Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 06-7-2020 
 Tải file tại đây

CHÍNH SÁCH MỚI 1

1.                Vị trí việc làm và biên chế công chức thay đổi như thế nào từ 20.7?. 1

2.                Không kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với giáo viên, viên chức. 2

CHỈ THỊ MỚI 3

3.                Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/6-3/7. 3

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 5

4.                McKinsey: Việt Nam có thể tận dụng Covid-19 như thế nào trong việc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình?. 5

5.                Gỡ bỏ những rào cản gây khó cho doanh nghiệp. 7

6.                Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch giảm số lượng người lao động. 8

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN.. 10

7.                Đã đến nơi đến chốn chưa?. 10

QUẢN LÝ.. 11

8.                Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Loại khỏi bộ máy những cán bộ bảo kê, tiếp tay cho gian lận thương mại 11

9.                Bảo vệ dân phố, dân phòng sẽ có tên gọi mới 12

10.             Công an vào cuộc làm rõ vụ lộ đề thi văn ở Gia Lai 13

11.             Lộ đề thi, gần 400 học sinh ở Quảng Ngãi phải thi lại 13

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 14

12.             Bước đột phá của Tây Ninh. 14

13.             Ninh Bình cải thiện chỉ số cải cách hành chính. 14

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH.. 15

14.             22 tỉnh chưa giải ngân đồng vốn ODA nào. 15

15.             Sức hút đến từ công khai, minh bạch. 16

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH.. 17

16.             Lãnh đạo Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy Nghệ An nói về bức ảnh "3 cán bộ đứng cầm điện thoại, nạn nhân nằm gục" sau tai nạn. 17

THẾ GIỚI 18

17.             Hiến pháp sửa đổi của Nga chính thức có hiệu lực. 18

18.             Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đột ngột từ chức, Tổng thống chỉ định Thủ tướng mới 19

 CHÍNH SÁCH MỚI

Vị trí việc làm và biên chế công chức thay đổi như thế nào từ 20.7?

Từ tháng 20.7, Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực. Vì vậy vị trí việc làm công chức được điều chỉnh theo quy định mới.

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 62/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20.07.2020) thì có 2 trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức đó là:

 - Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Cụ thể:

 + Thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

 + Thay đổi mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  - Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 Còn theo quy định hiện hành hiện nay, Điều 12 Nghị định 36, việc điều chỉnh vị trí việc làm được thực hiện trong các trường hợp sau:

 - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

 - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

 - Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự;

 - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

 - Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. (VTV.vn 04/7, M.Phương)Về đầu trang

Không kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với giáo viên, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

 Nghị quyết nêu rõ, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị phải nghiêm túc thực hiện. Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

 Hiện nay, biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chiếm trên 85% tổng biên chế viên chức do Chính phủ quản lý. Việc bố trí viên chức phải bảo đảm định mức giáo viên/lớp, học sinh/lớp, viên chức y tế/giường bệnh, viên chức y tế/dân số. Tuy nhiên, các định mức này hiện nay chưa phân biệt giữa các vùng đô thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đều được ban hành trước khi Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW) nên đến nay không còn phù hợp với thực tiễn. Việc thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục mầm non, phổ thông và y tế còn chậm. Do vậy, mặc dù Chính phủ đã bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non cho 14 tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và 5 tỉnh Tây Nguyên nhưng vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp giáo dục, y tế.

 Thực hiện chủ trương "có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp", "có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế", trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19-NQ/TW, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết số 8/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

 Đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động.

 Đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao, theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để kịp thời thay cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 2 buổi/ngày).

 Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho số giáo viên và viên chức y tế còn thiếu, bảo đảm đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức.

 Đối với cấp học Mầm non, Tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 2 buổi/ngày theo quy định. (VTV.vn 05/7)Về đầu trang

CHỈ THỊ MỚI

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/6-3/7

Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/6-3/7/2020.

 Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế: Chính phủ vừa ra Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động…

 Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng: Tại văn bản 5256/VPCP-NN ban hành ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, phát bản tin cảnh báo cháy rừng.

 Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước: Ngày 28/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Theo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau: Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương. 

Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS: Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030, chia làm 2 giai đoạn.

 Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ: Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.  Theo Nghị định, phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo tháng, mức hưởng quy định cụ thể.

 Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này quy định về việc người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, Khu kinh tế ven biển được miễn thị thực quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đến địa điểm khác của Việt Nam; việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

 Quy định về việc cấp giấy thông hành: Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành. Theo quy định, người đề nghị cấp giấy thông hành nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định. Khi nộp hồ sơ, người đề nghị phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để đối chiếu. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thì người được cử đi nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng của bản thân và của người ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu.

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung lĩnh vực đường bộ: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ". Mục tiêu cụ thể của Đề án đến 2025 hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành giao thông vận tải trong đó có cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành giao thông vận tải đầy đủ, kịp thời, chính xác cho người ra quyết định.  (Chinhphu.vn 04/7)Về đầu trang

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

McKinsey: Việt Nam có thể tận dụng Covid-19 như thế nào trong việc trở thành quốc gia có thu nhập trung bình?

Đã hai tháng nay, Việt Nam không có ca dương tính Covid-19 mới, McKinsey nhận định: Việt Nam là một trong số 11 nền kinh tế vượt trội trong số các thị trường mới nổi, và là một trong những nước đầu tiên mở lại hoàn toàn nền kinh tế trong nước. Vậy, ba lĩnh vực quan trọng là bán lẻ, du lịch và sản xuất đã ứng phó ra sao?

 Bán lẻ: Mặc dù ai cũng phải thừa nhận, mối đe dọa của việc dịch quay trở lại là rất khủng khiếp, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang phục hồi kinh tế. Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực của việc hồi sinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch. Tăng trưởng GDP trong quý đầu tiên ở mức thấp nhất kể từ năm 2010, mặc dù nó vẫn dương 3,8%. Trong bối cảnh xuất khẩu và du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiêu dùng trong nước đã (và dự kiến sẽ tiếp tục) trở nên rất quan trọng.

 Với tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh và thu nhập khả dụng tăng đều đặn, chi tiêu trong nước từ lâu đã trở thành động lực tăng trưởng chính của Việt Nam, chiếm tới 68% GDP. Với Covid-19, 67% người Việt Nam vẫn cho biết thu nhập của họ đã giảm, và 55% cho biết họ đã cắt giảm chi tiêu, theo một cuộc khảo sát của McKinsey được thực hiện vào tháng 4/2020

 Quá trình giãn cách xã hội của Việt Nam chỉ kéo dài 22 ngày, ngắn hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác, giảm bớt áp lực đối với ngành bán lẻ. Gói kích thích trị giá 27 nghìn tỷ VND được công bố vào tháng 3, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ, cũng giúp kích cầu.

 Song, phân tích kỹ hơn, có thể thấy tình hình bán lẻ được cải thiện chủ yếu nhờ cầu kéo đối với các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chiếm 42% GDP quốc gia, cao hơn nhiều so với 26% chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu. Cắt giảm chi tiêu chủ yếu thể hiện ở các khoản không thiết yếu.

 Du lịch: Tất nhiên, chỉ riêng tiêu dùng trong nước không đủ sức để kéo Việt Nam trở lại tốc độ tăng trưởng trước Covid-19. Do đó, triển vọng ngắn hạn của Việt Nam vẫn phụ thuộc sâu vào tình hình kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đều đưa ra dự báo vào cuối quý đầu tiên dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,8% đến 7,0% vào năm 2021.

 Sự phục hồi của du lịch quốc tế và xuất khẩu các mặt hàng sản xuất thâm dụng lao động sẽ rất quan trọng để tạo ra 7% tăng trưởng. Do tính chất khó lường của Covid-19, rất khó để phân tích sự phục hồi du lịch sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có khả năng ngành công nghiệp sẽ khởi động lại đầu tiên trong khu vực ASEAN khi biên giới mở cửa trở lại. Tình trạng tương đối ổn hiện tại có thể giúp Việt Nam có vị trí đón đầu phần lớn khách du lịch quốc tế, miễn là có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự tái phát của Covid-19.

