Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 22-6-2020 
Tải file tại đây

CHÍNH SÁCH MỚI 1

1.                2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi từ 1.7. 1

2.                Từ 1/7/2022, chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. 2

3.                10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 4

CHỈ THỊ MỚI 5

4.                Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/6. 5

TIN QUỐC HỘI 6

5.                Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp đổi mới, sáng tạo. 6

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY.. 8

6.                Giải mã 12 năm trong nhóm dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh của Đồng Tháp. 8

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 10

7.                Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% phí trước bạ. 10

8.                Doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh doanh, “hồi sức” sau dịch. 10

9.                Quốc hội quyết chưa tăng lương từ 1/7. 11

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 11

10.             Chúng ta vẽ quy hoạch trong phòng lạnh, nhưng chúng ta là ai?. 11

QUẢN LÝ.. 13

11.             Bổ sung thêm phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 13

12.             Đề xuất hệ số lương của giáo viên tiểu học cao nhất 6,78. 13

13.             Chính thức hủy 2 quyết định bổ nhiệm "thần tốc" một Trưởng phòng ở Thanh Hóa. 14

14.             Đường "Nhuệ" thao túng đấu giá đất, Bộ Tư pháp thanh tra các cuộc đấu giá ở Thái Bình  15

15.             Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ. 16

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 17

16.             BHXH Việt Nam: Cải cách thủ tục hành chính vì người thụ hưởng. 17

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH.. 18

17.             Nhiều sai phạm, vẫn trúng cử Phó Bí thư ở Nghệ An: Yêu cầu huyện báo cáo. 18

18.             Nguyên lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai và thuộc cấp lĩnh hơn 30 năm tù. 19

19.             Vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị đình chỉ công tác vì lừa đảo. 20

THẾ GIỚI 21

20.             Ấn Độ cho phép dùng súng đạn ở biên giới 21

 CHÍNH SÁCH MỚI

2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi từ 1.7

Từ ngày 1.7, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi nâng ngạch như hiện nay.

 Cụ thể, Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

 Tuy nhiên, quy định này hiện đã được sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực thi hành từ 1.7.2020). Do đó, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

 Như vậy, từ ngày 1.7.2020, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 2 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi nâng ngạch như hiện nay.

 Theo đó, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định, có thể được xét nâng ngạch công chức theo Khoản 1 Điều 45 Luật cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019  trong các trường hợp sau đây:

 Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận; Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

 Ngoài ra, việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển  theo Khoản 5 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008  được thực hiện trong các trường hợp sau: Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

 Như vậy, kể từ ngày 1.7.2020 sẽ có thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là những người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. (Laodong.vn 21/6, Minh Phương)Về đầu trang

Từ 1/7/2022, chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 151 (Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2022). Tuy nhiên, Luật cũng quy định về việc khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực trước ngày 1/7/2022.

 Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 Tổng cục Thuế lưu ý, trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

 Theo đại diện Tổng cục thuế, việc quy định cụ thể về áp dụng hóa đơn điện tử trong Luật Quản lý thuế đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc áp dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng; góp phần giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót. Đồng thời, giúp tăng cường tính minh bạch; giúp cơ quan thuế theo dõi được các hoạt động kinh tế; giảm rủi ro của các giao dịch không chính thức.

 Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết, Luật Quản lý thuế số 38 có một số nội dung nổi bật được "cải tiến" so với Luật hiện hành như: kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở rộng quyền người nộp thuế, làm rõ, quản lý chặt hơn đối với giao dịch liên kết...

 Cụ thể, người nộp thuế sẽ có nhiều quyền lợi đa dạng như: được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế; được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm toán, kiểm tra. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có quyền được giữ bí mật thông tin, trừ các thông tin phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật…

 Luật này cũng bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế so với Luật hiện hành như: thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn; cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ; cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, hiện công tác xây dựng các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật đang được gấp rút xây dựng và hoàn chỉnh, đảm bảo Luật có thể đi vào cuộc sống. Tổng cục Thuế cũng như Tổng cục Hải Quan đã được Bộ Tài chính giao xây dựng những nội dung này, trong đó, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng 4 Nghị định và Tổng cục Hải quan xây dựng 1 Nghị định.

 "Hiện Tổng cục Thuế đã hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn, được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét ban hành 2 nghị định, đó là: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định hóa đơn chứng từ. Ngoài ra, các Nghị định và Thông tư còn lại cũng đang được thực hiện các bước theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", ông Huy cho biết. (VTV.vn 21/6)Về đầu trang

10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Từ 1/1/2021, nhà riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng, không vướng quy hoạch được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi.

 Quốc hội vừa thông qua luật Xây dựng sửa đổi với nhiều điều chỉnh trong việc cấp giấy phép xây dựng. Một trong những điểm sáng của cải cách lần này là các công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch không cần phải xin giấy phép xây dựng. Có 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định mới, hiệu lực từ đầu năm 2021.

 Trường hợp 1: Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp.

 Trường hợp 2: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

 Trường hợp 3: Công trình xây dựng tạm (theo điều 131 của Luật Xây dựng).

 Trường hợp 4: Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn phòng, chống cháy, nổ.

 Trường hợp 5: Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

 Trường hợp 6: Công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 Trường hợp 7: Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của luật này.

 Trường hợp 8: Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 Trường hợp 9: Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa.

 Trường hợp 10: Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các trường hợp 2, 6, 7, 8, và 9, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại trường hợp số 9 có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. (Vnexpress.net 20/6, Trung Tín)Về đầu trang

CHỈ THỊ MỚI

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-19/6

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng: Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

 Quy định mới về điều kiện công nhận kho ngoại quan: Chính phủ ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan. Cụ thể, kho ngoại quan phải đáp ứng điều kiện như: khu vực đề nghị công nhận kho, bãi ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics; kho, bãi ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh;.,..

 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu phát triển của cả nước: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nêu rõ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa với vai trò là một cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung vì mục tiêu tạo nên một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Các tỉnh, thành phố trong Vùng phát huy tiềm năng, lợi thế, năng lực cạnh tranh, với phương châm hành động cụ thể, hiệu quả để Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đi đầu trong phát triển các mô hình kinh tế hiện đại gắn với chính quyền điện tử, đô thị thông minh và trở thành vùng siêu đô thị, có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.

