Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 20-10-2020 
 Tải file tại đây

TIÊU ĐIỂM.. 1

1.                50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội 1

CHÍNH SÁCH MỚI 2

2.                Mức lương tối thiểu được ấn định theo tháng và giờ từ năm 2021. 2

3.                Liên thông thủ tục đăng ký thành lập, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. 3

TIN QUỐC HỘI 3

4.                Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng và 2 Bộ trưởng. 3

5.                Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Phạm Phú Quốc. 4

6.                Trách nhiệm đại biểu Quốc hội với sự phát triển của đất nước. 6

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 7

7.                Việt Nam: Trọng tâm trong chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản. 7

8.                Chuyên gia kinh tế nói gì từ dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt Philippines?. 8

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 8

9.                Nghĩa đồng bào, lúc này…... 8

QUẢN LÝ.. 10

10.             Thủ tướng: Cấp mỗi tỉnh miền Trung 100 tỷ đồng, không được để dân đói, dân rét 10

11.             Ông Nguyễn Thiện Nhân trải lòng sau khi rời chức Bí thư TPHCM.. 11

12.             Xử lý 2.888 lượt đơn khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường. 11

13.             Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu. 12

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 13

14.             Chủ tịch tỉnh Nghệ An cam kết xóa tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”. 13

15.             Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đồng Tháp dần chấm dứt cảnh “qua sông phải luỵ đò”  14

16.             Từ Chatbot 1022 đến Cổng dịch vụ công TP.Đà Nẵng. 15

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH.. 16

17.             Kiểm toán Nhà nước bêu tên nhiều địa phương sử dụng sai ngân sách. 16

18.             Nợ công năm 2021 sẽ vượt ngưỡng 4 triệu tỉ đồng. 16

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH.. 17

19.             Ông Bùi Xuân Cường bị phê bình nghiêm khắc. 17

20.             Phú Yên: Phó Chủ tịch huyện Tuy An bị miễn nhiệm vì khai gian bằng cấp. 18

THẾ GIỚI 18

21.             Thủ tướng Anh cân nhắc có thể rời nhiệm sở vì lương quá thấp. 18

 TIÊU ĐIỂM

50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội

Đến ngày 18/10, đã có 50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành tốt đẹp việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 Tại 50 đại hội đã hoàn thành: Tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 2.468 đồng chí, trong đó, có 798 đồng chí tham gia lần đầu, đạt 32,33%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,89.

 Tổng số ủy viên Ban Thường vụ bầu được là 704 đồng chí; trong đó: tham gia lần đầu 220 đồng chí (31,25%). Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 48 đồng chí; trong đó: tái cử là 31 đồng chí chiếm (64,58%); tham gia lần đầu là 17 đồng chí chiếm (35,42%). 

Kết quả từ các đại hội vừa qua cũng cho thấy tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra.

 Cụ thể: Có 400 cấp ủy viên là nữ (16,20%), trong đó, có 27 đảng bộ đạt tỷ lệ cấp ủy nữ trên 15%. Đáng chú ý có Đảng bộ Tuyên Quang, tỷ lệ cấp ủy nữ đạt tới trên 29% cao nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

 Có 167 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi chiếm (6,76%), trong đó, có 09 đảng bộ đạt từ 10% trở lên. TP Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ cấp ủy trẻ cao nhất 23%.

 Kết quả bầu cử tại các đại hội vừa qua cũng cho thấy, trong số cấp ủy được bầu có 273 đồng chí cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,06%, trong đó, Hòa Bình đạt tỷ lệ cao nhất 69%.

 Một kết quả rất đáng chú ý là trình độ cấp ủy viên tại nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong đó: Cấp ủy viên có trình độ thạc sỹ là 1.372 đồng chí chiếm (55,59%), tiến sỹ: là 211 đồng chí (8,54%), cấp ủy viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư là 17 đồng chí chiếm (0,68%).

 Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự, với tỷ lệ phiếu bầu cao, đặc biệt, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

 Để có được những kết quả này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với cả hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành nhiều quy chế, quy định, chỉ thị quan trọng trong lĩnh vực này. 

Đó cũng là những cơ sở quan trọng để các cấp ủy căn cứ áp dụng, thực hiện nghiêm việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên, nhằm chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng nhân sự Đại hội. (VTV.vn 18/10)Về đầu trang

CHÍNH SÁCH MỚI

Mức lương tối thiểu được ấn định theo tháng và giờ từ năm 2021

Bộ Luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, trong đó có thay đổi quy định về lương tối thiểu .

 Hiện theo Điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2012 , mức lương tối thiểu vùng được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.

 Tuy nhiên, tại Bộ Luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu chỉ còn được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng và giờ (bỏ quy định xác lập theo ngành và ấn định theo ngày so với quy định cũ).

 Đồng nghĩa, việc xác định mức lương tối thiểu ngành thông qua thương lượng tập thể ngành, ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cũng không còn được áp dụng từ ngày 1-1-2021 - thời điểm Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực.

 Mức lương tối thiểu được Bộ Luật Lao động 2019 định nghĩa là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

 Theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng cụ thể: Vùng I: 4,42 triệu đồng/tháng; Vùng II: 3,92 triệu đồng/tháng; Vùng III: 3,43 triệu đồng/tháng; Vùng IV: 3,07 triệu đồng/tháng. (Cafef.vn 19/10)Về đầu trang

Liên thông thủ tục đăng ký thành lập, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP (ngày 15-10-2020) quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

 Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

 Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các thông tin về đăng ký doanh nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-10-2020. (Hanoimoi.com.vn 19/10, Phương Nguyên)Về đầu trang

TIN QUỐC HỘI

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng và 2 Bộ trưởng

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

 Tại cuộc họp báo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào chiều 19/10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã thông báo chương trình kỳ họp sắp tới.

