nhiều, do nhiều người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, nhưng vẫn sinh sống tại nơi thuê, mượn, ở nhờ. Chính quyền Hà Nội khẳng định, việc đăng ký thường trú chỉ giảm được nhập khẩu, không giảm được nhập cư.

 Dự báo về tác động của việc bỏ quy định riêng, Hà Nội chỉ ra một số ưu điểm, trong đó có nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (theo thông kế, năm 2017 có gần 40 thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu, đến nay, sau 3 năm cải cách, vẫn còn khoảng 25 thủ tục buộc phải có sổ hộ khẩu). Ưu điểm nữa là sẽ “buộc các thành phố điều chỉnh lại các chính sách về an sinh xã hội để người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội tốt hơn vì thực sự họ cũng đang lao động, làm việc, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố”.

 “Việc đăng ký thường trú khó khăn khiến người lao động thêm phần vất vả, họ phải mất nhiều thời gian làm thủ tục hành chính; trường hợp không đăng ký thường trú thì con em họ phải học trường tư, không được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước...”, chính quyền Hà Nội đánh giá. 

Tuy nhiên, Hà Nội cũng “lo” việc bỏ quy định điều kiện đăng ký thường trú nếu không được chuẩn bị kỹ, sẽ gia tăng dân số cơ học tại các thành phố, gây áp lực cho hệ thống y tế và giáo dục, nhất là với Hà Nội vốn đã gặp áp lực dân số rất lớn, nhiều bài toán bế tắc. Hiện tại 4 quận nội thành, hạ tầng rất áp lực, nhất là y tế, văn hóa, giáo dục. Vì vậy, các luật khác cần có điều khoản điều tiết, luật pháp cho phép, nhưng Nhà nước phải điều tiết bằng các giải pháp kinh tế - xã hội.

 Sau khi nhìn nhận cả ưu điểm và hạn chế, Hà Nội nhất trí với việc bỏ quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương. Hà Nội cũng đề nghị, với những người tỉnh ngoài làm hợp đồng không xác định thời hạn trong các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, nên có quy định họ phải có thời gian cư trú ở thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên thì mới giải quyết đăng ký thường trú để tránh việc một số người lợi dụng cơ cấu tổ chức đơn giản của doanh nghiệp tư nhân làm hợp đồng lao động không đúng người, đúng việc, tạo nên sự mất bình đẳng trong đăng ký thường trú.

 Theo lộ trình dự kiến, Luật Cư trú (sửa đổi), với phương thức quản lý mới, dựa trên nền tảng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, tức là từ ngày này sẽ bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy.

 Làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Hà Nội kiến nghị gia hạn thời gian giá trị của sổ hộ khẩu thêm 18 tháng để đảm bảo các cơ quan hành chính đang thực hiện các giao dịch với công dân yêu cầu phải có sổ hộ khẩu có sự chuẩn bị trang, thiết bị đồng bộ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp này được Hà Nội nhấn mạnh là “như thế mới không bị xáo trộn đột ngột của các thủ tục hiện đang liên quan đến sổ hộ khẩu”.

 Theo báo cáo mới nhất của Hà Nội, hiện tại, toàn Thành phố đã cấp số định danh cá nhân cho 584.777 trường hợp là trẻ em mới sinh và hơn 3,35 triệu trường hợp đã được cấp căn cước công dân. Nhưng trên địa bàn Thành phố còn nhiều hộ, nhiều nhân khẩu chưa được đăng ký thường trú tại địa chỉ đang sinh sống thường xuyên do vướng mắc về nhà đất như đất lấn chiếm, nằm trong quy hoạch…, nên UBND các xã, phường, thị trấn không xác nhận về nhà đất, không đủ điều kiện đăng ký thường trú, gây khó khăn cho công tác quản lý.

 Tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đã thu thập, đưa vào hệ thống thông tin dữ liệu về 80 triệu công dân, nhờ lực lượng công an chính quy được đưa về các xã. 99% các xã đã hoàn thành thu thập dữ liệu công dân, kiểm tra độ chính xác và đưa vào máy.

 Song với Hà Nội, không ít khó khăn được chính quyền Thành phố nêu ra như phòng tiếp dân tại công an các xã, phường chưa đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ tiếp dân tại công an xã, phường chưa được đào tạo chuyên sâu. Việc giám sát quy trình thực hiện không sâu sát, chặt chẽ như công an cấp quận, huyện; các trang thiết bị, máy tính công an các xã, phường đang sử dụng còn thiếu... (Baodautu.vn 22/7, Nguyễn Lê)Về đầu trang

Hà Nội: Chủ tịch huyện Quốc Oai không trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Ngày 22/7, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo Đại Hội.