 Sớm giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai giải ngân hết số vốn 23.000 tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.

 Thí điểm vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc: Thủ tướng Chính phủ đồng ý thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc tại các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương triển khai hoạt động thí điểm; trong đó lưu ý tính toán kỹ lộ trình tuyến đường khai thác, số lượng phương tiện hoạt động trên một tuyến, tần suất chạy xe, quy hoạch các điểm dừng, đón trả khách… nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, khẩn trương tổng kết, đánh giá hoạt động thí điểm, làm cơ sở xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

 Xử lý phản ánh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời có cần "giấy phép con": Báo Tuổi trẻ ngày 2/6/2020 có các bài viết với tiêu đề lắp đặt điện mặt trời có cần "giấy phép con" và mái nhỏ nếu thêm thủ tục sẽ phiền hà. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Xây dựng, Công Thương xem xét thông tin phản ánh của báo Tuổi trẻ nêu trên, khẩn trương có các hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền để việc thực hiện hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo thống nhất, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình và bảo vệ môi trường; hoàn thành trước ngày 31/7/2020. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành đồng bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 31/7/2020. 

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả động đất tại Lai Châu: Ngày 15 và 16/6/2020, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra các trận động đất làm một số cháu nhỏ bị thương, ảnh hưởng đến hoa màu, công trình hạ tầng, nhà cửa, đời sống của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là các gia đình các cháu nhỏ bị thương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng do động đất, nhất là các hộ gia đình có người bị thương, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; thông tin kịp thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số... (Chinhphu.vn 20/6, Chí Kiên)Về đầu trang

TIN QUỐC HỘI

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp đổi mới, sáng tạo

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV là dấu ấn thể hiện nỗ lực đổi mới hoạt động của Quốc hội, được kỳ vọng tác động mạnh mẽ tới phục hồi phát triển kinh tế sau COVID-19.

 Với việc chia kỳ họp làm 2 đợt, họp trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các địa phương kết nối với đầu cầu tại Quốc hội và một kỳ họp tập trung ngắn tại hội trường Quốc hội là một bước thử nghiệm linh hoạt phù hợp với thực tế.

 Trong đợt họp 1 với hình thức trực tuyến, các đại biểu Quốc hội có thể tham gia đầy đủ, hiệu quả vào tất cả các nội dung thảo luận tại phòng họp Diên Hồng tại Hà Nội mà không gặp phải bất kỳ một sự cố an ninh nào. Trong 17 phiên họp trực tuyến, đã có tới 139 lượt đại biểu phát biểu tại các điểm cầu địa phương, trên 30 đại biểu tham gia phát biểu trong mỗi buổi họp.

 Khảo sát cho thấy, gần 100% đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là việc ứng dụng hệ thống phần mềm tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trên máy tính bảng trong việc chỉ ra những điểm trùng lặp, mâu thuẫn về luật, qua đó giúp đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến chính xác hơn trong quá trình thảo luận, xây dựng Luật.

 Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động của Quốc hội đã đạt được thành công bước đầu, khi có trên 75% số đại biểu đề nghị tiếp tục tổ chức họp trực tuyến vào kỳ họp tới để góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí.

 Kết quả kỳ họp đã một lần nữa khẳng định lại phát biểu trước đó của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đó là "Quốc hội đã chủ động, kịp thời đổi mới, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng điều kiện hoàn cảnh". Đổi mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, giai đoạn 1 của kỳ họp thứ 9 được tiến hành dưới hình thức trực tuyến đã được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước đánh giá cao.

 Ông Nguyễn Túc, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá: "Đây là một sáng kiến đáp ứng được thời cơ, sáng kiến của Quốc hội là một sáng kiến rất đáng trân trọng".

 "Mặt lợi thứ nhất đó là chi phí. Chi phí cho các hoạt động lẫn chi phí về thời gian. Thứ hai, tôi thấy rằng trong các nội dung của Quốc hội có những nội dung có thể họp qua trực tuyến được. Nếu có thể tổ chức trong các kỳ họp sau thì Quốc hội cũng nên nghiên cứu" - đại biểu Quốc hội Hồ Thanh Bình đánh giá.

 Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 kỳ họp, ở giai đoạn 2, hoạt động thảo luận tập trung tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội đã trở thành tâm điểm. Đây là dịp các đại biểu Quốc hội cùng tham gia hiến kế để đưa ra các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển đất nước.

 Có thể nhận thấy một không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn với gần 100 đại biểu tham gia và đã thể hiện chính kiến một cách nghiêm túc, đóng góp thiết thực vào nội dung thảo luận như làm thế nào để Chính phủ thực hiện tốt hơn các đột phá, cũng như nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sau COVID-19.

 Bên cạnh đó, một điểm nhấn trong kỳ họp này đó là việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nhằm mở rộng thị trường, kỳ vọng tạo thêm khoảng 150.000 việc làm/năm, giúp 0,8 triệu người Việt Nam thoát nghèo trong 10 năm tới. Hay việc thông qua Nghị quyết miễn thuế đất nông nghiệp thêm 5 năm, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hay chuyển 3 dự án cao tốc Bắc - Nam từ đầu tư theo phương thức đối tác công - tư sang đầu tư công.

 Theo các đại biểu Quốc hội, một mục tiêu lớn mà kỳ họp lần này đạt được đó là sự chủ động đồng hành của Quôc hội với Chính phủ trong phục hồi kinh tế. Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng về tác động tích cực tới việc phục hồi kinh tế qua những quyết sách được đưa ra.

 Kỳ họp thứ 9 đã hoàn thành tất cả những nội dung đề ra. Điều cần làm tiếp theo là Chính phủ, các cấp, các ngành cần khẩn trương triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống. Còn các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong quá trình này là làm cầu nối giữa cử tri với nghị trường Quốc hội.

 Thành công của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực đối với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, không chỉ để khắc phục những khó khăn trước mắt, mà còn góp phần tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới và xa hơn nữa. (VTV.vn 20/6)Về đầu trang

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY

Giải mã 12 năm trong nhóm dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh của Đồng Tháp

Theo kết quả PCI 2019, Đồng Tháp tiếp tục giữ ngôi vị Á quân và là địa phương duy nhất có 12 năm liên tục nằm trong nhóm đầu cả nước.

 Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2019 công bố hồi tháng 5 vừa qua, Đồng Tháp tiếp tục giữ ngôi vị Á quân và là địa phương duy nhất có 12 năm liên tục nằm trong nhóm đầu cả nước.

 Là địa phương không có núi, không có biển, không có nhiều tài nguyên khoáng sản, thậm chí từng bị coi là “khuất nẻo”, bằng cách nào mà Đồng Tháp đạt được kết quả này?

 12 năm liên tiếp, PCI Đồng Tháp nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Trong đó, có lần 4 xếp hạng nhì và một lần đạt ngôi vị Quán quân năm 2012.

 Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: "Thực sự trong quá trình điều hành mười mấy năm nay có những câu chuyện phát triển ở Đồng Tháp, không phải lãnh đạo tỉnh, nghị quyết phát hiện ra, mà do doanh nghiệp họ đến đây, họ thấy điều đó".Theo ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đây là kết quả của sự khao khát phát triển của một địa phương không có nhiều “thiên thời, địa lợi”, nên quyết tâm xem thứ hạng PCI như là một sức mạnh mềm để thu hút đầu tư. Nhưng quan trọng hơn là Đồng Tháp có cách đánh giá rất khác về giá trị của doanh nghiệp.

 Bằng nhận thức đó, hệ thống chính trị nói chung và bộ máy công quyền tỉnh Đồng Tháp đã chuyển biến rất nhanh sang hành động đúng với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, từ “ xin - cho” thành “ đồng hành”, từ “suy nghĩ cho doanh nghiệp” thành “suy nghĩ như doanh nghiệp”.

 Qua đó, đã sáng tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Một trong số đó là mô hình “Cà phê doanh nghiệp” nay đã được nhân rộng ra 40 tỉnh thành. Còn tại Đồng Tháp, mô hình này đã lan tỏa xuống tới cấp huyện và các sở ngành. Ngoài ra, thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền cũng được cập nhật liên tục đến doanh nghiệp.

 Ông Lương Nguyễn Duy Thông, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp cho rằng: "Không những Đồng Tháp có những mô hình tiếp cận doanh nghiệp, gần gũi doanh nghiệp ở cấp tỉnh mà theo tôi bây giờ đã lan tỏa xuống cấp huyện.

 Bản thân tôi là Phó của Hội Doanh nhân trẻ, tôi đã từng đi khai trương cà phê doanh nhân ở rất nhiều đơn vị huyện, ví dụ như huyện Tam Nông, huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh".

 Còn ông Hồ Chí Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp thì chia sẻ: "Đối với tỉnh Đồng Tháp thông tin minh bạch, công khai và kịp thời cũng là bước thuận lợi cho doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp tôi ngày nào cũng nhận được một thông tin về các hoạt động của tỉnh cũng như của các huyện, thị để mình nắm bắt. Thường những thông tin đó thì từ cổng thông tin điện tử sẽ gửi qua địa chỉ Email của lãnh đạo các doanh nghiệp". 

Không tự bằng lòng với chính mình, mỗi năm, sau khi kết quả xếp hạng PCI được công bố, chính quyền tỉnh Đồng Tháp lại mời cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại, phân tích, mổ xẻ những mặt được và chưa được. Từ đó, các sáng kiến mới lại tiếp tục ra đời như: Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà, trả kết quả tận nhà qua Bưu điện; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa kết hợp các Bưu điện Văn hóa cấp xã. Thời gian xử lý hồ sơ doanh nghiệp liên tục được rút ngắn, 100% đều giải quyết đúng hạn.

 Theo ông Đăng Xuân Huy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, với 12 năm liên tục giữ vững vị trí top đầu cả nước về chỉ số PCI, có thể nói “Đồng hành cùng doanh nghiệp” đã trở thành bản chất của bộ máy công quyền tỉnh Đồng Tháp.

 "Phải khẳng định rằng đây là một sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì rất là cầu thị của chính quyền Đồng Tháp mà đặc biệt rất là lắng nghe khi có phản ánh, phản hồi của doanh nghiệp. Tôi cho rằng chính quyền Đồng Tháp đã xây dựng được một phong cách lắng nghe được phục vụ cũng như bảo vệ được chỉ số PCI. Tôi cho đó là một đẳng cấp chứ không phải gọi là phong độ nhất thời" - ông Đăng Xuân Huy chia sẻ.

 Từ lâu, đối với Đồng Tháp, xếp hạng PCI từ động lực bên ngoài đã chuyển hóa thành nội lực bên trong. Khái niệm “đồng hành cùng doanh nghiệp” đã dần chuyển thành “đồng hành với mọi tầng lớp nhân dân”. Bằng chứng là một tuần trước ngày công bố PCI 2019, tỉnh Đồng Tháp cũng nhận được kết quả chỉ số PAPI xếp hạng thứ hai cả nước.

 Theo ông Lê Minh Hoan, điều này đã tạo thành sức mạnh “nhân hòa” làm nền tảng cho phát triển địa phương nói chung, và là cơ sở để Đồng Tháp giữ vững vị trí top đầu PCI suốt 12 năm qua.

 "PCI là một cảm nhận mà nhiều khi còn là cảm xúc nữa; nhiều khi cảm xúc còn quan trọng hơn cảm nhận. Cảm xúc đó chính là một địa phương hài hòa giữa lãnh đạo, bộ máy công quyền, bộ máy phục vụ với mọi thành phần xã hội. Đặc biệt ở đây là lực lượng doanh nghiệp, câu chuyện nhân hòa đó để nó kích thích, không phải chỉ là câu chuyện thứ hạng mà tạo ra nền hài hòa trong xã hội" - ông Lê Minh Hoa cho biết. (Vov.vn 21/6, Văn Lợi)Về đầu trang

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

Chính thức trình Chính phủ Nghị định giảm 50% phí trước bạ

Ngày 19/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ dự án Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020.

 Điều này đồng nghĩa với việc, dự thảo Nghị định về giảm 50% phí trước bạ xe trong nước đăng ký lần đầu từ nay đến hết ngày 31/12/2020 sẽ chỉ chờ Chính phủ ban hành. Theo dự thảo, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn.