 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra ngay trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ nên bên cạnh việc tập trung thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, kinh tế xã hội, công tác giám sát, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng còn lại trong Chương trình công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào sáng 20/10. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày (không kể ngày nghỉ); kỳ họp tiến hành theo 02 đợt:

 Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/10 đến ngày 27/10).

 Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 02/11 đến ngày 17/11). Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 17/11.

 Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm khoảng 37% tổng thời gian của kỳ họp) để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 04 dự án luật khác.

 Các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm:

 + Các dự án Luật: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sẽ thông qua theo quy trình tại 01 kỳ họp).

 + Các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

 Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. (Vtv.vn 19/10)Về đầu trang

Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Phạm Phú Quốc

Chiều 19-10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

 Báo chí đặt câu hỏi: Tại kỳ họp này, QH sẽ có phút mặc niệm đối với ĐBQH, Thiếu tướng, liệt sĩ Nguyễn Văn Man vừa hy sinh khi đi cứu hộ tại miền Trung. Quốc hội đồng thời cũng tiến hành bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc đoàn ĐBQH TP.HCM.“Cảm xúc của Tổng thư ký đối với hai sự kiện trái ngược này?”- phóng viên hỏi.

 Trả lời sau đó, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng thiên tai, bão lụt là điều không mong muốn. Đồng bào miền Trung đang phải gồng mình chống chịu từng cơn bão lũ rất ác liệt. Các chiến sĩ của chúng ta cũng ngày đêm cùng với bà con chống đỡ.

 Thế nhưng không may vừa qua, các chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh, không chỉ có 13 chiến sĩ mà còn 22 chiến sĩ khác của Đoàn 337. “Đây là việc hết sức đau xót”- ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

 Theo Tổng thư ký Quốc hội, tại phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm với ĐBQH Nguyễn Văn Man, nguyên ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Quốc hội cũng chia sẻ sự mất mát với đồng bào miền Trung, với gia đình các chiến sĩ đã hy sinh. 

“Chúng ta không nên so sánh hai hình ảnh này với nhau. Một bên là ĐBQH Phạm Phú Quốc đã vi phạm, không thể đặt cạnh, so sánh với các chiến sĩ được. Chúng ta cũng công minh việc chúng ta tôn vinh người có công và xử lý nghiêm khắc những người vi phạm pháp luật”- ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

 Theo Tổng thư ký Quốc hội, ông Phạm Phú Quốc đã vi phạm, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, nhân dân. Do đó, Quốc hội phải bãi nhiệm đối với ĐBQH Phạm Phú Quốc. “Tôi dùng từ bãi nhiệm, khác với miễn nhiệm, vì ông Phạm Phú Quốc đã vi phạm, không trung thực khai báo, vi phạm trong việc sử dụng hộ chiếu nước ngoài…”- vẫn lời ông Phúc.

 Ông Phúc nói thêm: Theo quy định, việc bãi nhiệm phải bỏ phiếu kín nên phải chờ Quốc hội họp tập trung vào đợt 2 thì mới tiến hành các thủ tục được. Phải họp đoàn, lấy ý kiến sau đó mới bỏ phiếu… Khi họp trực tuyến không thể làm việc này được. “Chúng tôi sẽ tiến hành ngay khi Quốc hội họp tập trung vào ngày 2-11”- ông Phúc cho biết thêm.

 Báo chí cũng đặt câu hỏi, phiên họp thứ 49 của Thường vụ Quốc hội vừa qua có việc hạn chế phóng viên, báo chí tham dự, chỉ phát hành các thông cáo báo chí sau phiên họp. Đây là biện pháp nhằm chống dịch COVID-19, là chủ trương mới về việc đưa tin tuyên truyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay thực hiện theo quy định mới nào của pháp luật?

 “Không phải hạn chế thông tin báo chí đâu”- Tổng thư ký nói và khẳng định “Quốc hội thực hiện theo Hiến định nên các kỳ họp Quốc hội vẫn mời báo chí, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp như bình thường, không thay đổi gì cả”- ông Phúc nói thêm.

 Theo ông Phúc, phóng viên vẫn được phát thẻ sự kiện, giải lao có thể lên hành lang phỏng vấn các ĐBQH. Tại trung tâm báo chí, phóng viên được tiếp cận ngay với thông tin gốc từ phòng Diên Hồng chuyển xuống, khác với Chính phủ họp báo sau phiên họp Chính phủ. “Vì vậy rất thuận lợi cho các phóng viên”- ông Phúc nói.

 Cũng theo Tổng thư ký, kỳ họp Thường vụ Quốc hội là hoạt động của Thường trực Quốc hội, trong quá trình chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp QH có nhiều nội dung, nhiều tài liệu mật.

 “Những nội dung nào không mật thì vẫn mời báo chí. Còn mật thì chúng tôi phải họp riêng, sau đó có thông cáo báo chí. Phóng viên không được tiếp cận, trao đổi, nghe các đại biểu phát biểu, đó là chuyện đương nhiên”- ông Phúc nói. 

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết Văn phòng Quốc hội sau đó có thông cáo báo chí rất chi tiết. Báo chí tuỳ theo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mỗi báo khai thác nội dung phù hợp. Còn các nội dung khác vẫn mời báo chí bình thường. (Plo.vn 19/10)Về đầu trang

Trách nhiệm đại biểu Quốc hội với sự phát triển của đất nước

Tại Kỳ họp Quốc hội cuối năm nay, các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm đóng góp ý kiến nỗ lực chung phục hồi và phát triển kinh tế.

