Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 15-10-2020 
 Tải file tại đây

CHÍNH SÁCH MỚI 1

1.                Sẽ không thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ hết phép. 1

CHỈ THỊ MỚI 2

2.                Nhắc nhở việc kinh doanh, cho thuê tài sản công không đúng quy định. 2

TIN QUỐC HỘI 3

3.                Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc. 3

TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY.. 4

4.                Công an tỉnh Tiền Giang tuyên truyền an toàn giao thông qua Zalo. 4

5.                Hàng trăm hộ nghèo ở Đắk Nông viết đơn xin... thoát nghèo. 4

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 5

6.                IMF: Việt Nam nằm trong nhóm hiếm hoi các nền kinh tế tăng trưởng dương năm 2020  5

7.                Nợ công đi xuống, kinh tế đi lên. 5

8.                Hạn chế cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài 6

9.                Chưa đến 40 doanh nghiệp cổ phần hóa đúng hẹn. 7

QUẢN LÝ.. 8

10.             Ba năm thí điểm cơ chế đặc thù ở TPHCM: Cán bộ tăng thêm thu nhập. 8

11.             Tháng 11 bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021. 9

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 10

12.             Bắc Giang: Gửi hơn 20 nghìn tin nhắn thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính  10

13.             Lạng Sơn: Ứng dụng công nghệ vào thủ tục thông quan tại cửa khẩu. 10

14.             Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công. 11

15.             Lào Cai: Trung tâm điều hành thông minh đến với vùng cao. 11

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH.. 12

16.             Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm chỉ bằng 64,5% dự toán. 12

17.             Giải ngân vốn ODA ở mức chậm đáng báo động. 12

18.             Tránh giải ngân bằng mọi giá! 13

THẾ GIỚI 14

19.             Bangladesh áp dụng án tử hình đối với tội phạm hiếp dâm.. 14

20.             Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình “hộ chiếu vàng”. 15

 CHÍNH SÁCH MỚI

Sẽ không thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ hết phép

Từ năm 2021, theo quy định mới chỉ còn 2 trường hợp là bị mất việc làm hoặc do thôi việc được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

 Bộ Luật Lao động 2019 đã được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ), trong đó có vấn đề thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hết phép.

 Hiện nay, Điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định như sau: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

 Vì vậy, theo quy định này, NLĐ nếu đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì được công ty thanh toán tiền cho những ngày đó.

 Tuy nhiên, đến Bộ Luật Lao động năm 2019, tại khoản 3, Điều 113 quy định chỉ còn nêu 2 trường hợp là bị mất việc làm hoặc do thôi việc được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

 Như vậy, từ ngày 1-1-2021 - thời điểm Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thì NLĐ đang làm việc sẽ không còn được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

 Đồng thời, Bộ Luật Lao động mới này cũng bỏ quy định thanh toán tiền cho NLĐ có dưới 12 tháng làm việc mà không nghỉ hằng năm hiện đang quy định tại khoản 2, Điều 114 Bộ Luật Lao động 2012. (Nld.com.vn 14/10)Về đầu trang

CHỈ THỊ MỚI

Nhắc nhở việc kinh doanh, cho thuê tài sản công không đúng quy định

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định, tránh thất thoát.

 Theo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trong một số trường hợp khi đáp ứng đủ 8 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 Cụ thể, việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu: Được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao; sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Để bảo đảm việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đối với mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

 Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương xử lý chuyển tiếp các trường hợp theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các trường hợp phát sinh sau ngày 1/1/2018. Qua kết quả rà soát, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật.

 Bên cạnh đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

 Đồng thời, chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích nêu trên; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công.

 Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết.

 Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

 Trong văn bản này, Bộ Tài chính cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phuơng tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Haiquanonline.com.vn 14/10, H.Vân)Về đầu trang

TIN QUỐC HỘI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc

Trong phiên họp thứ 49 chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm công tác nhân sự và xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2020.

 Trong phiên họp chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.

 Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội một số nội dung: Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội;

 Trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ: Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long;

 Trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2020. (Baophapluat.vn 14/10)Về đầu trang

TƯ DUY MỚI - CÁCH LÀM HAY

Công an tỉnh Tiền Giang tuyên truyền an toàn giao thông qua Zalo

Ngày 7/10 vừa qua, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chính thức triển khai kế hoạch tuyên truyền, thông tin an toàn giao thông qua Zalo. Theo đó, trang Zalo “Thông tin ATGT Công an tỉnh Tiền Giang” là kênh tương tác chính thức giữa tổ chức, cá nhân với lực lượng công an ở địa bàn tỉnh.