 Dự án Nghị định này đã được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; gửi lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đồng thời, dự án đã được gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương để đánh giá tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

 Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 47 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến tham gia của các Bộ, ngành; 27 ý kiến tham gia của các địa phương; 6 ý kiến tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định (40/47 ý kiến nhất trí hoàn toàn).

 Ngày 15/6, Bộ Tài chính có Công văn số 7164/BTC-CST gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày 19/6, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 127/BCTĐ-BTP về dự án Nghị định. Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện và trình Chính phủ. (VTV.vn 20/6)Về đầu trang

Doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh doanh, “hồi sức” sau dịch

Tới thời điểm này, Việt Nam đang từng bước trở lại nhịp sống bình thường sau dịch. Đây cũng là lúc các doanh nghiệp bắt tay nhau vực lại sản xuất, khôi phục kinh doanh.

 Vừa hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, vừa khai thác hàng không, đại dịch COVID-19 đã làm cho mọi hoạt động của Tập đoàn FLC gần như ngưng trệ. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng, khi Thủ tướng chỉ đạo công việc trở lại bình thường trong trạng thái mới, hoạt động của doanh nghiệp đã từng bước khôi phục. Hiện công suất khai thác hàng không của Bamboo Airways đã đạt hơn 85% và dự kiến sẽ đạt 100% trong quý III này.

 Ngay sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, cùng với tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, hàng nghìn doanh nghiệp đã quay lại hoạt động. Đặc biệt, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước đã có sự thay đổi tư duy trong sản xuất, điều hành.

 Nhiều chuyên gia cho rằng Hiệp định EVFTA sẽ mang đến cơ hội thị trường đa dạng hơn, nhưng đó là cơ hội cho cuối năm khi EVFTA có hiệu lực vào đầu tháng 8. Còn hiện tại, doanh nghiệp đang dần thoát khỏi cú sốc về kinh tế do COVID-19 gây ra, đặc biệt là nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như: du lịch, hàng không, nhà hàng, khách sạn... Sự ổn định trong nước hậu COVID-19 đang tạo đà để doanh nghiệp hồi sức và tạo sức bật trở lại cho chính mình. (VTV.vn 20/6)Về đầu trang

Quốc hội quyết chưa tăng lương từ 1/7

Quốc hội quyết định chưa điều chỉnh mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1/7.

 Chiều 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

 Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, một số ý kiến đề nghị chưa tăng lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, song vẫn tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo lộ trình (từ 1/7); có ý kiến đề nghị cân nhắc tăng lương với người nghỉ hưu trước năm 1995 và người hưởng trợ cấp; đề nghị tăng lương từ 31/12 hoặc trước 1/1/2021.

 Tuy nhiên, Thường vụ Quốc hội cho rằng, để khắc phục tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến cân đối ngân sách nhà nước, "việc chưa tăng lương cơ sở là cần thiết, thể hiện sự đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn với Nhà nước".

 Ngoài nội dung trên, Quốc hội giao Chính phủ cắt giảm tối thiếu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế; kinh phí thực hiện năm Chủ tịch ASEAN, năm Chủ tịch AIPA và các hoạt động ngoại giao quốc gia của Bộ Ngoại giao); tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

 Trước đó sáng 20/5, báo cáo Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, lương hưu từ 1/7 để "cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng Covid-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách".

 Tuy nhiên, phát biểu tại Quốc hội ngày 15/6, đại biểu Đinh Văn Nhã - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị giữ nguyên lộ trình tăng lương từ 1/7 với người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp xã hội và có công với cách mạng.

 Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua cuối năm 2019, lương cơ sở cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, lương hưu sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng một tháng từ 1/7; mức này tăng khoảng 110.000 đồng so với năm 2018 (tương đương 7%). (Vnexpress.net 20/6, Hoàng Thùy - Viết Tuân)Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Chúng ta vẽ quy hoạch trong phòng lạnh, nhưng chúng ta là ai?

Năm 2017, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung có lần nói thật: Chúng ta đang phải trả giá vì đã quy hoạch băm nát Hà Nội. Vừa hôm qua, ông tiếp tục những sự thật: Phải họp 4-5 lần, truy tận nơi mới phát hiện cán bộ quy hoạch đã không xuống tận nơi kiểm tra thực tế.

 Những sai phạm tại đất rừng Sóc Sơn rất nóng trong buổi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp xúc cử tri hôm 19.6.

 Nóng, khi Sóc Sơn từ một điểm nóng về sai phạm, đã có thêm một sắc thái mới khi trở thành điểm nóng về khiếu kiện. Bởi dù Thanh tra Thành phố đã công bố kết luận sai phạm từ tháng 3 năm ngoái, nhưng hơn một năm qua, hàng chục hộ dân vẫn liên tục gửi đơn đề nghị xác định lại ranh giới đất rừng/đất ở.

 Và nóng, khi - một cách thẳng thắn và sòng phẳng, ông Chủ tịch nói về lý do chủ quan của sự chồng lấn.

 Nguyên văn: Trong thời gian 2009-2011, khi làm Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nhóm cán bộ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch không xuống hiện trường ở huyện Sóc Sơn kiểm tra, cho nên dẫn đến sự chồng lấn như hiện nay.

 Chủ tịch Chung nói thêm rằng: "Theo quy trình, các tổ công tác làm quy hoạch phải xuống khảo sát thực tế, sau đó về báo cáo những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, tôi họp đến 4-5 buổi và phải truy đến tận cùng thì phát hiện nhóm cán bộ này không xuống tận nơi kiểm tra thực tế, nên dẫn đến chồng lấn".

 Trời ơi, cán bộ làm quy hoạch mà không xuống hiện trường, làm quy hoạch mà bút thước kẻ vẽ đo đạc xác định trong... phòng máy lạnh? Trong khi đó là những gì liên quan đến tài nguyên đất, là đất đai của dân.

 Nhớ năm 2017, chính Chủ tịch Chung cũng có lần nói thật, nói rất đắng, rằng: Chúng ta đang phải trả giá vì đã quy hoạch băm nát Hà Nội.