 Đại hội tổ chức bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện có danh sách bầu là 42 người lấy 37 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23. Theo nguồn tin của Vietnamnet, kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai khóa 22 không trúng cử Ban chấp hành khóa 23.

 Nguồn tin của Tiền phong cũng cho biết, Ban Chấp hành khóa mới đã họp hội nghị lần 1, bầu Ban Thường vụ. “Bình thường Ban Thường vụ có 11 người, nhưng hiện nay đang để khuyết một vị trí”, nguồn tin nêu. Theo vị này, việc khuyết một vị trí Thường vụ Huyện ủy “sẽ phải xin ý kiến Thành ủy”.

 Trước đó, vào tháng 2/2018, theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2015 - 2020 phụ trách công tác chính quyền, được giới thiệu để HĐND huyện Quốc Oai bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Tại Kỳ họp bất thường HĐND huyện Quốc Oai hồi tháng 3/2018, 100% đại biểu HĐND huyện đã tán thành bầu ông Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay ông Nguyễn Hồng Lâm. (VTV.vn 23/7)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Từ 1/8, chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe qua mạng internet

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thi hành từ 1/8/2020.

 Thông tư mới này sẽ thay thế Thông tư 15-2014/TT-BCA ngày 4-01/2016 quy định về đăng ký xe. Việc chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

 Trong Thông tư số 58 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/8 quy định nhiều điểm mới đáng lưu ý. Trong đó, thông tư này sẽ cho phép người dân thực hiện các thủ tục ban đầu trên không gian mạng điện tử, tránh phải tìm đến trụ sở đăng ký của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cấp TP, tỉnh hoặc Cục CSGT có thẩm quyền như trước.

 Đặc biệt, giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, giấy tờ của chủ xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử, được kết nối với cơ sở dữ liệu điện tử của các Bộ, ngành (Điều 10). Điều này cho phép, chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký xe trực tuyến (qua mạng interrnet). Theo đó, người dân sẽ thực hiện khai thông tin về chủ đăng ký phương tiện và phương tiện theo mẫu đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng ký xe trực tuyến và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua email hoặc qua tin nhắn điện thoại.

 Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ kiểm tra nội dung kê khai, tiến hành đăng ký cho chủ xe. Hồ sơ xe quy định cụ thể tại Điều 8, Điều 9 và trình tự cấp đăng ký, biển số theo quy định tại Điều 10 Thông tư 58. Sau đó, Chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu, xe đăng ký sang tên, xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn.

 Tuy nhiên, cải tạo xe, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), chủ phương tiện phải khai báo trên trang thông tin điện tử hoặc trực tiếp mang phương tiện đến cơ quan đăng ký xe để được xác nhận thì mới được thực hiện. Hình thức khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử dụng, hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, đăng ký xe trực tuyến thực hiện từ ngày 1/3/2021.

 Cũng từ ngày 1/8/2020, tại TP.HCM, các xe hoạt động kinh doanh vận tải được cấp biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Các loại xe hoạt động kinh doanh vận tải đã đăng ký trước ngày Thông tư 58 có hiệu lực phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021. Sau thời gian này, các trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo quy định của Chính phủ đối với hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định. (Đời sống & Pháp luật 23/7, Minh Khôi)Về đầu trang

Bộ VHTTDL đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện và giảm thiểu các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

 Đó là nội dung tại Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

 Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Trong đó, thực hiện rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng, lựa chọn và ban hành công khai danh mục các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xác định rõ lộ trình, cách thức thực hiện, giải pháp vận hành, khai thác.

 Rà soát ban hành các quy định về mẫu hồ sơ, tài liệu, kết quả TTHC ở dạng điện tử phải nộp theo quy định hoặc giấy tờ, tài liệu, kết quả TTHC ở dạng điện tử được luân chuyển giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

 Rà soát, xây dựng lộ trình số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử và lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ. 

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp TTHC trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tập trung, thống nhất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cung cấp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ bảo đảm các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; phương thức thanh toán trực tuyến; xây dựng, nâng cấp bổ sung các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (TTHC ban hành mới, thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ).