 Theo kế hoạch trong giai đoạn đầu, trang Zalo sẽ là kênh tuyên truyền những chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tấm gương người tốt việc tốt.

 Đặc biệt, đây cũng là nơi để các tổ chức, cá nhân có thể nhắn tin tương tác trực tiếp với cơ quan công an, nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông như vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng...

 Đại diện công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, trang Zalo “Thông tin an toàn giao thông Công an tỉnh Tiền Giang” sẽ ứng dụng chatbot để trả lời tự động một số thủ tục hành chính như: Tạm trú tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp căn cước công dân, thủ tục đăng ký xe... giúp người dân biết được quy trình, thủ tục, những giấy tờ cần chuẩn bị, hạn chế việc đi lại nhiều lần trong việc thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công tác công an. (Zingnews.vn 13/10)Về đầu trang

Hàng trăm hộ nghèo ở Đắk Nông viết đơn xin... thoát nghèo

Mặc dù là huyện nghèo thuộc diện 30A, nhưng hàng trăm hộ nghèo ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vẫn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Hành động của họ đã lan tỏa về nhân cách, tinh thần tự lực vươn lên, san sẻ cho người khó khăn hơn.

 Theo ông Lê Trọng Thảo, Trưởng thôn 8, xã Quảng Khê, ban đầu chỉ có vài hộ dân xin thoát nghèo, sau đó nhiều hộ khác nhận thấy điều kiện của gia đình không còn quá khó khăn như trước đây, nên cũng làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. 300 hộ nghèo giờ có tới 66 hộ viết đơn xin thoát nghèo.

 Lãnh đạo UBND xã Quảng Khê cho biết, sau đợt rà soát, đánh giá, toàn xã có 1.095 hộ nghèo. Xuất phát từ thôn 8, đến nay, toàn xã đã có 247 hộ làm đơn tình nguyện ra khỏi danh sách hộ nghèo. Việc nhiều hộ dân của địa phương tình nguyện xin thoát nghèo cho thấy công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương đã có hiệu quả, người dân từng bước thay đổi cuộc sống. Hành động này của người dân thực sự là những tấm gương đẹp, góp phần xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Việc làm này cũng đã tạo động lực lớn cho các hộ nghèo khác trong xã tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.

 Tuy nhiên, về phía UBND xã Quảng Khê, không vì người dân đã có đơn xin thoát nghèo mà chạy theo thành tích, xã chỉ đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo nếu hộ nào đủ điều kiện, đời sống kinh tế không khó khăn.

 Ông Trần Nam Thuần, Phó Bí thư huyện Đắk Glong phấn khởi cho biết, huyện sẽ có hình thức khen thưởng nhằm nhân lên những gương người tốt, việc tốt, thắp sáng lên niềm tin, hi vọng vào công cuộc giảm nghèo. (Laodong.vn 14/10, Bảo Lâm)Về đầu trang

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

IMF: Việt Nam nằm trong nhóm hiếm hoi các nền kinh tế tăng trưởng dương năm 2020

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 10 của IMF cho thấy Việt Nam, cùng với Trung Quốc, là 2 nền kinh tế hiếm hoi duy trì được mức tăng trưởng dương trong năm 2020 khi Covid-19 hoành hành.

 Theo dự báo của IMF, GDP của Việt Nam trong năm 2020 sẽ tăng 1,6% và đột phá lên mức 6,7% vào năm 2021. Đây là nền kinh tế duy nhất ở nhóm ASEAN-5 (bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam) duy trì được mức tăng trưởng dương trong một năm mà đại dịch Covid-19 hoành hành, làm trầm trọng thêm các vấn đề từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

 Trong khi đó, Philippines được dự báo là nền kinh tế sụt giảm GDP tồi tệ nhất trong nhất trong nhóm ASEAN-5 với 8,3%. Thái Lan đứng thứ 2 với mức sụt giảm 7,1% trong khi Malaysia và Indonesia lần lượt sụt giảm GDP ở mức 6,0 và 1,5%. Trung bình, nhóm ASEAN-5 hứng chịu mức sụt giảm lên tới 3,4% cho năm 2020.

 Ở châu Á, Trung Quốc cũng duy trì mức tăng trưởng dương là 1,6% trong khi Ấn Độ được dự báo sụt giảm GDP tới 10,3%. Các nền kinh tế phát triển tại châu Á cũng hứng chịu mức sụt giảm trung bình lên tới 2,2% trong đó Đặc khu Ma Cao của Trung Quốc sụt giảm tới 52,3%. Đài Loan, Trung Quốc là nền kinh tế phát triển hiếm hoi ở châu Á không sụt giảm nhưng cũng không tăng trưởng. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Australia lần lượt có mức sụt giảm GDP là 5,3%, 1,9%, 6% và 4,2%.