 Chúng ta trả giá thì rõ rồi. Đó là những nạn nhân- người dân của những con đường uốn lượn. Đó là là sự ngộp thở trong những “khu đất 5-7 ha cũng bị băm ra cho 2-3 chủ đầu tư”. Đó là ùn ứ, tắc nghẽn, ngập lụt khi nhà cao tầng chồng lên đầu dân, khi một trục đường 2km như đoạn Lê Văn Lương - Tố Hữu gánh đến 40 tòa chung cư. Và giờ, chúng ta là người dân Sóc Sơn, nạn nhân của thứ quy hoạch mà người làm quy hoạch không thèm xuống hiện trường, một thứ quy hoạch phòng lạnh bất chấp thực tế, bất kể đúng sai...

 Nhưng còn “chúng ta” gây ra sự trả giá đó là những ai? Phải chăng chỉ là những “kiến trúc sư chỉ làm cho xong việc”, những cán bộ quy hoạch phòng lạnh?

 Có thể “chúng ta”- những người đã băm nát Thủ đô giờ không thể, không thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch Chung. Nhưng không lẽ những chúng ta ngồi phòng lạnh vẽ quy hoạch chồng lấn lung tung, để dân khiếu nại suốt cả năm qua lại cũng không thể xử lý?

 Thế thì liệu vài năm nữa sẽ lại phải có thêm một hoặc những lời nói thật?! (Laodong.vn 21/6, Anh Đào)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Bổ sung thêm phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp đã có quy định về “Phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”

 Theo Bộ Tư pháp, sau hơn 7 năm thi hành Luật giám định tư pháp, công tác giám định tư pháp đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, Luật này cũng đã bộc lộ nhiều bất cập trước những yêu cầu mới của đời sống xã hội, của hoạt động tố tụng.

 Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10.6.2020 tại Kỳ họp 9. 

Bộ Tư pháp cho biết, nhiều điểm mới cơ bản đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật. Luật quy định, Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

 Giám định tư pháp cũng nhằm giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật này.

 Về phạm vi của giám định tư pháp, để bảo đảm tính thống nhất với quy định của pháp luật tố tụng và đáp ứng nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng, phạm vi giám định tư pháp đã được sửa đổi theo hướng mở rộng đến cả giám định được trưng cầu, thực hiện ngay từ giai đoạn “khởi tố”, thay vì từ giai đoạn điều tra vụ án hình sự như quy định hiện hành.

 Đáng chú ý, để góp phần bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử được thu thập ngày càng tăng mạnh trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án nói chung và các vụ ân tham nhũng, kinh tế nói riêng, Luật đã có quy định về “Phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. Đây là tổ chức giám định tư pháp công lập mới có tính chất đặc thù, được bổ sung vào hệ thống tổ chức giám định kỹ thuật hình sự.

 Để bảo đảm tính thống nhất, Luật cũng đã bổ sung quy định: “Viện trưởng VKSND tối cao quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn”.

 Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021. (Laodong.vn 21/6, Vương Trần)Về đầu trang

Đề xuất hệ số lương của giáo viên tiểu học cao nhất 6,78

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập, trong đó, hệ số lương giáo viên tiểu học cao nhất là 6,78.

 Cụ thể, các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:

 - Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);

 - Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);

 (Hiện hành, được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

 - Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);

 Hiện hành, theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

 - Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 đến 4,06) đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 đến 4,89) đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng.

 Hiện hành, được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

 Một số trường hợp lưu ý:  Trường hợp giáo viên được tuyển dụng, đã hết thời gian tập sự theo quy định và hiện đang giữ hệ số lương 1,86, 2,06 và 2,26, nay đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này thì được xếp hệ số lương 2,34 của viên chức loại A1, mốc năng lương lần sau được tính 03 (ba) năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 1,86, 02 (hai) năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 2,06; 

- Trường hợp giáo viên đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II hoặc hạng I theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư này nhưng hệ số lương thấp hơn hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng, thì vẫn bổ nhiệm vào hạng nhưng không thực hiện xếp lương mà vẫn hưởng hệ số lương và bảng lương đang hưởng cho đến thời điểm được hưởng hệ số ngang bằng với hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì chuyển xếp vào bảng lương của hạng. (Cafef.vn 21/6, PV)Về đầu trang

Chính thức hủy 2 quyết định bổ nhiệm "thần tốc" một Trưởng phòng ở Thanh Hóa

Chỉ 15 tháng sau khi được ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, ông Thọ được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thị xã.

 Thông tin từ UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, ông Bùi Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã có quyết định thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó phòng và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Tống Văn Thọ do thời điểm bổ nhiệm không đảm bảo các quy định. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (17/6).

 Trước đó, theo Báo Dân trí thông tin, ngày 23/12/2013, ông Tống Văn Thọ (SN 1976) được Chủ tịch thị xã Bỉm Sơn ký hợp đồng lao động 1 năm. Thế nhưng, trước đó, vào ngày 7/10/2013, ông Thọ đã được Chủ tịch UBND thị xã làm hồ sơ trình UBND tỉnh Thanh Hóa qua Sở Nội vụ đề xuất tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với ông này.

 Ngày 28/4/2014, ông Thọ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển nhưng không báo cáo Bộ Nội vụ.

 Dù thời điểm này ông Thọ đang là lao động hợp đồng của thị xã Bỉm Sơn nhưng tại quyết định tuyển dụng công chức, ông này lại được ghi chức vụ, đơn vị công tác là Giám đốc ngân hàng bán lẻ ngân hàng VIB chi nhánh Bỉm Sơn.

 Hơn 10 tháng sau khi được ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, ngày 13/3/2015, ông Thọ được bổ nhiệm chức Phó phòng Tài chính - Kế toán thị xã và 5 tháng sau thì được bổ nhiệm chức Trưởng phòng.

 Cả hai lần bổ nhiệm, ông Thọ đều không có lý luận chính trị và bằng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo theo quy định được nêu rõ trong Quyết định 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16/4/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (VTV.vn 20/6)Về đầu trang

Đường "Nhuệ" thao túng đấu giá đất, Bộ Tư pháp thanh tra các cuộc đấu giá ở Thái Bình

Ngày 19-6, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2020 của Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, đã cung cấp một số thông tin đến hoạt động đấu giá đất có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ" tại tỉnh Thái Bình. 