 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cùng với trọng tâm là thực hiện công tác xây dựng pháp luật còn mang ý nghĩa quan trọng là sẽ đánh giá, cho ý kiến và chất vấn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm nay và của cả nhiệm kỳ. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đóng góp cho phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

 Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và hoạt động của Quốc hội, Việt Nam trở thành 1 trong 2 nền kinh tế của châu Á tăng trưởng dương, với mức tăng trưởng 2,12% trong 9 tháng đầu năm nay. Tại Kỳ họp Quốc hội cuối năm nay, các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm đóng góp ý kiến nỗ lực chung phục hồi và phát triển kinh tế.

 Nhìn lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ, bên cạnh những thành tựu to lớn, không thể không nhắc đến những hạn chế, tồn tại. Chính vì vậy, hoạt động chất vấn tại kỳ họp sẽ giúp các đại biểu Quốc hội cùng các thành viên của Chính phủ tìm ra biện pháp khắc phục các yếu kém, đồng thời hướng tới các mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ tới.

 Kỳ họp thứ 10 diễn ra khi chỉ còn 3 tháng nữa sẽ khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng. Do đó, việc Quốc hội dành thời gian cho các đại biểu Quốc hội thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện của Đảng tại kỳ họp này cũng khẳng định trách nhiệm của Quốc hội với chủ trương mà Đảng vạch cho nhiệm kỳ tới.

 Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: "Trong diễn đàn Quốc hội có rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các vị trí khác nhau và trên cơ sở đó, mỗi người một góc độ, một lĩnh vực, một ngành nhìn nhận một cách khác nhau, đánh giá lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp rồi môi trường, thậm chí cả an ninh quốc phòng... sẽ cho chúng ta một bức tranh rộng mở hơn. Tôi tin rằng diễn đàn Quốc hội này sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp vào văn kiện của Đảng".

 Theo dự kiến, kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra trong 19 ngày làm việc và chia làm hai đợt. Trong đó: Đợt 1: Quốc hội tiến hành họp trực tuyến từ ngày 20-27/10; Đợt 2: Quốc hội tiến hành họp tập trung từ ngày 2-17/11. (Vtv.vn 19/10)Về đầu trang

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

Việt Nam: Trọng tâm trong chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản

Sáng 19/10, lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ diễn ra tại phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

 Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga, diễn ra chỉ một tháng sau khi nhậm chức và là lần thứ hai liên tiếp một Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức.

 Trong chương trình dự kiến, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ cùng hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí.

 Về kinh tế, Nhật Bản hiện là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai (tính theo số lũy kế), đối tác du lịch lớn thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

 Theo đánh giá của ông Hiroyuki Moribe, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường các chương trình khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là trọng tâm, bao gồm cả biện pháp cơ chế và hỗ trợ chi phí xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng tại các nước Đông Nam Á.

 "Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ khiến các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc gặp khó khăn khi làm ăn với Mỹ, các cơ sở sản xuất tại Việt Nam là địa điểm lý tưởng để thay thế. Chống dịch COVID-19 thành công, phục hồi sản xuất sẽ thúc đẩy xu hướng mở rộng sản xuất tại Việt Nam", ông Hiroyuki Moribe nhận định.

 Theo dự báo của chuyên gia Nhật Bản, đầu tư trực tiếp FDI sẽ tăng mạnh không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, mà còn mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, do mức sống và nhu cầu của người Việt Nam tăng lên. Các thương hiệu lớn như Uniqlo hay Muji nhanh chóng đầu tư vào Việt Nam là biểu hiện rõ nét. Tới đây, các doanh nghiệp bán lẻ của Nhật Bản sẽ tham gia mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.

 Ông Hiroyuki Moribe đánh giá, châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất thế giới, trong đó trung tâm nổi bật là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN.)

 "Tôi nghĩ đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam sẽ tăng trưởng theo hình chữ V. Đầu tiên phải nói đến lĩnh vực dịch vụ khi thu nhập và mức sống của người dân Việt Nam tăng nhanh. Số lượng người cao tuổi tại Việt Nam đang gia tăng và chăm sóc người già trở thành lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác giữa hai nước", ông Hiroyuki Moribe cho hay.

 Dư luận Nhật Bản đang nói nhiều tới làn sóng "Việt Nam + 1", tức là đề cập tới câu chuyện những công ty Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam có kế hoạch đầu tư thêm để mở rộng hoạt động. Chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide là động lực lớn để thúc đẩy làn sóng Việt Nam + 1. (VTV.vn 19/10)Về đầu trang

Chuyên gia kinh tế nói gì từ dự báo GDP bình quân đầu người của Việt Nam vượt Philippines?

Theo The Manila Times (Philippines), Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể trên cả khía cạnh cạnh tranh lẫn hợp tác quốc tế.

 Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển tích hợp (IDSI), ông Austin Ong nhấn mạnh, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người của Việt nam sẽ cao hơn Philippines trong năm 2020. Cụ thể, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ chạm mốc 3.500 USD, vượt qua mức 3.380 USD của Philippines.

 Bên cạnh đó, mặc dù dân số Việt Nam ít hơn Philippines, xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 300 tỷ USD vào năm 2019, trong khi Philippines chỉ dừng lại khiêm tốn ở con số 70 tỷ USD. Việt Nam cũng vượt Philippines về thu hút vốn FDI. 

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu, Việt Nam một lần nữa gây ấn tượng với thế giới. Cả Chính phủ và người dân đều đoàn kết một lòng, quyết tâm cao độ cùng vượt qua khó khăn. Điển hình như việc Chính phủ đã ngay lập tức di dời hơn 80.000 người dân ở Đà Nẵng khi dịch bùng phát trở lại. Kết quả, Việt Nam ngăn chặn thành công dịch bệnh, tạo cơ sở để nền kinh tế phục hồi nhanh chóng. Ngược lại với Việt Nam, bên cạnh làn sóng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng chính trị Philippines ngày càng gia tăng.