 Mặc dù duy trì những con số không mấy khả quan nhưng các khu vực này vẫn tươi sáng hơn so với phần còn lại của thế giới. Tất cả các nền kinh tế ở châu Mỹ đều được dự báo tăng âm trong năm 2020. Cụ thể, GDP của Mỹ giảm 4,3%, Canada giảm 7,1%, Mexico giảm 9%, Brazil giảm 5,8%.... Venezuela là nền kinh tế có mức sụt giảm GDP lớn nhất châu Mỹ với 25% trong năm 2020. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn với con số 35% của năm 2019. (Cafef.vn 14/10)Về đầu trang

Nợ công đi xuống, kinh tế đi lên

Bất chấp sự xâm nhập bất ngờ và dữ dội của đại dịch Covid-19, nhiệm kỳ 2016 - 2020 sắp cán đích với nhiều kỳ tích kinh tế. Nổi bật trong đó là cú quay đầu ngoạn mục của nợ công. Nợ công đi xuống góp phần quan trọng cho kinh tế đi lên.

 Điều này có thể nhìn thấy rất rõ trong Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đang được Chính phủ hoàn thiện. Bản báo cáo này được đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 12 đến 15/10, trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 dự kiến diễn ra vào tuần tới.

 Cho biết với 22 mục tiêu cụ thể về cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2020, đến nay phần lớn mục tiêu đã hoàn thành, Chính phủ nhấn mạnh đến 5 mục tiêu quan trọng đã hoàn thành vượt xa so với kế hoạch đề ra. Có mặt trong danh sách 5 chỉ tiêu này, chỉ tiêu về nợ công, nợ Chính phủ thực sự đã làm nên kỳ tích.

 Theo đó, quy mô nợ công giảm mạnh, từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55% GDP cuối năm 2019. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nợ công có thể tăng đến 56 - 57% GDP, song vẫn thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016 - 2020 là không quá 65% GDP. Quy mô nợ Chính phủ đã giảm mạnh từ 52,7% năm 2016 xuống 48% GDP đến cuối năm 2019, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu không quá 54%.

 Thời điểm vừa bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2020 là đầu năm 2016, cả nền kinh tế oằn lưng với nợ nần khi tính đến cuối năm 2015, nợ công bằng 62,2% GDP; nợ Chính phủ 50,3% (vượt trần quy định là 50%), số nợ phải trả hàng năm vùn vụt tăng. Nghĩa vụ chi trả nợ lãi trực tiếp năm 2015 bằng khoảng 8,4% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) nếu tính cả trả nợ gốc thì bằng trên 26%, trong khi giới hạn an toàn nợ công thường nhắc đến với tiêu chí tổng số nợ công không quá 65% GDP và tổng số nợ hàng năm phải trả không quá 25% tổng thu NSNN. Chi trả nợ giai đoạn 2011 - 2015 gấp 1,86 lần giai đoạn 2006 - 2010. Dự báo chi trả nợ sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong các năm 2016, 2017 và 2018.

 Trước Quốc hội khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói thẳng về thực trạng, “ngân sách đang căng thẳng như đi trên dây, nếu mấy năm tới có thể đứt dây thì chúng ta chết”. Cả guồng máy chính trị đã vào cuộc để cứu lấy nợ công. Năm 2017, lần đầu tiên, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết này còn Quốc hội tiến hành sửa đổi dự Luật Quản lý nợ công.

 Đến cuối năm 2017, sau 10 năm liên tục “xé rào”, Chính phủ bắt đầu cầm cương được bội chi và kể từ đó chấm dứt thời kỳ “xé rào” của con số này, đưa nợ công quay đầu.

 Bội chi và nợ công ngày càng giảm sâu, tốc độ tăng nợ công đã giảm hơn một nửa. Nếu như giai đoạn 2011 - 2015 là hơn 18% thì giai đoạn 2016 - 2020 chỉ hơn 8%. Quan trọng hơn, nợ công đã được cơ cấu lại tốt hơn trước rất nhiều. Kỳ hạn bình quân danh mục trả nợ vốn vay trái phiếu, vay trong nước lên gần 7 năm, trong khi năm 2011 - 2012 là  2,9 năm. Lãi suất bình quân giai đoạn 2011 - 2013 phát hành là 12 - 13%/năm nhưng 2 năm gần đây xuống còn khoảng 4,6%, kỳ hạn 13 năm. (Thoibaotaichinhvietnam.vn 14/10)Về đầu trang

Hạn chế cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài

Bộ Tài chính sẽ báo cáo Quốc hội việc quản lý, giám sát việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, và bảo lãnh chính phủ (BLCP) đối với doanh nghiệp nhà nước.