Theo bà Đặng Kim Hoa, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc có dấu hiệu thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương tại tỉnh Thái Bình, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình kiểm tra, rà soát, báo cáo bộ các vụ việc đấu giá tài sản có sự tham gia của vợ chồng này. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

 Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, Bộ Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ". "Thực hiện thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản của 2 đấu giá viên thuộc Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình"- bà Đặng Kim Hoa cho hay.

 Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động đấu giá tài sản, bà Đặng Kim Hoa cho biết, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp quản lý đấu giá tài sản trong thời gian tới, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành có liên quan.

 Bởi theo lý giải của bà Hoa, một hoạt động bán đấu giá khi có vi phạm, không phải trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Bộ Tư pháp, mà còn trải qua rất nhiều khâu. "Đối với Bộ Tư pháp, chủ yếu liên quan quy trình, quy định, trình tư, thủ tục bán đấu giấy và việc lựa chọn các tổ chức bán đấu giá như thế nào"- Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cho hay.

 Vợ chồng Đường "Nhuệ" bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam từ tháng 4-2020 để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật. Đường "Nhuệ" được biết đến với Công ty Bất động sản Đường Dương ở tỉnh Thái Bình.

 Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản từ nam 2015, vợ chồng Đường "Nhuệ" đã thao túng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương này. Hều hết các đợt tổ chức đấu giá đất đều có sự tham gia của vợ chồng Đường "Nhuệ". Điểm bất thường khiến dư luận nghi ngờ là Nguyễn Xuân Đường trúng giá hàng loạt lô đất với giá "bèo". Đáng chú ý, người dân địa phương còn phản ánh việc vợ chồng Đường "Nhuệ" sử dụng xã hội đen để thị uy, đe dọa mỗi khi tham gia phiên đấu giá. (Nld.com.vn 20/6, Minh Chiến)Về đầu trang

Còn hiện tượng người thân cán bộ lọt vào danh sách hộ nghèo để hưởng hỗ trợ

Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng.

 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tại một số địa phương xảy ra tình trạng sáp nhập hộ nghèo để lấy thành tích, có hiện tượng người thân cán bộ, gia đình có điều kiện được lọt vào hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi.

 Cụ thể, tại Thanh Hóa, một số thôn của các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận.

 Tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, lãnh đạo xã đưa tên người nhà vào danh sách hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, tại xã Yên Thọ (Yên Định), xã Hải Ninh (Tĩnh Gia), xã Quảng Lưu (Quảng Xương)… để xảy ra  tình trạng có hộ được hưởng chính sách không đúng, chưa đáp ứng đúng điều kiện về tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo.

 Ở Ninh Thuận, cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 cho 6 người nghèo.

 Tại xã Quý Hòa và Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) một số hộ có kinh tế khá nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo; trong khi đó một số hộ khó khăn lại không được công nhận là hộ nghèo, cận nghèo….

 Ở Quảng Trị, có hiện tượng cán bộ xã (xã Ba Nang, huyện Đakrông) yêu cầu người dân trong nhóm đối tượng chính sách bồi dưỡng tiền hỗ trợ…

 Trước tình hình trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong tổ chức thực hiện, xử lý các vi phạm của cán bộ  liên quan, đồng thời trả lại tiền hỗ trợ cho người dân nếu thu sai quy định.

 Nhiều cán bộ đã bị xử lý, chẳng hạn kỷ luật khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) và công chức văn hóa xã hội; đồng thời, cho Chủ tịch UBND xã thôi giữ chức chủ tịch, chuyển sang làm phó chủ tịch HĐND.

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thanh tra diện rộng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Laodong.vn 21/6, Anh Thư)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BHXH Việt Nam: Cải cách thủ tục hành chính vì người thụ hưởng

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Đào Việt Ánh, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công quốc gia, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đặc biệt trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

 Tính đến hết tháng 5, BHXH Việt Nam đã cung cấp 18/27 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó số lượng dịch vụ công mức độ 4 là 12/27 TTHC. Cung cấp, phối hợp xác nhận thông tin 9 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 Đặc biệt, trong đó có 3 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp từ ngày 12/5/2020, để hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gồm: Hỗ trợ đơn vị, DN tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ); Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

 Kết quả, từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2020, đã tiếp nhận và giải quyết 291 hồ sơ Ncovi của các DN trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 Theo kết quả giải quyết TTHC trong toàn ngành, số hồ sơ đã giải quyết của cơ quan BHXH tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/5/2020 là 47.591.872 hồ sơ (đạt 97,45%).

 BHXH Việt Nam cũng cho hay, hoạt động của Hệ thống Chăm sóc khách hàng của ngành trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản đã kịp thời hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thoả đáng cho người dân, tổ chức và DN về việc tham gia và thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

 6 tháng đầu năm 2020, Hệ thống đã tiếp nhận và trả lời khoảng 160.000 cuộc điện thoại của người dân, tổ chức và doanh nghiệp hỏi về 5 chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 3 cổng của tổng đài 1900.9068.

 Riêng trong thời gian từ ngày 12/3 đến 20/3/2020, Hệ thống đã nhận gần 22.000 cuộc gọi của người dân, tổ chức và doanh nghiệp (bình quân mỗi ngày hơn 2.400 cuộc gọi, tăng 150% so với ngày thường) liên quan đến dịch bệnh COVID-19 với các nội dung: Hưởng chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động phải nghỉ việc do cách ly y tế; việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch; việc triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH đến người dân để kê khai hồ sơ y tế điện tử theo yêu cầu của Chính phủ…

 Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ, chăm sóc khách hàng đã góp phần giúp ngành BHXH đẩy mạnh việc chuyển đổi hình thức giao dịch với cơ quan BHXH của người dân và tổ chức, từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 “Trong giai đoạn chống dịch COVID-19, các mảng công tác này đã hỗ trợ rất hiệu quả cho người dân, DN khi làm thủ tục liên quan đến việc đề nghị và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp”, ông Đào Ngọc Ánh nói.

 Trên kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt hơn cho người dân và DN. (Thanhtra.com.vn 21/6, Trần Trung)Về đầu trang

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Nhiều sai phạm, vẫn trúng cử Phó Bí thư ở Nghệ An: Yêu cầu huyện báo cáo

Liên quan tới vụ việc ông Hồ Minh Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu) có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật nhưng vẫn được cơ cấu vào cấp ủy và trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An có văn bản chuyển đơn, đề nghị Huyện ủy Quỳnh Lưu xử lý, báo cáo.