 Ông Austin Ong nhấn mạnh, Việt Nam cũng là một hình mẫu về hoạt động mở rộng kinh doanh hợp tác trên trường quốc tế. Ấn tượng hơn nữa, Việt Nam còn có thể tận dụng cơ hội từ căng thẳng thương mại giữa các quốc gia lớn.

 Tại hội thảo Hội doanh nghiệp Anvil, chuyên gia tư vấn Colin Blackwell cũng đã phát biểu: "Người dân trên khắp đất nước Việt Nam đã trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều trong cả tiêu dùng lẫn sản xuất. Nguyên nhân chính trong những thành công đáng kinh ngạc của họ chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với nhau, và cùng với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ".

 Cuối cùng, ông Austin Ong kết luận, ở bối cảnh nền kinh tế trên thế giới đang dần thiết lập trạng thái "bình thường mới", nền kinh tế số và cơ sở hạ tầng sẽ là những yếu tố quan trọng cho nền kinh tế Philippines vượt qua những thử thách hiện tại. Không chỉ vậy, những điều này sẽ thúc đẩy Philippines phát triển thông qua cạnh tranh và hợp tác với các quốc gia trong khu vực. (Cafef.vn 19/10, Hoài Thương)Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Nghĩa đồng bào, lúc này…

Có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn đạt những hậu quả mà thiên tai giáng xuống dải đất miền Trung liên tiếp gần một tháng qua. Mọi kỷ lục hàng trăm năm qua về mức độ thịnh nộ, gầm thét, tàn phá của thiên nhiên đã bị phá vỡ. Ngành khí tượng thủy văn chỉ có thể gọi bằng cái tên mới “Hình thái tổ hợp đa thiên tai”.

 Tại lễ tang 13 liệt sĩ hy sinh trong trận lở núi ở Rào Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phải thốt lên, rằng “chưa bao giờ chúng ta cùng lúc mất hai tướng, nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội, lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà báo trong thiên tai…”.

 Có lẽ chưa bao giờ chúng ta chứng kiến những đêm dài thăm thẳm miền Trung như vừa qua. Giữa tối tăm mịt mùng mưa gió, trên đỉnh lũ lạnh cắt nước dâng cuồn cuộn, qua điện thoại và mạng xã hội vọng lên ngàn vạn lời kêu cứu. Người này, nhà này, làng này ai đó còn sống đều khẩn khoản kêu gọi cứu nạn giúp người kia, nhà kia; làng kia đang chới với bám trên những nóc nhà nước lũ đã chạm chân… 

 Với thiên nhiên, khí hậu hiện nay, không thể biết trước được điều gì. Sau suốt 9, 10 tháng trời cắt không một giọt mưa, ruộng đồng, con người khô cháy, thì giờ đây bao nhiêu nước tích tụ trên trời đổ ập xuống một lúc! 

Không thể biết trước được điều gì. Đúng vậy, chúng ta ngày càng ngộ ra điều đó. Cả những vị tướng dạn dày trận mạc, bão lũ. Cả những người lính tinh nhuệ, đến những dân lành miền Trung đã sống và chiến đấu để tồn tại qua ngàn trận bão lụt, với cả đời kinh nghiệm, cũng không thể lường trước được điều gì. Những cái chết tức tưởi mà trời đất cuồng nộ giáng xuống, con người nhỏ bé không thể biết trước được điều gì.

  Suốt đêm dài thăm thẳm miền Trung, đáp lại lời kêu cứu của những đồng bào chới với nơi đỉnh lũ, là hàng ngàn địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng được thông báo, chia sẻ suốt đêm. Những nhóm tình nguyện ngay giữa đêm tối liều mình vượt lũ đến từng điểm nóng để cứu vớt đồng bào mình. “Hàng cứu trợ” giữa đêm tối giải nguy, cứu vớt nhau là những chiếc xuồng, chiếc ghe, cano,  chiếc áo phao, cho đến cả thùng xốp, bè chuối,…

 Một “thế trận quân-dân” đặc biệt hiếm thấy trong cứu nạn, cứu trợ đã và đang diễn ra như vậy. Những người lính lao vào điểm nóng, chấp nhận hy sinh để cứu dân. Người dân cũng không quản ngại xông pha để cứu nhau qua cơn hiểm nạn. Ở những điểm còn cao ráo, an toàn, “hàng cứu trợ” khẩn cấp là những phòng nghỉ, hàng quán, khách sạn,…để đón bà con vừa thoát khỏi vùng lũ có chỗ trú thân, sưởi ấm.

 Tất nhiên sau tất cả những bi kịch này, đến lúc trấn tĩnh lại, chúng ta rồi sẽ phải nhận ra về bản chất thân phận của chính mình. Rằng những thảm nạn này đến từ đâu? Không khó để có câu trả lời.

 Nhưng giờ đây, điều mà mỗi lương dân Việt đều biết rõ, như đã từng suốt ngàn đời nay, đó là biết rằng tấm lòng mình, tâm nguyện mình, tài sản và sức lực của mình có bao nhiêu, đủ rộng bao nhiêu, để chia sẻ, để đùm bọc lấy đồng bào mình. Ngay lúc này… (Tienphong.vn 19/10, Trí Quân)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Thủ tướng: Cấp mỗi tỉnh miền Trung 100 tỷ đồng, không được để dân đói, dân rét

Chiều 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, ngành về triển khai thêm các biện pháp khẩn trương cứu và hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua đợt mưa lũ lịch sử hiện nay.

 Trong vòng 1 tháng qua, 8 tỉnh/thành miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của 8 loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là hai đợt mưa lớn trong 1 tháng gần đây đã vượt mốc lịch sử.