 Bộ Tài chính khẳng định, trong giai đoạn 2011-2015, việc cấp BLCP đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ của các công trình trọng điểm cấp bách của Nhà nước do việc thu xếp vốn vay nước ngoài và trong nước của các doanh nghiệp thuận lợi hơn nhiều nhờ có BLCP.

 Trong giai đoạn này, Bộ Tài chính đã cấp bảo lãnh vay trong và ngoài nước cho 35 chương trình, dự án, với tổng số vốn cam kết tương đương 15,6 tỷ USD. Trong đó, bảo lãnh vay vốn nước ngoài là 14 tỷ USD, với thời hạn trả nợ trung bình 12 năm. Tổng số tiền Chính phủ cam kết cấp bảo lãnh trong giai đoạn này đã gấp gần 3 lần giai đoạn 2007-2010 (tổng trị giá tương đương 5,75 tỷ USD).

 Tuy nhiên, do gia tăng vay nợ, đặc biệt là vay nợ nước ngoài nên nghĩa vụ nợ dự phòng từ BLCP là một trong những áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong các năm tiếp theo. Chính vì vậy, để đảm bảo kiểm soát an toàn nợ công trong giai đoạn 2016-2020, từ cuối năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội phương án giảm mức rút vốn ròng hàng năm của các dự án vay nước ngoài ở mức 1,5 tỷ USD và trong nước là 5.000 tỷ đồng nhằm giảm dần tác động của vốn vay được BLCP lên nợ công, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 dư nợ vay được Chính phủ bảo lãnh có thể ở mức 15,6% tổng dư nợ công và trong khoảng 10% GDP theo kịch bản đã trình Quốc hội (với giả định GDP dự kiến tăng 6,5-7%/năm và lạm phát khoảng 5%/năm).

 Chính vì vậy, từ năm 2016, việc cấp BLCP cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp được kiểm soát theo hướng bám sát chủ trương Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 9/11/2016 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết 25/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

 Cụ thể, năm 2016, Bộ Tài chính chỉ cấp BLCP cho một dự án vay nước ngoài với trị giá bảo lãnh là 170 triệu USD. Năm 2017, Bộ Tài chính không thực hiện cấp BLCP cho bất cứ khoản vay mới nào kể cả một số dự án đăng ký từ năm 2016 đã dự kiến chuyển sang năm 2017 với tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ USD. Năm 2018, Bộ Tài chính đã thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bảo lãnh cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng của EVN và Sông Hậu 1 của PVN vay nước ngoài với trị giá là 1.614 triệu USD.

 Năm 2019 và năm 2020, thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg (ngày Ngày 08/11/2018) về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm soát chặt chẽ các khoản vay; hạn chế tối đa việc cấp BLCP cho các khoản vay mới, Bộ Tài chính “đóng cửa” với hoạt động BLCP cho doanh nghiệp nhà nước vay vốn nước ngoài.

 Bộ Tài chính khẳng định, việc hạn chế cấp BLCP cho các dự án mới đã dẫn đến tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh có xu hướng giảm dần. (Baodautu.vn 14/10)Về đầu trang

Chưa đến 40 doanh nghiệp cổ phần hóa đúng hẹn

Đến nay mới có 37 doanh nghiệp hoàn tất cổ phần hóa, còn lại 90 đơn vị vẫn chưa xong khâu định giá để thoái vốn nhà nước năm nay.

 Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, trong 128 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch cổ phần hoá giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng phê duyệt, mới có 37 doanh nghiệp hoàn tất cổ phần hoá.

 Còn lại 91 doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hoá trong năm nay nhưng tới 90 đơn vị vẫn chưa xong việc xác định và công bố giá trị để cổ phần.

 Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thoái vốn với giá trị lớn trong năm nay gồm: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thành phố Hà Nội.

 Báo cáo của Chính phủ nhận định nguyên nhân chậm cổ phần hóa là do có nhiều doanh nghiệp lớn có tình hình tài chính phức tạp, sở hữu nhiều đất đai.

 Ngoài ra, vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị còn chưa cao và chưa quyết liệt. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước không muốn thoái vốn khỏi những ngành phát triển mạnh, có tỷ suất sinh lời cao làm cho tiến độ thoái vốn chậm lại. (Vtv.vn 14/10)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Ba năm thí điểm cơ chế đặc thù ở TPHCM: Cán bộ tăng thêm thu nhập

Chính phủ vừa có báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM gửi các Đại biểu Quốc hội.