 Ngày 20.6, thông tin tới phóng viên, bà Trần Thị Loan – trú xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) cho biết vừa nhận được văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về kiến nghị của bà liên quan vụ việc Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu) bầu ông Hồ Minh Mậu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy mặc dù ông Mậu dính nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật.

 Theo đó, trong công văn 2387 ngày 19.6.2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng đơn kiến nghị của bà Loan về trường hợp ông Mậu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu, nên yêu cầu cơ quan này xem xét, xử lý theo quy định, báo cáo Tỉnh ủy.

 Như Lao Động đã thông tin, tại Đại hội đảng bộ xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa diễn ra, ông Hồ Minh Mậu trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

 Thông tin nói trên gây xôn xao dư luận, bởi vì trong quá trình công tác, ông Hồ Minh Mậu đã có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật.

 Cụ thể, giai đoạn từ năm 2008 - 2010, ông Hồ Minh Mậu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tân, kiêm Trưởng ban Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, đã có hành vi lạm dụng quyền hạn trong việc cho vay vốn.

 Năm 2010, ông Mậu lên làm Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, sau đó xã xây dựng trạm bơm Cồn Chuyền tại xóm 12. Tại dự án này đã xảy ra sai phạm lập hồ sơ, quyết toán khống khối lượng công trình và nhiều hạng mục làm không đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

Năm 2011, ông Mậu và Phó Chủ tịch UBND xã này cùng Trưởng ban Kinh tế tài chính xã đã bị Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu kỷ luật do "ăn chặn tiền bão lũ của dân, kê khống diện tích thiệt hại từ 287 ha lên 575 ha để rút tiền Nhà nước, chiếm giữ 99.740.000 đồng". 

Năm 2014, ông Mậu tiếp tục bị ông Lê Đức Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ký Quyết định kỷ luật với hình thức “Khiển trách” vì làm trái thẩm quyền trong quản lý đất đai.

 Ngày 22.8.2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu thi hành kỉ luật ông Hồ Minh Mậu với hình thức “Cảnh cáo”.

 Trước đó, ngày 16.6, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết Huyện ủy đã nắm thông tin đầy đủ về trường hợp ông Hồ Minh Mậu, quá trình cơ cấu cán bộ thực hiện đúng quy trình.

 Bà Trần Thị Loan là đảng viên, vừa qua đã có nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị về trường hợp ông Hồ Minh Mậu, nhưng ông Mậu vẫn được cơ cấu, bầu giữ chức vụ lãnh đạo Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

 “Vấn đề này thuộc trách nhiệm của huyện ủy Quỳnh Lưu, bây giờ Tỉnh ủy lại yêu cầu họ báo cáo, thì tôi nghĩ nhiều khả năng họ sẽ báo cáo là sự việc cơ cấu ông Mậu là “đúng quy trình” – bà Loan nói. (Laodong.vn 20/6, Quang Đại)Về đầu trang

Nguyên lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai và thuộc cấp lĩnh hơn 30 năm tù

Từ ngày 18-19.6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với các bị cáo nguyên là những lãnh đạo cao nhất của Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

 Theo đó, sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phùng Xuân Quýnh (SN 1953, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; quê quán ở Vĩnh Linh - Quảng Trị, trú tại TP.Pleiku-Gia Lai), 18 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Bị cáo Nguyễn Công Nhân (SN 1955, nguyên là Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; quê quán ở Tây Sơn-Bình Định, trú tại TP.Pleiku-Gia Lai) và bị cáo Đặng Đức Châu (SN 1963, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; quê quán ở Phù Mỹ - Bình Định, trú tại TP.Pleiku), lần lượt bị tuyên 5 năm và 6 năm tù giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Cùng với tội danh như hai nguyên Phó Giám đốc ở trên, bị cáo Phan Minh Hiếu (Phó phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Gia Lai) bị tuyên 6 năm tù giam; Đoàn Cường (Phó phòng Nghiệp vụ Dược-Sở Y tế Gia Lai), 6 năm tù giam; Lê Khánh Lân (Cán bộ phòng Kế hoạch tài chính-Sở Y tế Gia Lai), 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Kim Liên (Dược sỹ- Sở Y tế Gia Lai), 2 năm 6 tháng cho hưởng án treo; Rmah Plih (tên gọi khác: Dô. Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ Sở Y tế Gia Lai), 2 năm cho hưởng án treo; Bùi Ngọc Thư (Phó phòng Kế hoạch tài vụ Sở Y tế Gia Lai), 3 năm 6 tháng tù giam.

 Căn cứ theo kết luận giám định lại số 1485/KL-BYT của Hội đồng giám định Bộ Y tế và kết luận số 01/GĐV-TC của Giám định viên Tài chính thì các bị can trong Tổ chuyên gia đấu thầu đã có hành vi xét thầu sai, gây thiệt hại lớn cho tài chính Nhà nước.

 Về hành vi xét thầu sai lần thứ nhất, gồm: 8 mặt hàng có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại hồ sơ mời thầu nhưng bị loại, thay vào đó có 8 mặt hàng thuốc dự thầu khác có giá chào thầu cao hơn lại được trúng thầu. Trong đó, có 1 mặt hàng không ký kết hợp đồng mua thuốc nên xác định còn 7 mặt hàng có giá chào thầu cao hơn được trúng thầu, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước gần 5 tỉ đồng.

 Đối với hành vi xét thầu sai phạm thứ hai, gồm: 7 mặt hàng thuốc dự thầu sai nơi sản xuất. Nếu đúng nguyên tắc thì phải loại ngay không xét tiếp, nhưng các bị can lại cho xét đạt rồi trúng thầu. Hành vi này, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước trên 1 tỉ đồng. Như vậy, tổng thiệt hại cho hai lần xét thầu là trên 6 tỉ đồng.

 Bị cáo Phùng Xuân Quýnh vào năm 2009 và 2010 đã ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Công Nhân thực hiện toàn bộ nhiệm vụ tổ chức đấu thầu nên Quýnh không phải chịu trách nhiệm hình sự về thiệt hại về hành vi xét thầu sai năm 2009 và 2010. Vì vậy, nguyên Giám đốc Sở Y tế chỉ phải chịu trách nhiệm các sai phạm trong năm 2008 với giá trị hơn 400 triệu đồng.