 Tại Hướng Linh, Quảng Trị mưa tới 3.245mm; A Lưới, Thừa Thiên Huế và Bạch Mã đều gần 3.000mm (2869-2941mm). Lượng mưa trong mấy ngày lớn hơn tổng lượng mưa của cả 1 năm. Do đó, trong gần 1 tuần qua, ở 6 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã có hơn 260.000 hộ gia đình, với hơn 1 triệu người ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó, Quảng Bình chiếm hơn 1/3. Gần 155.000 gia đình ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị hiện vẫn còn ngập nước. Đến chiều 19/10, đã có tới 100 người thiệt mạng và 27 người mất tích trong đợt mưa lũ này, trong đó gần một nửa là do bị sạt lở đất.

 Điều đáng lo ngại là sau khi mưa đặc biệt lớn ở Quảng Bình thì nay đến các tỉnh Bắc miền Trung. Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây bị tê liệt hoàn toàn và đường đi cửa khẩu Lao Bảo ở Quảng Trị cũng bị hư hỏng rất nặng do sạt lở. Dự báo đêm 20/10, một cơn bão nữa sẽ vào Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền ở khu vực miền Trung.

 Để ứng phó với mưa bão, sau cuộc họp vào đầu tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 công điện chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương ứng phó với giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão năm nay.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của Ban Bí thư và của Thủ tướng vừa đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ, bão tiếp theo. Nhất là mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn.

 Thủ tướng cho biết, tối 18/10, Thủ tướng đã ký quyết định hỗ trợ 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, mỗi tỉnh 1.000 tấn để hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ, nay thêm cả Hà Tĩnh. Do đó, Bộ Tài chính cần thực hiện ngay quyết định này và phối hợp với các địa phương chuyển gạo cứu trợ đến các gia đình bị lũ lụt nhằm không để dân đói, dân rét, chịu cảnh màn trời chiếu đất. 

Thủ tướng cũng quyết định hỗ trợ lương khô cho người dân bị lũ lụt và xuất cấp từ kho dự trữ quốc gia các phương tiện và trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt xuồng máy để cứu dân bị mắc kẹt ở những vùng bị chia cắt. Do các địa phương chưa thống kê được hết các thiệt hại, nên trước mắt, Thủ tướng quyết định hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để phòng chống lũ, bão.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh miền Trung có các hồ lớn cần phải rà soát lại các kịch bản chi tiết ứng phó với mưa cực lớn trong thời đoạn ngắn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du. Còn các cơ quan báo chí, nhất là truyền hình và phát thanh tăng cường đưa các thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai để chính quyền và người dân các tỉnh, thành miền Trung chủ động, sẵn sàng ứng phó.

 Tại cuộc họp, một lần nữa thay mặt Đảng , Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát, hy sinh rất lớn của đồng bào miền Trung, đặc biệt là gia đình có người bị nạn và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. (Vtv.vn 19/10)Về đầu trang

Ông Nguyễn Thiện Nhân trải lòng sau khi rời chức Bí thư TPHCM

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói với ông, hôm nay là một ngày hạnh phúc.

 Trong phiên bế mạc đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “Tôi chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI phát biểu cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X không tái cử”.

 Ông nói: “Hôm nay đối với tôi là một ngày hạnh phúc, vì đại hội đã thành công tốt đẹp, về nội dung văn kiện, về công tác nhân sự, công tác tổ chức cũng như yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong cuộc làm việc ngày 3/9.

 Hôm nay đối với tôi cũng là ngày hạnh phúc, vì 50 năm trước, trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, lúc đó chúng tôi nhập ngũ, có 3 câu hỏi không trả lời được. Đó là bao giờ thì hết chiến tranh? Sau chiến tranh còn gặp ba mẹ không? Sau chiến tranh nếu còn sống thì sống ở đâu, làm việc gì? Bây giờ, sau 50 năm thì 3 câu hỏi đã có câu trả lời.

 Đại thắng mùa xuân năm 1975 đem lại hòa bình cho đất nước. Cha mẹ tôi còn sống và tôi đã gặp lại tại TPHCM. Sau 13 năm phục vụ trong quân đội, chuyển ngành, tôi về sống ở TPHCM từ năm 1983”.

 Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động: “Tôi chân thành cảm ơn đồng bào thành phố đã cưu mang tôi và gia đình tôi; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TPHCM đã tạo cho tôi cơ hội được làm việc, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Tôi có dịp làm việc tại thành phố trên cương vị giảng viên Đại học Bách khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và 3 năm, 5 tháng, 7 ngày vừa qua trên cương vị Bí thư Thành ủy”. (Tienphong.vn 19/10, Huy Thịnh – Ngô Tùng)Về đầu trang

Xử lý 2.888 lượt đơn khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, 9 tháng đầu năm nay Bộ đã thực hiện tiếp 184 lượt với 373 công dân, có 23 lượt đoàn đông người; đã phân loại và xử lý 2.888 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2019.

 Báo cáo của Bộ TN&MT cho biết, Bộ đã thẩm tra, xác minh 20/25 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao (11 vụ việc từ năm 2019); báo cáo Thủ tướng Chính phủ 8 vụ việc. Thẩm tra, xác minh 33/41 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ (23 vụ việc từ năm 2019), đã có quyết định giải quyết 28 vụ việc; chuyển 5 vụ việc đến đơn vị chức năng để xem xét giải quyết.

 Về kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và cải cách hành chính, Bộ đã rà soát quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành, rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động và đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số Nghị định số 101/NĐ-CP và sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 Chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

 Ban hành 12 chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ; kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử; triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; công bỗ bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường.