 Theo Nghị quyết về cơ chế thí điểm, Hội đồng nhân dân TP.HCM được quyền quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP do HĐND TP quy định.

 Từ quý 3/2019 trở đi, TP.HCM áp dụng Quy định đánh giá, phân loại sửa đổi, đồng thời triển khai thực hiện nguyên tắc tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng đánh giá theo hướng phản ánh chính xác năng lực và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

 Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc khối Nhà nước Thành phố, tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý 3/2019 chiếm 49,55% và quý 4 năm 2019 chiếm 52,31% tổng số lãnh đạo, quản lý (tuy vượt quá 50% nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định do được phép làm tròn thành 1 nếu có số dư 0,5 trở lên).

 “Theo kết quả tổng hợp của cả 2 khối, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố hai quý cuối năm 2019 đạt trên 50%; số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khoảng 45%”, báo cáo cho biết.

 Trong giai đoạn 2018-2020, TP.HCM đã bố trí dự toán kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý với tổng số tiền là 18.020 tỷ đồng.

 Trong đó, khối thành phố là 5.383 tỷ đồng và khối quận, huyện là 12.637 tỷ đồng  (hệ số tăng thêm trong năm 2018 là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ và năm 2019, năm 2020 là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ).

 Riêng trong năm 2020, Thành phố đã thực hiện giảm hệ số thu nhập tăng thêm xuống còn 0,6 đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (giảm khoảng 2.266,7 tỷ đồng) so với dự toán đầu năm HĐND thành phố quyết định.

 Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,00: Điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020.

 Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống: Điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ của năm 2020.

 Theo đánh giá của Thành phố, nhìn chung chính sách chi thu nhập tăng thêm đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công được nâng cao, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) năm 2019 xếp hạng 7/63 tỉnh, thành; cao hơn năm 2018 (hạng 10/63). (Vietnamnet.vn 14/10, Lương Bằng)Về đầu trang

Tháng 11 bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021

Thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 sẽ được diễn ra từ ngày 01.11.2020 đến hết ngày 31.12.2020.

 Theo quy định, trước khi lên đường nhập ngũ, công dân nam từ đủ 17 tuổi trở lên sẽ được tiến hành khám sức khỏe.

 Thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự được quy định tại Khoản 4 điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 diễn ra từ ngày 01.11 đến hết ngày 31.12 hàng năm.

 Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 Như vậy, công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 01.11 tới đây.

 Kết quả phân loại sức khỏe sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

 Trường hợp công dân không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng. (Laodong.vn 14/10)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bắc Giang: Gửi hơn 20 nghìn tin nhắn thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ tháng 8/2020 đến nay, các tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang đều nhận được tin nhắn thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 Các tin nhắn thông báo do nhà mạng Viettel cung cấp. Theo đại diện lãnh đạo Viettel Bắc Giang, hệ thống của đơn vị được kết nối liên thông với phần mềm một cửa điện tử của tỉnh nên nhanh chóng tích hợp thông tin về tình trạng giải quyết hồ sơ. Trên cơ sở giải quyết của cán bộ chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông qua nhà mạng Viettel sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại di động của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 Mỗi chủ hồ sơ sẽ được nhận hai tin nhắn gồm: Thông báo hồ sơ được tiếp nhận, ngày hẹn trả kết quả (sau khi hồ sơ được tiếp nhận);  thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính đã hoàn thành (khi có kết quả). Đối với tin nhắn này người dân không mất phí dịch vụ.

 Việc triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của mình, từ đó chủ động công việc và tiết kiệm thời gian đi lại. Sau hơn 2 tháng triển khai, hệ thống dịch vụ đã gửi hơn 20 nghìn tin nhắn thông báo đến người dân khi giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. (Baobacgiang.com.vn 13/10, Khôi Nguyên)Về đầu trang

Lạng Sơn: Ứng dụng công nghệ vào thủ tục thông quan tại cửa khẩu

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng công nghệ hiện đại để thúc đẩy thông quan, giảm gánh nặng thủ tục.

 Kiểm tra chuyên ngành đang là một "gánh nặng" của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, khi mà doanh nghiệp phải chạy "lòng vòng" các ban, ngành để làm thủ tục kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm của hàng hóa. Để hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, vừa qua Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn đã ứng dụng những công nghệ hiện đại vào thực tiễn để thúc đẩy thông quan, giảm những gánh nặng thủ tục, gây tốn kém, phiền hà cho doanh nghiệp.