 Bộ cũng tổ chức đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Thanh tra, kiểm tra hoạt động thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc phạm vi giải quyết của Bộ theo quy định của pháp luật. Đề xuất khen thưởng và kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền. (Baochinhphu.vn 22/7, Minh Anh)Về đầu trang

TPHCM: Bổ sung nhiệm vụ cho sở, ngành để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

Để cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, TP. hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ các sở, ngành để nâng điểm số thực hiện trong năm 2020.

 Với quy mô dân số 9 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế có sức hút và lan tỏa lớn trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những đặc điểm đó đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước.

 Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay khối lượng công việc đối với công chức hành chính đang bị quá tải, bình quân mỗi công chức thành phố phục vụ khoảng 690 người dân. Thời gian qua, Thành phố đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Nhờ đó, nhiều chỉ số của nền hành chính công tiếp tục được cải thiện.

 Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Thành phố trong năm 2019 đạt 83,56/100 điểm, xếp thứ 7/63 tỉnh, tăng 3 bậc so với năm 2018. Trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ số Par Index của Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3, trước Cần Thơ (81,25 điểm), sau Đà Nẵng (83,68 điểm), Hải Phòng (84,35 điểm) và Hà Nội (84,64 điểm).

 Mặc dù Par Index được cải thiện, nhưng một số chỉ số thành phần bị trừ điểm như lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, tác động cải cách hành chính đến người dân. Nguyên nhân là do Thành phố hoàn thành muộn so với thời hạn quy định được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

 Về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), năm 2019 Thành phố nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao; trong đó có 6 chỉ số tăng điểm gồm chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị điện tử.

 Đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2016 - 2019, Thành phố từ thứ 8 tụt xuống hạng 14 khi các chỉ số về gia nhập thị trường, minh bạch, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động có xu hướng giảm điểm.

 Trong nỗ lực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nền hành chính công, để tiếp tục cải thiện chỉ số Par Index, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành Thành phố rà soát các hạn chế dẫn đến việc bị trừ điểm để có giải pháp cụ thể, đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố được triển khai đúng tiến độ và kế hoạch.

 UBND các quận, huyện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ của Thành phố; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

 UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động đôn đốc, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương trình Thường trực UBND Thành phố ký các văn bản, báo cáo bộ, ngành Trung ương theo ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo thời gian theo quy định. Mặt khác, thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được thành phố giao vốn triển khai trong năm 2020.

 Để cải thiện chỉ số Papi, Thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ các sở, ngành để nâng điểm số thực hiện trong năm 2020. Thành phố cũng sẽ làm việc với Tổ chức đánh giá Papi, tìm hiểu nguyên nhân những nội dung có điểm số thấp để trao đổi, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

 Đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, Thành phố sẽ áp dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng các lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, mặt bằng, đổi mới công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông, giáo dục dạy nghề.

 Về lâu dài, Thành phố sẽ thực hiện việc đảm bảo 100% đơn vị sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai, giáo dục, y tế.

 Thành phố sẽ công khai công tác quy hoạch, kế hoạch, tài liệu pháp lý của Thành phố và quận, huyện trên trang thông tin điện tử của Thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện cũng như thực hiện nghiêm quy định về cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu nhằm tăng chỉ số minh bạch… (TTXVN/Bnews.vn 23/7, Trần Xuân Tình)Về đầu trang

An Giang phấn đấu lọt top Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công và đưa An Giang nằm trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất.

 Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại hội nghị “Phân tích kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2019,” do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức ngày 22/7.

 Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Giang, năm 2019, Chỉ số PAPI tỉnh An Giang đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2018; nằm trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm trung bình cao, xếp hạng 5/13 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 Có 3/8 chỉ số thành phần PAPI tăng điểm so với năm 2018 như cung ứng dịch vụ công, thủ tục hành chính công và quản trị điện tử; có 5/8 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2018 như tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng ở khu vực công, trách nhiệm giải trình với người dân và quản trị môi trường.

 So với kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019, An Giang có 2/6 chỉ số nội dung đạt và vượt kế hoạch đề ra như chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt 7,8 điểm, vượt 0,1 điểm và thủ tục hành chính công đạt 7,58 điểm, vượt 0,28 điểm; có 4/6 chỉ số nội dung không đạt và thấp hơn kế hoạch đề ra như chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng ở khu vực công.

 Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ cho biết: Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 8 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, thứ hạng tiếp tục được cải thiện qua từng năm.

 An Giang vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm trung bình cao và có những chỉ số nội dung đạt điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất như: cung ứng dịch vụ công, thủ tục hành chính công và quản trị môi trường.

 Những năm tới, An Giang sẽ quan tâm cải thiện các chỉ số nội dung có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp như: trách nhiệm giải trình với người dân, tham gia của người dân ở cấp cơ sở và quản trị điện tử. 

Để nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành có liên quan tăng cường nghiên cứu, đề ra các giải pháp cải thiện 5 chỉ số nội dung được công bố trong Chỉ số PAPI năm 2019 bị mất điểm với năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn An Giang tập trung nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và kế hoạch năm 2020

 Trong đó, nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao kết quả của 8 trục nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI.

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc và trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người dân; thực hiện tốt công việc này phải đi từ cơ sở.

 Đối với chỉ số nội dung về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đôn đốc, đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt trong khu vực công.

 Ông Nguyễn Thanh Bình cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước.

 Trong đó, tập trung cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ hành chính công mang tính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước. (TTXVN/VietnamPlus.vn 22/7, Thanh Sang)Về đầu trang

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thủ tướng đánh giá cao Bình Thuận bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sáng nay, 23/7, làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tỉnh bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Đây là cố gắng lớn của Bình Thuận mà các địa phương khác phải học tập, “chứ không phải cứ bàn lùi” bởi Bình Thuận là một trung tâm du lịch dịch vụ, cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 3,81%. Nổi bật nhất là giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 17.200 tỷ đồng, đây là trụ cột cũng là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Khó khăn nhất là tác động của dịch đối với ngành du lịch, thương mại và xuất khẩu. Lượng khách du lịch giảm 46%, doanh thu giảm hơn 37%. Tổng mức hàng hóa bán lẻ giảm 3,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa chỉ đạt 47%. Số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 325 doanh nghiệp (giảm so với cùng kỳ là 9%).

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo tỉnh cho biết, đến 30/6 đã giải ngân 38,4% trong tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách (hơn 3.000 tỷ đồng) và cập nhật đến ngày 21/7 là hơn 42%. Về các công trình trọng điểm của Trung ương trên địa bàn, tỉnh cho biết, đã tập trung vào đường cao tốc Bắc-Nam đi qua Bình Thuận, dài 160,3 km. Đến nay, đã giao mặt bằng cho ban quản lý dự án đạt 93% và giải ngân 71,3%. Tỉnh khẳng định cuối tháng 8 tới có thể giao mặt bằng để khởi công 2 đoạn cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Phan Thiết-Vĩnh Hảo.

 Đồng tình với cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh về giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, “để có tiền phục vụ đầu tư công là một việc khó, nhưng khi đã có tiền mà không giải ngân được thì tỉnh Bình Thuận sẽ có lỗi lớn với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân tỉnh nhà. Bình Thuận quyết tâm giải ngân hết theo kế hoạch”.

 Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao tốc độ giải ngân của tỉnh Bình Thuận, đồng thời cho biết, hơn một tuần sau hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng và các địa phương về giải ngân thì tốc độ giải ngân tăng mạnh. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của các địa phương.

 Ghi nhận ý kiến của Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, “hôm nay cũng là cuộc kiểm tra về giải ngân vốn đầu tư công của Bình Thuận”. Đây là cố gắng lớn của Bình Thuận mà các địa phương khác phải học tập, “chứ không phải cứ bàn lùi”. “Chính phủ, Thủ tướng luôn quan tâm, đồng hành với các đồng chí để tiếp tục thúc đẩy đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đóng góp đưa Bình Thuận giàu mạnh”, Thủ tướng nói.

 Theo Thủ tướng, Bình Thuận có nhiều lợi thế so sánh trong phát triển như đất đai rộng lớn, con người cần cù, có truyền thống văn hóa lịch sử phong phú, có cảng nước sâu, ngư trường lớn, có khoáng sản, năng lượng tái tạo… Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh quyết tâm rất cao trong khắc phục khó khăn, vươn lên trong phát triển. GRDP của tỉnh năm 2019 đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố, thì 6 tháng đầu năm, Bình Thuận đã vươn lên đứng thứ 18. (Baochinhphu.vn 23/7, Đức Tuân)Về đầu trang

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

TPHCM: Không xử lý hình sự 38 người bảo kê xây dựng ở Bình Chánh

Đại diện Công an TP.HCM cho biết vi phạm của 38 người bảo kê xây dựng ở Bình Chánh chưa đến mức xử lý hình sự nên họ chỉ bị xử phạt hành chính.