 Đặc biệt, các chỉ số về cải cách có sự chuyển biến: chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực canh tranh (tăng 0,27 điểm theo báo cáo của PCI), tăng mức độ hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận lên 13% so với năm 2016. Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ đạt 84.78/100 điểm (xếp thứ 7 trên tổng số 17 các bộ, cơ quan ngang bộ - tăng 2 bậc so với năm 2018). (Dangcongsan.vn 19/10, Khánh Thi)Về đầu trang

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

 Đề nghị Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021. Trong đó tập trung một số nội dung cụ thể:

 Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có). 

Yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định.

 Trước đó, vào ngày 9-10, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021. (Plo.vn 19/10, Nguyễn Quyên)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chủ tịch tỉnh Nghệ An cam kết xóa tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Tại buổi Họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trả lời câu hỏi của PV Báo Giao thông về “giải pháp để cải cách hành chính, không để tình trạng “xã hiền, huyện không có quyền, tỉnh mở nhưng sở lại thắt” như lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu tại Đại hội?”; Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thừa nhận: Câu này tôi từng được nghe. Đây là phản ánh đúng về tình trạng đang diễn ra hiện nay ở một số sở ngành. Trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, chúng tôi cũng đã nhận diện vấn đề này.

 Ông Trung cho biết, Nghệ An trong những năm qua đã nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2016 đứng 38/63 tỉnh thành, đến năm 2019 vượt lên đứng thứ 24; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 25 vào năm 2016, đến năm 2019 lên thứ 18, tức là có cải thiện.

 "Nhưng vấn đề thực sự bên trong các chỉ số này, chưa đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã tổng kết và nêu ra 3 vấn đề người dân và doanh nghiệp thấy chưa hài lòng là: vấn đề tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức và sự năng động của các cấp chính quyền. Thực sự, đây là nút thắt cần tháo gỡ để có thể thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người dân", ông Trung nói.

 Theo ông Trung, để giải quyết được vấn đề này lại là cả một quá trình. Trong tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, chúng tôi cương quyết đẩy mạnh tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư, đặc biệt là cải cách hành chính. Tỉnh đã cho thành lập tổ công tác, phân công Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoa trực tiếp chỉ đạo tổ này để tháo gỡ vướng mắc khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, thu hút hợp tác đầu tư...

 “Hiện nay, chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn trước làn sóng chuyển dịch đầu tư đến với Việt Nam. Nghệ An là địa phương có đầy đủ điều kiện, đầy đủ các cơ hội để đón nhận, chúng tôi cũng đang nắm bắt cơ hội này. Ngay trong hoạt động bên lề đại hội, chúng tôi cũng đã xúc tiến đầu tư, trao Giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ cho 2 nhà đầu tư với mức đầu tư lên đến 400 triệu USD. Cả 2 dự án này đều sẽ được triển khai ngay sau đây. Ngoài ra, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng đã khởi công giai đoạn 2 Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng dự án này sẽ làm thay đổi hình ảnh du lịch Nghệ An, chuyển từ du lịch một mùa sang du lịch bốn mùa. Đây là những tín hiệu rất tốt trong thu hút đầu tư của tỉnh”, ông Trung nhận định.

 Tuy nhiên, theo người đứng đầu tỉnh Nghệ An, để thu hút những dự án này thì việc cải cách thủ tục hành chính, thay đổi thái độ cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh và địa phương phải thực hiện ngay.

 “Chúng tôi cũng đã đặt ra yêu cầu với các cơ quan liên quan: làm đúng nhưng phải nhanh, không gây phiền hà, không sách nhiễu; đối với doanh nghiệp đầu tư phải đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư từ khi nhà đầu tư về tìm hiểu, khi nhà đầu tư triển khai và khi đi vào hoạt động. Các cơ quan phải hỗ trợ, tận tâm với nhà đầu tư. Mục đích làm sao thu hút được ngày càng nhiều nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi hình ảnh đầu tư ở Nghệ An. Chúng tôi cam kết sẽ tháo gỡ “nút thắt” này ngay trong nhiệm kỳ này”, ông Trung nhấn mạnh. (Giao thông 19/10, Văn Thanh)Về đầu trang

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đồng Tháp dần chấm dứt cảnh “qua sông phải luỵ đò”

Đó là đánh giá của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI khai mạc sáng 18/10.

 Theo ông Phạm Minh Chính, kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,44%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, hệ thống giao thông được chú trọng 4 nâng cấp, Đồng Tháp dần chấm dứt cảnh "Khuất nẻo - Qua sông phải luỵ đò" hàng thập kỷ qua; diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc, khang trang và xanh sạch đẹp hơn.

 Ngành nông nghiệp được tập trung cơ cấu lại, chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến tư duy kinh tế nông nghiệp; thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với một số mô hình tốt và xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Từng bước xây dựng phong trào khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Là Tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trong tốp dẫn đầu cả nước về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) và Chỉ số "Cải cách hành chính" (PAR INDEX). Đây là một thành tích rất đáng trân trọng, rất đáng phấn khởi và tự hào của Tỉnh ta đã đạt được.

 Bên cạnh đó, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,74%/năm. Truyền thống văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Đồng Tháp cũng là tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với phương châm "Đi làm thuê - Về làm chủ".

 Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Pham Minh Chính đề nghị, tại Đại hội lần này, các đại biểu phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục một cách khả thi, có hiệu quả, tạo sức bật cho sự phát triển của Đồng Tháp trong giai đoạn mới. Đồng thời, ông nhấn mạnh, làm rõ thêm một số bài học kinh nghiệm như: Một là phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

 Hai là, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. Ba là, phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.