 Chỉ trong 2 ngày, với gần 300 xe container được thông quan, có đến 95% là hàng nông sản, hoa quả tươi như thanh long, mít, xoài. Nếu như trước đây, việc mở tài khai thông quan phải mất khoảng 3 ngày đến 1 tuần và thông qua 7 bước từ khâu đăng ký các thủ tục kiểm tra, cho đến chờ lấy mẫu kiểm nghiệm, và lấy kết quả , nay việc mở tờ khai điện tử, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước kê khai ở nhà, rút ngắn thời gian làm thủ tục. 

"Chúng tôi làm tờ khai cho một lô hàng xuất khẩu chỉ từ 1 đến 2 phút thôi. Như vậy, doanh nghiệp được mở tờ khai thông quan trước. Chỉ chờ bên Trung Quốc mở cửa, doanh nghiệp có thế sẵn sàng xuất khẩu rồi", bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Chi cục trưởng Hải Quan Tân Thanh, Lạng Sơn cho hay.

 Tại cửa khẩu Hữu Nghị, mỗi ngày có khoảng 500 container hàng xuất nhập khẩu. Nếu như để kiểm tra một contaner hàng hóa, phải có hàng chục người kiểm tra từ 3 đến 4 giờ đồng hồ, thậm chỉ cả ngày. Nay việc ứng dụng máy soi chiếu container di động như thế này, việc kiểm tra chỉ mất khoảng 5 phút.

 "Đối với máy sọi chiếu, chúng tôi có những hình ảnh để phân biệt được các mặt hàng. Nó sẽ hiện các màu sắc khác nhau để phân biệt được các chủng loại hàng hóa. Đặc biệt là hàng cấm, cũng có một màu sắc rất riêng", ông Trần Văn Phát, Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.

 "Công nghệ đã thúc đẩy được thủ tục làm hải quan nhanh gọn và chính xác. Chỉ vài phút thôi là chúng tôi có thể kiểm tra được một xe hàng", bà Nguyễn Thanh Hào, Công ty Xuất nhập khẩu Tân Phú cho hay.

 Với công nghệ phát quang, phân tích điểm ảnh, hệ thống "mắt thần" máy soi có khả năng soi chiếu rõ từ những vật dụng như kim loại có độ dày hơn 20cm, khiến cho việc kiểm tra hàng hóa dễ dàng và chính xác. Ngoài ra, Cục Hải Quan tỉnh Lạng Sơn cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ định vị, gắn chíp lên các container để giảm sát hàng hóa để giảm tải những rủi ro trên đường vận chuyển cho các doanh nghiệp. (Vtv.vn 14/10)Về đầu trang

Nghệ An khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Chiều 14-10, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

 Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của 1.326 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và ba cơ quan T.Ư được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

 Đây là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, Trung tâm chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm ba bộ phận: Tiếp nhận, Hành chính - Tổng hợp, Hỗ trợ - Giám sát - Công nghệ thông tin.

 Việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động là bước tiến rất quan trọng, rất có ý nghĩa với mục tiêu thực hiện thống nhất các thủ tục hành chính; tạo thuận lợi, tiếp cận theo hướng văn minh, hiện đại; tích hợp các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Nhandan.com.vn 14/10)Về đầu trang

Lào Cai: Trung tâm điều hành thông minh đến với vùng cao

Ngày 14/10, UBND tỉnh Lào Cai khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) không chỉ có ý nghĩa rất thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai mà còn đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng đất đầy tiềm năng này.

 Hệ thống IOC được ví như “bộ não số” của một tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa tỉnh. Hiểu được giá trị của hệ thống quản lý, giám sát điều hành thông tin thông minh cho sự phát triển toàn diện của Lào Cai, từ khá sớm UBND Lào Cai và Tập đoàn VNPT đã cùng chung sức đồng lòng xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

 Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, hệ thống IOC Lào Cai đã được hoàn thành đã cho thấy quyết tâm rất cao của Lãnh đạo tỉnh trong việc đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử. (Doanhnghiepvn.vn 14/10)Về đầu trang

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm chỉ bằng 64,5% dự toán

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 975.300 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

 Theo đó, số thu nội địa lũy kế 9 tháng ước đạt 812.400 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây.

 Theo Bộ Tài chính, trước tình hình khó khăn tiến độ thu ngân sách, Bộ đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020.

 Lý giải nguyên nhân thu nội địa gặp khó khăn, Tổng cục Thuế cho biết do nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm.

 Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân càng khiến số thu ngân sách sụt giảm mạnh so với cùng kỳ và đến nay chưa hồi phục được. 

Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Cục Thuế thu hồi nợ thuế, tập trung đối với các trường hợp đơn vị có số nợ thuế lớn, các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các dự án chưa nộp ngân sách nhà nước theo quy định, không được gia hạn, cố tình chây ì nợ thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước năm nay theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư. (VTV.vn 14/10)Về đầu trang

Giải ngân vốn ODA ở mức chậm đáng báo động

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm nay từ vốn vay ODA có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn ở mức chậm đáng báo động.