Xử lý 38 đầu nậu, cò đất, bảo kê xây dựng ở huyện Bình Chánh, TP.HCM là nội dung được nhiều báo chí quan tâm tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra chiều 23/7. 

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã giao Công an huyện Bình Chánh xác định danh tính 38 người này để mời lên làm việc. Theo ông Lâm, hành vi sai phạm của nhóm này này chưa đến mức vi phạm quy định về sử dụng đất đai theo Điều 228 Bộ luật Hình sự và Điều 343 của Bộ luật Hình sự.

 "Để xử lý được hành vi này thì trước đó phải xử phạt vi phạm hành chính, sau đó tái phạm mới xử lý hình sự được", ông Lâm lý giải.

 Đại diện Công an TP.HCM cho biết Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để UBND huyện Bình Chánh xác định sai phạm cụ thể, từ đó xử phạt vi phạm hành chính. Nếu tái phạm, cơ quan chức năng sẽ củng cố hồ sơ để xử lý theo Bộ luật Hình sự.

 Ngoài 38 người tại xã Vĩnh Lộc A, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra và xác định thêm một số trường hợp ở xã khác có vi phạm tương tự.

 Về việc xử lý cán bộ liên quan tới các vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết đã kiểm điểm cán bộ tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, quận Thủ Đức. Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến về xử lý cán bộ, công chức sai phạm, sở sẽ công khai kết quả xử lý đến báo chí và người dân.

 Thời gian qua, tình trạng xây dựng trái phép, bảo kê xây nhà "chui" diễn ra tại một số xã tại huyện Bình Chánh. Trong những ngày cách ly xã hội do dịch Covid-19, tình hình xây dựng không phép tại xã Vĩnh Lộc A diễn ra rầm rộ.

 Những cò đất, cò xây dựng tại đây đã sử dụng nhiều chân rết trong đường dây để môi giới, áp dụng các chiêu thức lén lút đặt móng trên đất ruộng rồi bán đất, bảo kê xây nhà. Trong đường dây xây dựng trái phép tại Bình Chánh có sự tham gia, tiếp tay của một số người trong bộ máy chính quyền, tổ trưởng tổ nhân dân...

 Từ đầu tháng 12/2019 đến nay, xã Vĩnh Lộc A xảy ra 24 trường hợp xây dựng không phép, sai phép. 157 vụ xây sai phép đã được xử lý, vận động tháo dỡ 18 trường hợp. UBND xã cũng tổ chức kiểm điểm 15 lượt cán bộ từ cấp xã đến ấp. Chính quyền địa phương xác định có 38 người môi giới, đầu nậu, bảo kê, phân lô bán nền, xây nhà không phép chuyên hoạt động tại khu vực này.

 Để giải quyết tình trạng trên, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã giao Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND TP yêu cầu huyện Bình Chánh lập danh sách, báo cáo kết quả xử lý các trường hợp xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp, xử lý 38 người môi giới kể trên. (Zingnews.vn 23/7, Thu Hằng và Quang Huy)Về đầu trang

Bắt tạm giam, khám xét nhà cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Tối 21/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Kim Văn Bốn, sinh năm 1982, cán bộ Phòng Chính sách (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) về tội danh "Tham ô tài sản".

 Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, hành vi tham ô của ông Kim Văn Bốn liên quan đến việc đưa 231 người dân tộc Thái và Khơ Mú thành người Ơ Đu ở bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An để hưởng chế độ trong thực hiện đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, giai đoạn 2016 – 2025" theo Quyết định 2068/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 Trong quá trình thực hiện đề án trên, ông Kim Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ, rút hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

 Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2025 được Thủ tướng phê duyệt năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016 – 2020) kinh phí 61,6 tỷ đồng và giai đoạn 2 (2021 – 2025) kinh phí 58,4 tỷ đồng. Đề án được thực hiện tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện. 

Mặc dù tại bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) không có người dân tộc thiểu số Ơ Đu sinh sống, nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án. 