 Bốn là, lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc đó. Năm là, kiên quyết kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân; luôn khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản. (Tienphong.vn 18/10, Hòa Hội – Hồng Lĩnh)Về đầu trang

Từ Chatbot 1022 đến Cổng dịch vụ công TP.Đà Nẵng

Chatbot 1022 Đà Nẵng vừa vinh dự lọt vào vòng chung kết GO SMART  AWARD năm 2020 và Đà Nẵng cũng đứng đầu bảng xếp hạng tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 Chatbot 1022 Đà Nẵng là Ứng dụng Chatbot dịch vụ công của Sở TT&TT TP.Đà Nẵng được đưa vào sử dụng từ năm 2018, có thể giải đáp tự động cho hơn 1.000 bộ thủ tục hành chính của TP.Đà Nẵng và nhiều thông tin liên quan đến dịch vụ công, trung bình hơn 500 lượt tương tác, trao đổi mỗi ngày. Người dùng có thể truy cập chatbot qua nhiều kênh như Facebook Messenger, trên Cổng DVCTT TP.Đà Nẵng.

 Năm 2020 giải thưởng GO SMART AWARD có 12 sản phẩm lọt vào vòng chung kết. Trong đó, Chatbot 1022 Đà Nẵng được Ban tổ chức lựa chọn cùng với sản phẩm đến từ các thành phố, tổ chức quốc tế của Đài Loan, Trung Quốc, Úc,… Đây cũng là sản phẩm duy nhất của Việt Nam được giải trong năm 2020.

 GO SMART (Global Organization of Smart Cities) là tên viết tắt của Tổ chức toàn cầu các thành phố thông minh, giúp kết nối và tạo điều kiện giao tiếp giữa chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành phố. Từ năm 2019, giải thưởng GO SMART AWARD ra đời nhằm khuyến khích sự chia sẻ một cách tích cực về việc đổi mới đô thị giữa các thành phố và tạo cơ hội cho các bên giới thiệu các giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. 

Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, đến nay Cổng dịch vụ công thành phố đã có 1.632 DVCTT, bao gồm: 1.606 DVCTT của khối sở, ban, ngành, quận, huyện, phường xã và 26 DVCTT của khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, tăng 43 DVCTT ở khối sở ban ngành so với tháng 9.2020. Tỷ lệ DVCTT đạt 97% (1.632/1.682).

 Hiệu quả sử dụng DVCTT tăng rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trung bình đạt 46% trên tổng số hồ sơ dịch vụ công. Tính đến quý III - 2020, Đà Nẵng đã tiếp nhận 140.178 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 62,43%. Đối với việc tích hợp DVCTT lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đứng đầu các địa phương trong cả nước với 293 DVCTT được tích hợp. (Baoquangninh.com.vn 19/10, Văn Sanh)Về đầu trang

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Kiểm toán Nhà nước bêu tên nhiều địa phương sử dụng sai ngân sách

Trong báo cáo gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những bất cập khi các bộ, ngành và địa phương sử dụng ngân sách. Cụ thể, công tác xây dựng dự toán cho một số đơn vị chưa sát với thực tế, không bám sát nhiệm vụ chi, dẫn đến cuối năm phải hủy dự toán hoặc không phân bổ, giữ lại ngân sách cấp trên làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

 Phân bổ kế hoạch vốn cho một số dự án chưa đầy đủ thủ tục đầu tư tại Đà Nẵng, Hải Dương, Bến Tre, Lạng Sơn, Ninh Bình, Gia Lai và không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 Hàng loạt địa phương phân bổ vượt tổng mức đầu tư như tỉnh Cao Bằng có 17 dự án, vượt tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ở Đà Nẵng 195 danh mục dự án, tỉnh Bến Tre 4 dự án.

 Tình trạng phân bổ kế hoạch vốn chưa đảm bảo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn chưa phù hợp với thực tế dẫn đến trong quá trình triển khai thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung còn xảy ra tại hầu hết các địa phương được kiểm toán. Đến 31/12/2019, tại một số địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản với giá trị lớn, điển hình tỉnh Ninh Bình 6.338 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.805 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.702 tỷ đồng, Phú Thọ 1.075 tỷ đồng...

 Nhiều địa phương vẫn còn tình trạng để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới 1.922,3 tỷ đồng. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh 670,9 tỷ đồng; Hà Tĩnh 300,3 tỷ đồng; Hải Dương 500,1 tỷ đồng; Phú Thọ 260,6 tỷ đồng...

 Có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa báo cáo đầy đủ nợ đọng thuế, số nợ thuế qua kiểm toán phát hiện tăng thêm 1.923 tỷ đồng, như Đà Nẵng 1.378 tỷ đồng; Bắc Ninh 373 tỷ đồng; Lạng Sơn 93 tỷ đồng; Hà Tĩnh 38 tỷ đồng; Lâm Đồng 35 tỷ đồng…

 Ngoài ra, KTNN còn chỉ ra, 2 địa phương ứng trước dự toán ngân sách trung ương nhưng chưa bố trí để thu hồi 1.785,7 tỷ đồng, 9 địa phương sử dụng sai nguồn 366 tỷ đồng, một số đơn vị tại 7/18 địa phương chưa trích lập đủ nguồn cải cách tiền lương theo quy định 2.145,7 tỷ đồng, 6 địa phương sử dụng sai quy định 179,2 tỷ đồng, kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và các chương trình mục tiêu quốc gia tại 10/18 địa phương còn tồn chưa hoàn trả ngân sách trung ương 722,9 tỷ đồng... (Tienphong.vn 19/10, Duy Quang)Về đầu trang

Nợ công năm 2021 sẽ vượt ngưỡng 4 triệu tỉ đồng

Nhiệm kỳ tới đây sẽ đầy thách thức với tài chính công, khi dư địa thu ngân sách khó khăn, áp lực trả nợ lớn và các nguồn vốn vay ưu đãi không còn.