 9 tháng đầu năm nay mới giải ngân đạt khoảng gần 12 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31% so với kế hoạch. Thông tin này được Bộ Tài chính cung cấp trong buổi hội nghị trực tuyến với các địa phương, kết thúc mới đây.

 Tình trạng điều chỉnh dự án còn diễn ra thường xuyên, dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công. Bởi mỗi lần điều chỉnh lại phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Trong 33 dự án sử dụng vốn của World Bank, có đến 17 dự án phải điều chỉnh. Do vậy, nhiều địa phương có kiến nghị được gia hạn thời gian giải ngân đầu tư công từ vốn ODA. Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính cho rằng nếu các địa phương cứ kéo dài thời gian giải ngân sẽ khiến áp lực trả nợ tăng lên.

 Tại hội nghị, một số địa phương có tình hình giải ngân vốn ODA khả quan như tỉnh Bình Định đạt 76% kế hoạch cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện.

 Từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 3 tháng nhưng còn phải giải ngân 2/3 số vốn còn lại. Vì vậy, theo đại diện Bộ Tài chính nếu các địa phương không có biện pháp quyết liệt khó có thể hoàn thành nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao.

 Điểm mấu chốt là các địa phương không có khối lượng công trình để thanh toán, không phải không có tiền thanh toán. Địa phương nào đề nghị trả lại vốn mà không có kế hoạch tính toán vào năm sau sẽ không có vốn để thực hiện. (Vtv.vn 14/10)Về đầu trang

Tránh giải ngân bằng mọi giá!

Kết thúc tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 269 nghìn tỷ đồng, bằng 57,2% so với kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm (470 nghìn tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 46,7% và vốn ngân sách địa phương đạt 66,2%.

 Đây là một kết quả tích cực so với các năm trước, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đất nước, cho thấy ý chí và quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy giải ngân nhằm cứu vãn tăng trưởng kinh tế.

 Tuy vậy, thực tế cũng cho thấy khả năng giải ngân hết nguồn vốn trong năm nay là vô cùng khó khăn. Bên cạnh 6 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 70% thì vẫn còn 31 bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương giải ngân dưới 40%, trong đó 11 bộ, cơ quan Trung ương và 1 địa phương đã qua 9 tháng mới chỉ giải ngân được 20%.

 Về các dự án quan trọng quốc gia, trong khi Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tỷ lệ giải ngân tương đối tốt (đạt 71,7% kế hoạch được giao) thì Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giải ngân rất thấp. Lũy kế đến nay, giải ngân ở dự án này chỉ đạt 16,18%, đặc biệt năm 2020 chỉ giải ngân được 224 triệu đồng trên 6.705 tỷ đồng kế hoạch.

 Trong Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến năm 2021 gửi đến Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân từ nay đến cuối năm. Các nhóm giải pháp khá đầy đủ, chi tiết, thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị. Trách nhiệm chính trị cũng được xác lập với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, theo đó phải coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kết quả giải ngân là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ.

 Tuy nhiên, trên thực tế, có dự án không thể giải ngân hết 100% kế hoạch vốn, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Giải ngân vốn nước ngoài 9 tháng đầu năm rất thấp, chỉ đạt 23,1% so với kế hoạch được Thủ tướng giao. 

Dù giải ngân đầu tư công thường tăng tốc về cuối năm nhưng việc phải “tiêu” hết hơn 40% kế hoạch vốn của năm (201 nghìn tỷ đồng) trong 3 tháng tới thực sự có phần bất khả thi! Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế của năm nay. Nhưng, như nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh trong Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Kinh tế hôm 25.9: Năm 2020 là giai đoạn đặc biệt của cả thế giới, trong đó có Việt Nam, nếu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo cách thông thường sẽ không logic. Lúc này đừng quá quan tâm tăng trưởng cao hay thấp, đừng quá đặt nặng cân đối thu chi ngân sách; thay vào đó, phải tính đến hiệu quả chi tiêu công và bảo toàn được lực lượng doanh nghiệp đang chịu tổn hại nặng nề vì dịch bệnh.