Vì vậy, ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc đưa bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương ra khỏi Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 – 2025. Trong quyết định này UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Ban Dân tộc Nghệ An thực hiện chính sách hỗ trợ kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu theo đúng địa bàn được phê duyệt, đúng quy định hiện hành. (VTV.vn 22/7)Về đầu trang

Để doanh nghiệp múc đất "lậu", Bình Định yêu cầu kỷ luật Chủ tịch, địa chính xã

Ngày 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu ký văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này, về việc xử lý sai phạm khai thác đất tại khu vực núi Hòn Ách (xã Phước Mỹ).

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định sau khi xác minh nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Tân (gọi tắt Công ty Duy Tân) liên quan đến việc khai thác đất tại núi Hòn Ách, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, UBND TP.Quy Nhơn… đo đạc, xác định khối lượng đất Công ty TNHH Thanh Huy khai thác trái phép tại khu đất 2,5ha (UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác cho Công ty Duy Tân), để truy thu tiền theo đúng quy định của Nhà nước.

 Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu, phải có biện pháp xử lý nghiêm về hành vi khai thác đất trái phép của Công ty TNHH Thanh Huy và ông Trần Văn Hòa (chủ thửa đất số 68 và thửa đất số 75, tờ bản đồ số 01 tại thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, ông Hòa nhờ ông Lê Xuân Văn đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

 "Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Cao Minh Thi – Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và ông Đỗ Nguyên Đính – Cán bộ địa chính xã Phước Mỹ, đã để cho Công ty TNHH Thanh Huy khai thác đất trái phép tại khu đất 2,5ha nêu trên", lãnh đạo tỉnh Bình Định giao nhiệm vụ cho UBND TP.Quy Nhơn.

 Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, chính quyền TP.Quy Nhơn cần tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản theo quy định, giám sát kiểm tra và kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác đất, vận chuyển san lấp trên địa bàn.

 Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định phải tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 62/GP-UBND ngày 16/8/2019 đã cấp cho Công ty Duy Tân khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Phước Mỹ. Thực hiện hoàn trả các số tiền cho Công ty Duy Tân mà trước đây doanh nghiệp đã nộp liên quan đến việc cấp phép khai thác khoáng sản. (Danvietvn 23/7, Dũ Tuấn)Về đầu trang

Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác thiếu uý công an xô xát với người vi phạm

Ngày 23/7, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã cho tạm đình chỉ công tác đối với thiếu uý cảnh sát trật tự có hành vi xô xát với người vi phạm.

 Theo một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ, sau khi nắm được thông tin phản ánh, đơn vị đã có quyết định cho Thiếu uý Nguyễn Xuân Anh (người xuất hiện trong clip xô xát với người vi phạm) tạm đình chỉ công tác để chờ kết quả điều tra.

 Hiện Công an huyện Cẩm Mỹ cũng đã yêu cầu Thiếu uý Anh viết kiểm điểm, đồng thời yêu cầu tổ tuần tra báo cáo. Ngoài ra, sau khi nhận được chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã lấy lời khai từ các bên liên quan.

 Liên quan đến vụ việc, vào ngày 18/7, Tổ xác minh của Công an huyện Cẩm Mỹ đã đến gia đình vợ chồng Đỗ Xuân Q. và chị Nguyễn Thị Phương T. để ghi nhận về sự việc. Đồng thời, Đội Cảnh sát trật tự cũng đã đến trao cho gia đình số tiền 2 triệu đồng để thay ổ khoá và hỗ trợ các chi phí liên quan khác.

 Trước đó, như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào chiều 12/7, khi vợ chồng anh Đỗ Xuân Q. và chị Nguyễn Thị Phương T. dừng xe bên lề đường thuộc Hương lộ 10 (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để đi vệ sinh thì xe mô tô công vụ của thiếu úy Nguyễn Xuân Anh - Công an huyện Cẩm Mỹ tiến tới chặn trước đầu xe.

 Lúc này, thiếu úy Anh yêu cầu kiểm tra giấy tờ và rút chìa khóa xe của vợ chồng anh Q. vì vi phạm lỗi chạy xe ngược chiều trên lề đường. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra giằng co, xô xát.

 Theo lời nạn nhân, trong quá trình xô xát, anh Q. đã bị Thiếu úy Anh đạp ngã xuống cỏ. Sau đó, anh Q. ra sức đứng chặn trước đầu xe của thiếu úy Anh để đòi lại chìa khóa xe nhưng bất thành.