 Tại báo cáo về nợ công 2020, dự kiến 2021 vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội, hàng loạt thách thức cho năm 2021 và giai đoạn tới đã được chỉ ra. Nợ công năm 2020 dự kiến sẽ vượt 3,63 triệu tỉ đồng và nghĩa vụ trả nợ cả gốc lẫn lãi khoảng trên 360.000 tỉ đồng. Với dân số khoảng 97,5 triệu người của năm 2020, trung bình mỗi người dân gánh khoảng 37 triệu đồng nợ công.

 Năm 2020, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ nước ngoài/xuất khẩu là 34,6%, vượt gần 10% so với mức trần 25% mà Quốc hội cho phép. Đây là một chỉ số Chính phủ cho rằng cần được lưu ý.

 Theo dự kiến về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 đang trình Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ phải vay khoảng 579.772 tỉ đồng để cân đối ngân sách T.Ư, bao gồm: vay bù đắp bội chi ngân sách T.Ư khoảng 318.870 tỉ đồng; vay để trả nợ gốc của ngân sách T.Ư khoảng 260.902 tỉ đồng. Như vậy, tới năm 2021, nợ công sẽ vượt mốc 4 triệu tỉ đồng, với nghĩa vụ trả nợ ngày càng lớn.

 Năm 2021, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 368.276 tỉ đồng, chủ yếu là trả nợ trong nước với khoảng 323.093 tỉ đồng, bằng khoảng 27,4% thu ngân sách. Chỉ số này vượt ngưỡng Quốc hội cho phép với giai đoạn 2016 - 2020 là 25%, chủ yếu do các khoản trái phiếu chính phủ trong nước phát hành trong giai đoạn trước đây đáo hạn ở mức cao vào năm 2021 - khoảng 187.001 tỉ đồng, chiếm 13,9% thu ngân sách.

 Dù dự báo đến cuối năm 2021 nợ công khoảng 46,1% GDP đánh giá lại (khoảng 58,6% GDP chưa đánh giá lại), chưa vượt trần, nhưng nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách có thể lên mức 27,4% là mức mà Chính phủ cho rằng “cần có biện pháp để kiểm soát chỉ tiêu này”. (Thanhnien.vn 19/10, Vũ Hân)Về đầu trang

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Ông Bùi Xuân Cường bị phê bình nghiêm khắc

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của UBND TP về việc phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan những thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận của Thanh tra TP.

 Trong đó, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị vừa bị phê bình nghiêm khắc vì có thiếu sót, khuyết điểm khi giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

 Việc phê bình này dựa trên báo cáo của Sở Nội vụ TP về kết quả kiểm điểm các cá nhân có thiếu sót liên quan đến Kết luận thanh tra toàn diện sự cố công trình xây dựng kè bảo vệ Khu dân cư Tắc Sông Chà (ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) của Thanh tra TP.

 Theo đó, ông Cường thời điểm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (8-2015 đến 12-2018) có thiếu sót, khuyết điểm khi không tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu dự án theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013, để chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu có một số sai phạm.

 Ông Cường cũng bị cho là còn chủ quan trong việc thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; chưa sâu sát trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công. Ký quyết định thành lập tổ điều tra sự cố nhưng thiếu các chuyên gia chuyên ngành kỹ thuật để đánh giá nguyên nhân sự cố, xác định thiếu đơn vị chịu trách nhiệm có liên quan.

 Ngoài ông Cường, UBND TP cũng phê bình ông Lê Hoàng Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (8-2014 đến 2-2017) hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận với cùng những thiếu sót, khuyết điểm trên.

 UBND TP giao Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý về công tác thẩm định, phê duyệt dự án , kiểm tra, giám sát công tác lựa chọn nhà đầu tư của chủ đầu tư và công tác nghiệm thu trong quá trình thi công, xây dựng. Đồng thời, sớm thực hiện các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra TP. (Plo.vn 19/10, Tá Lâm)Về đầu trang

Phú Yên: Phó Chủ tịch huyện Tuy An bị miễn nhiệm vì khai gian bằng cấp

Ngày 19-10, UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND huyện Tuy An nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Phạm Ngọc Thanh kể từ ngày ký quyết định này.

 Trước đó, tháng 7-2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An.

 Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian 1996-1997, ông Phạm Ngọc Thanh đã thiếu trung thực, không gương mẫu khi kê khai trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 Cụ thể, ông Thanh khai có bằng đại học Tài chính - Kế toán trong hồ sơ, lý lịch đảng viên, công chức nhưng thực tế ông này chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học.

 Từ đó cho đến năm 2012, dù biết bản thân không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định nhưng ông Thanh vẫn tham gia ứng cử, nhận đề cử để được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của tổ chức đoàn thể, cấp ủy, bổ nhiệm chức Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước. (Plo.vn 19/10, Tấn Lộc)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Thủ tướng Anh cân nhắc có thể rời nhiệm sở vì lương quá thấp

Ông Boris Johnson dự định rời nhiệm sở ngay khi quá trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) hoàn tất và đất nước vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19.

 Một số nghị sĩ giấu tên cho hay, nguyên do là nhà lãnh đạo Anh nhận thấy mức lương của ông quá thấp, ngay cả so với nghề nghiệp trước đây của ông.

 Theo đó, ông Johnson đã phàn nàn về việc không đủ sống với 150.402 bảng Anh (194.244 USD)/năm. Cũng có thể đơn giản là Thủ tướng đương nhiệm nhìn thấy người tiền nhiệm của mình, bà Theresa May - người cũng từ chức sớm sau khi thỏa thuận Brexit bị Quốc hội bác bỏ, kể từ đó đã kiếm được 1 triệu bảng nhờ diễn thuyết. Ông Boris Johnson tin rằng mình có thể kiếm được ít nhất gấp đôi con số đó. (Thoidai.com.vn 19/10, Hà Linh)Về đầu trang./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

[Trở về]