 Nhưng cho dù du lịch nội khối ASEAN hồi phục, lượng khách du lịch quốc tế vẫn sẽ sụt giảm 50% đến 70% trong năm nay. Sự sụt giảm này rõ ràng sẽ có tác động đáng kể hàng ngàn nhà khai thác du lịch.

 Mặc dù một số quốc gia có thể quảng bá du lịch nội địa để cứu vãn, nhưng với chi tiêu hạn chế của khách trong nước, sẽ rất khó để thị trường nội địa có thể thay thế hoàn toàn khách quốc tế. Việt Nam nên chủ động ủng hộ việc đi lại từ các thị trường châu Á láng giềng, như Trung Quốc.

 Sản xuất: Sản xuất là ngành quan trọng đối với tăng trưởng của Việt Nam, đưa Việt Nam thành quốc gia có tỷ lệ Xuất nhập khẩu/GDP cao nhất ở Đông Nam Á. Và Covid-19 đã tấn công mạnh vào nguồn cung, khi Trung Quốc rơi vào tình trạng đóng cửa. Kế đó, nhu cầu đối với hàng Việt giảm mạnh khi các thị trường xuất khẩu chính bị đình trệ.

 Nhưng vẫn có một số điểm sáng đáng khích lệ. Tầm quan trọng của khu vực sản xuất đối với nền kinh tế Việt Nam là rõ ràng, và vì vậy các biện pháp quan trọng đã được thực hiện để các nhà máy duy trì hoạt động. Khi các nhà sản xuất trên toàn cầu bắt đầu suy nghĩ lại về các chiến lược chuỗi cung ứng của họ, Việt Nam vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu.

 Việt Nam từ lâu đã là một điểm đến hấp dẫn: thị phần xuất khẩu các mặt hàng sản xuất thâm dụng lao động từ các thị trường mới nổi tăng 2,2% trong giai đoạn 2014-2017. Công nghiệp phụ trợ có tiềm năng phát triển, đặc biệt là nếu các công ty nỗ lực nhiều hơn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sau đại dịch. Một cuộc khảo sát của McKinsey với các giám đốc điều hành chỉ ra, 24% CEO được hỏi cho biết họ dự báo tăng trưởng sản xuất tại Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn hơn bất kỳ địa điểm nào khác ở châu Á.

 Năm nay chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức phía trước, nhưng Việt Nam có thể hy vọng sự tăng trưởng mạnh mẽ của những năm gần đây sẽ quay trở lại vào năm 2021 sắp tới. Khai thác điều này để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình sẽ cần nhiều khoản đầu tư dài hạn vào các công nghệ thông minh của Cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển cơ sở hạ tầng.

 Nếu có thể tiếp tục kỷ lục đáng gờm về việc kiểm soát trong cộng đồng, đồng thời tạo ra sự thay đổi cấu trúc phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng trong thập kỷ tới, thì Việt Nam không chỉ có thể lấy lại vị thế kinh tế trước Covid-19 mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới. (Cafef.vn 04/7)Về đầu trang

Gỡ bỏ những rào cản gây khó cho doanh nghiệp

Ngày 3.7, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh”. Nhiều ý kiến cho rằng, những gì gây rào cản cho môi trường đầu tư kinh doanh đều cần phải gỡ bỏ, gỡ khó cho doanh nghiệp, không làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

 Với quyết tâm kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, ngày 12.5.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết đặt mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 Trước diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các quy định của pháp luật cụ thể gây cản trở, vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế.

 Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho rằng, cần làm gì để giải phóng được sức, vốn đầu tư, môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp đều nên làm. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước ta hiện nay. “Việc thành lập tổ công tác tập trung vào cải cách hành chính có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cả khu vực công và khu vực tư. Thứ hai là tạo nên được môi trường trong dịch vụ công, dịch vụ hành chính rõ ràng. Người làm doanh nghiệp đoán định được phương án kinh doanh của người ta” - ông Nam nói và cho biết nhiệm vụ của tổ công tác coi doanh nghiệp, người dân là trọng tâm.