 Vợ chồng anh Q. và chị T. phải dắt bộ xe hơn 1km để tìm chỗ sửa xe nhờ thợ nối tạm dây điện để nổ được máy xe chạy về nhà. (Dantri.com.vn 23/7, Khoa Nam)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Ông Trump không hài lòng với Trung Quốc về việc đối phó COVID-19

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết, Tổng thống Donald Trump không hài lòng với Trung Quốc về cách nước này đối phó với đại dịch COVID-19.

 Khi được hỏi về thông điệp của Mỹ khi bất ngờ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bà Kellyanne Conway cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn không hài lòng với cách Trung Quốc ứng phó với COVID-19, dịch bệnh đã khiến hơn 140.000 người tử vong ở Mỹ.

 Theo bà Conway, Tổng thống Trump không hài lòng khi dịch bệnh lan rộng ở Mỹ và trên thế giới trong khi có rất ít thông tin cũng như sự minh bạch từ Trung Quốc.

 Bà Conway cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ có biện pháp mạnh mặc dù có một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

 Ngày 22/7, Mỹ đã bất ngờ ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas với cáo buộc Trung Quốc đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ cũng như đánh cắp sở hữu trí tuệ của nước này.

 Phía Trung Quốc đã coi quyết định của Mỹ là bước leo thang căng thẳng chưa từng có trong quan hệ giữa hai nước và yêu cầu Mỹ ngay lập tức rút lại quyết định này. (VTV.vn 23/7)Về đầu trang

Cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Ba Lan bị bắt trong cuộc điều tra tham nhũng

Một trong những cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải của Ba Lan đã bị bắt trong một cuộc điều tra tham nhũng.

 Cựu nghị sĩ, được gọi tên là "Sławomir N.", đã bị bắt giữ vì bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng và hoạt động trong một nhóm tội phạm có tổ chức, theo Cục Chống tham nhũng Trung ương Ba Lan.

 Nghi phạm cũng từng là người đứng đầu cơ quan quản lý đường cao tốc của Ukraine ("Ukravtodor"), Cục này cho biết.

 Hai người đàn ông khác - một cựu chỉ huy quân sự và một doanh nhân - cũng đã bị giam giữ.

 Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi Cơ quan Công tố quận tại Warsaw, Cơ quan Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng ở Kyiv và Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) của Ukraine.

 Chính quyền Ukraine nói rằng "hơn 50 cuộc điều tra" đã được tiến hành tại các cơ quan của Ukravtodor và các doanh nghiệp Nhà nước, cũng như các căn nhà liên quan tới các cựu quan chức Nhà nước của Ba Lan.

 Nhóm tội phạm bị nghi ngờ đã hoạt động từ năm 2016 đến 2019, do cựu lãnh đạo của Ukravtodor, người đã lợi dụng quyền lực để "nhận được những lợi ích bất hợp pháp".

 Khi các công ty Ukraine không thể hoàn thành các hợp đồng xây dựng đường giao thông, họ đã nhận được đề nghị gia hạn thi công để đổi lấy những "lợi thế không chính đáng", cơ quan công tố cho biết.

 "Tất cả những trường hợp này đều liên quan đến các quyết định về việc sử dụng vốn do các tổ chức tài chính quốc tế cung cấp dưới dạng các khoản vay để sửa chữa các hệ thống đường bộ của Ukraine", người đứng đầu NABU, ông Artem Sytnyk nói.

 Các nhà chức trách cho biết tổng số tiền thuộc quỹ tín dụng mà nhóm tội phạm đã sử dụng để thu lợi bất chính là hơn 270 triệu euro.

 "Nhóm tội phạm đã thực hiện mọi cáchđể che giấu tội phạm của mình và nguồn gốc phi pháp của số tiền chúng đã lấy", ông Artem Sytnyk nói thêm.

 Các cáo buộc chống lại "Sławomir N." có thể khiến người này phải chịu mức án tù tối đa lên tới 12 năm.

 Vào tháng 1, một báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho thấy Ba Lan là một trong năm quốc gia EU chưa giải quyết được vấn đề sử dụng ngân quỹ quốc gia sai mục đích.

 Ba Lan, Hungary, Romania, Croatia và Hy Lạp là một trong những quốc gia kém nhất EU về Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 2019 thực hiện bởi Tổ chức Minh bạch Quốc tế. (Thanhtra.com.vn 23/7, Trần Minh Tuấn)Về đầu trang./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]