 Tại phiên tòa ngày 18-19.6, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để còn chăm sóc gia đình, vợ con... (Laodong.vn 20/6, Khai Nguyên)Về đầu trang

Vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị đình chỉ công tác vì lừa đảo

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác Bùi Thị Mai Liên (Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp), người bị tố chây ỳ khoản nợ hàng trăm tỷ đồng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

 Ngày 20/6, lãnh đạo Sở Tư pháp Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Bùi Thị Mai Liên -Trưởng phòng Hành chính-Tư pháp. Bà Liên là vợ ông Đoàn Xuân Sơn - giám đốc Sở này. Do ông Sơn đang trong thời gian nghỉ phép nên bà Trần Thị Mỹ Linh - Phó giám đốc Sở Tư pháp ký quyết định đình chỉ nói trên. 

Cũng theo lãnh đạo Sở Tư pháp, sắp tới đơn vị sẽ có cuộc họp cử người tạm thời phụ trách phòng Hành chính - Tư pháp để điều hành, giải quyết công việc của phòng này.

 Được biết, sau khi khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Mai Liên để điều tra làm rõ vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can Liên.

 Như Tiền phong đã phản ánh, chiều tối 15/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Bùi Thị Mai Liên cùng 3 công chứng viên trên địa bàn TP Đà Lạt bao gồm Bùi Hữu Quang Luận - Phòng Công chứng số 1; Chu Văn Sửa và Trần Thùy Lâm - Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu.

 Thời gian gần đây, dư luận tại địa phương xôn xao về việc vợ Giám đốc Sở Tư Pháp Lâm Đồng chây ỳ khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo hành vi lừa đảo của bà Liên được gửi đến các ban ngành chức năng.

 Nhiều người còn tố cáo một số cán bộ ngân hàng đã nâng khống giá trị tài sản cho bà Liên vay tiền vượt mức giá trị thực; nhiều công chứng viên tiếp tay lập chứng từ giả để bà Liên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác… 

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố bắt tạm giam Liên cùng 3 công chứng viên để điều làm rõ.

 Ngoài ra, nhiều bị hại của Liên đã khởi kiện tại TAND TP Đà Lạt để đòi tài sản. Tòa đang xem xét, ra quyết định thụ lý vụ án.

 Được biết, hiện có nhiều trường hợp khác tố cáo vợ chồng Liên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, mở rộng vụ án. (Tienphong.vn 21/6, Kim Anh)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Ấn Độ cho phép dùng súng đạn ở biên giới

Quân đội Ấn Độ thay đổi Quy tắc Giao chiến, cho phép các chỉ huy ở biên giới với Trung Quốc sử dụng súng đạn trong tình huống đặc biệt.

 Thay đổi trong Quy tắc Giao chiến (ROE) "trao toàn quyền tự do hành động" cho các chỉ huy được triển khai dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), được coi là biên giới Ấn - Trung, để "xử lý tình huống ở cấp chiến thuật", hai sĩ quan cao cấp giấu tên ngày 20/6 nói với Hindustan Times. ROE là các quy tắc hoặc chỉ thị nội bộ trong các lực lượng quân sự xác định hoàn cảnh, điều kiện, mức độ và cách thức sử dụng vũ lực hoặc những hành động có thể được hiểu là khiêu khích.

 Các chỉ huy sẽ không còn bị ràng buộc bởi hạn chế sử dụng súng đạn và có toàn quyền đối phó với các "tình huống đặc biệt", sử dụng tất cả nguồn lực theo ý của họ, một trong hai sĩ quan cho biết.

 Trong bài phát biểu tại một cuộc họp hôm 20/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng quân đội được tự do thực hiện các biện pháp cần thiết ở biên giới và Ấn Độ đã truyền đạt lập trường với Trung Quốc thông qua các biện pháp ngoại giao.

 "Với những thay đổi trong ROE, không còn rào cản nào ngăn các chỉ huy Ấn Độ thực hiện những hành động họ cảm thấy cần thiết ở LAC. ROE đã được sửa đổi để đối phó với những kỹ thuật tàn bạo quân đội Trung Quốc sử dụng", sĩ quan thứ hai nói.

 Thay đổi được đưa ra sau vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ngày 15/6 tại thung lũng Galwan, vùng Ladakh. Hai bên không dùng súng đạn mà tấn công nhau bằng nắm đấm, đá và gậy sắt hàn đinh. Lục quân Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ nước này thiệt mạng. Truyền thông Ấn Độ đưa tin hơn 40 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng và bị thương. Bắc Kinh xác nhận có thương vong nhưng không nêu số cụ thể.

 Binh sĩ Ấn - Trung nhiều năm qua không đụng độ bằng súng đạn do tuân thủ các thỏa thuận biên giới Ấn - Trung ký năm 1996 và 2005. Thỏa thuận viết rằng "hai bên sẽ không nổ súng hay săn bắn bằng súng hoặc chất nổ trong phạm vi hai km từ LAC".

 Sau vụ đụng độ, giới chức hai nước đang nỗ lực giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán và đối thoại để tránh leo thang thành xung đột quân sự, song vẫn đổ lỗi cho nhau về vụ ẩu đả và cảnh báo lẫn nhau trong các tuyên bố công khai.

 Quân đội Ấn Độ triển khai hàng loạt khí tài hiện đại đến các căn cứ tiền phương ở Ladakh gồm trực thăng vũ trang AH-64 Apache mang tên lửa dẫn đường Hellfire, trực thăng vận tải hạng nặng Chinook, tiêm kích đa năng Su-30MKI, chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 và cường kích Jaguar. Một quan chức giấu tên ngày 21/6 nói với New Indian Express rằng Ấn Độ có thể triển khai thêm 2.000 quân thuộc lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng đến biên giới với Trung Quốc.

 Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường lực lượng dọc theo LAC. Bắc Kinh xây dựng thêm nhiều lô cốt gần thung lũng Galwan, đồng thời bổ sung các phi đội tiêm kích hạng nhẹ J-8 và hạng nặng J-11, cùng oanh tạc cơ chiến lược đến căn cứ Hotan và Kashgar ở Tây Tạng. (Vnexpress.net 21/6, Phương Vũ)Về đầu trang./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]