 Bởi vậy Chính phủ cần thực hiện sớm và kiên quyết việc cắt, giảm vốn các dự án giải ngân chậm, điều chuyển cho các dự án có khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm. Mặt khác, nên chấp nhận một kết quả mang tính khả thi, tránh gây sức ép giải ngân bằng mọi giá vì điều này vừa khiến dự án không bảo đảm chất lượng, vừa ảnh hưởng đến hiệu quả vốn đầu tư, lại có thể là nguồn cơn của những sai phạm trong quản lý ngân sách. (Daibieunhandan.vn 14/10, Hà Lan)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Bangladesh áp dụng án tử hình đối với tội phạm hiếp dâm

Chính phủ Bangladesh đã chấp thuận áp dụng án tử hình đối với tội phạm hiếp dâm trong bối cảnh làn sóng phản đối các vụ tấn công tình dục gia tăng ở quốc gia này.

 Thư ký Nội các Bangladesh Khandker Anwarul Islam cho biết, việc sửa đổi luật nói trên đã được thông qua tại cuộc họp hàng tuần của Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng Sheikh Hasina đứng đầu. Các Bộ trưởng Bangladesh đã thông qua dự thảo Luật Phòng chống đàn áp phụ nữ và trẻ em (sửa đổi) năm 2020.

 Theo dự luật, bất kỳ người nào bị kết tội hiếp dâm sẽ chịu án tử hình hoặc án tù chung thân. Điều khoản hiện hành quy định mức tối đa là tù chung thân cho tội hiếp dâm. Bộ trưởng Bộ Luật và Tư pháp Bangladesh Anisul Huq cho biết, Tổng thống nước này sẽ công bố dự luật mới có hiệu lực trong ngày 13/10.

 Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình trên khắp Bangladesh, quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi, yêu cầu có những thay đổi về luật, kêu gọi chính phủ đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm tấn công tình dục.

 Đất nước với 170 triệu dân này đã phải chứng kiến những cuộc biểu tình chưa từng có nổ ra sau khi một phụ nữ bị nhóm đàn ông tấn công tình dục tại một ngôi làng xa xôi phía Nam. Cảnh sát đã bắt giữ 8 nghi phạm sau khi đoạn video về vụ việc này lan truyền hơn một tháng sau khi vụ tấn công xảy ra tại nhà của nạn nhân tại Noakhali, gần 200 km về phía Đông Nam thủ đô Dhaka.

 Những người biểu tình, chủ yếu là nữ sinh viên và các nhà hoạt động, đã xuống đường ở Dhaka và những thành phố khác vào tuần trước, phản đối tình trạng cưỡng hiếp và tấn công tình dục ngày càng gia tăng. Đây là lần đầu tiên Bangladesh chứng kiến các cuộc biểu tình chống bạo lực tình dục diễn ra trên quy mô lớn trong một thời gian dài.

 Trong một báo cáo gần đây, nhóm nhân quyền Ain o Salish Kendra cho biết, tại Bangladesh, gần 1.000 phụ nữ đã bị hiếp dâm trong 9 tháng đầu năm, 1/5 trong số này bị cưỡng hiếp tập thể, 43 trong số 975 nạn nhân đã thiệt mạng sau khi bị tấn công. (Vtv.vn 14/10)Về đầu trang

Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình “hộ chiếu vàng”

Đây là biện pháp để tránh tình trạng người có tiền lợi dụng để mua quốc tịch Cộng hòa Cyprus đi lại tự do trong EU.

 Ngày 13/10, Cộng hòa Cyprus thông báo dừng triển khai chương trình cấp "hộ chiếu vàng" sau hàng loạt thông tin về tình trạng những người nước ngoài giàu có lạm dụng chương trình trên để có hộ chiếu đảo quốc này và có quyền di chuyển tự do trong Liên minh châu Âu (EU).

 Hãng thông tấn Cyprus dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Cyprus Kyriakos Koushos cho biết, quyết định ngừng cấp "hộ chiếu vàng" có hiệu lực từ ngày 1/11 tới. Phát biểu của ông Kyriakos Koushos được đưa ra ngay sau cuộc họp nội các khẩn cấp của đảo quốc này.

 Theo chương trình "hộ chiếu vàng", với khoản đầu tư tài chính tối thiểu 2 triệu Euro, một người nước ngoài có thể nhận được hộ chiếu của Cộng hòa Cyprus. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, người đó có thể di chuyển tự do trong EU vì Cộng hòa Cyprus là thành viên của Liên minh châu Âu.

 Tháng 8 vừa qua, hãng tin Al Jazeera công bố tài liệu cho thấy, các quan chức đảo Cyprus giúp người có tiền án tiền sự mua hộ chiếu nước này. Ít nhất 60 cá nhân nước ngoài được cấp hộ chiếu Cyprus từ năm 2017 - 2019 sẽ không đủ tiêu chuẩn nếu chiếu theo những quy định chặt chẽ mới hiện nay. (Vtv.vn 14/10)Về đầu trang./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]