 Một vấn đề được đặt ra trong toạ đàm đó là có nhiều ý kiến cho rằng rất khó để thuyết phục các cơ quan quản lý tự đề xuất cắt bỏ các quy định quản lý chuyên ngành khi mà tư duy quản lý vẫn theo nếp cũ, thậm chí còn có quan niệm “quyền anh, quyền tôi”. Việc này dẫn tới nhiều quy định, thủ tục kinh doanh trồng chéo còn chưa được rà soát.

 Nêu ý kiến về vấn đề này, bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực kinh doanh, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - cho rằng, các bộ, ngành hiện nay nhận thức được việc làm sao quản lý hiện đại. Nhưng có lẽ ở đây có sự chần chừ trong sự thay đổi.

 “Chần chừ chứ không phải không biết cách thay đổi. Sự chần chừ ở đây có thể có một số lý do tương đối mang tính chất quyền lực” - bà Thảo nói và cho rằng, chúng ta có thể nhận thấy thông thường, ít có bộ, ngành nào tự đưa lên đề xuất sẽ thay đổi hay đơn giản hoá điều kiện này, quy định kia.

 Bà Thảo cho hay trong khoảng 3 năm gần đây, sau khi có đánh giá độc lập, nhận định từ các bên liên quan, từ các hiệp hội hay phản ánh của các doanh nghiệp đã tạo ra một số áp lực buộc các bộ ngành phải chủ động rà soát lại những quy định của họ xem quy định nào chưa rõ ràng. Và nhiều bộ, ngành đã có sự chủ động trong việc này. Những quy định nào không hợp lý được bỏ đi, những quy định không rõ ràng thì đã được điều chỉnh, sửa đổi lại.

 “Tuy nhiên, dường như chỉ mới cắt đi hoặc đơn giản hoá những thủ tục đơn giản. Những quy định vướng mắc trực tiếp liên quan tới khó khăn của doanh nghiệp thì chưa được tháo gỡ nhiều. Doanh nghiệp chưa thực sự cảm nhận được việc tháo gỡ những rào cản trong kinh doanh” - bà Thảo nhận định.

 Cùng trao đổi về việc này, ông Tô Hoài Nam cũng cho rằng, để giải quyết được sức ỳ trong việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục kinh doanh thì cần có áp lực mạnh. Sức mạnh này phải mạnh hơn sức ỳ.

 “Trước đây trong quá khứ, chúng ta sử dụng áp lực từ trên xuống. Cái áp lực này nó mang nặng tính hình thức và áp lực trong phòng hội nghị. Hiện nay truyền thông xã hội thời gian gần đây cho thấy đây là áp lực không hề nhỏ. Chúng ta sử dụng đồng thời áp lực hành chính và áp lực trong truyền thông thì có chuyển biến nhanh hơn. Chúng ta cần phải đáp ứng được yếu tố minh bạch và không ngại nói ra những điều chúng ta yếu. Qua đó tạo ra được áp lực, giải quyết được sức ỳ” - ông Nam nói.

 Cũng theo ông Nam, rõ ràng hoạt động kinh doanh cần dựa trên một nền pháp luật rõ ràng, mở, thoáng. Những gì gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, không cần thiết, cản trở môi trường kinh doanh thì nên cắt bỏ. Bởi có những rào cản làm mất đi cơ hội kinh doanh do đó cần phải rà soát để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 Đồng quan điểm, bà Nguyễn Minh Thảo cũng cho rằng, với các quy định khi rà soát cần phải đặt câu hỏi quy định đó có thực sự cần thiết cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý không. “Ở đây cần phải đặt vấn đề, quy định nào cần thiết được gỡ bỏ, quy định nào cần giữ, quy định nào có thể chuyển sang hậu kiểm được. Quy định nào có thể chuyển sang số hoá, điện tử được” - bà Thảo nói và cho rằng, chúng ta không nên bỏ qua đầu vào mà nên dùng cơ chế hậu kiểm. (Laodong.vn 04/7, Vương Trần)Về đầu trang

Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch giảm số lượng người lao động

Mặc dù dịch Covid-19 được kiểm soát tại nước ta, nhưng những tác động kéo dài của dịch bệnh vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới người dân, trong đó có công nhân lao động.

 Hiện, nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch giảm số lượng người lao động trong một vài tháng tới, có những doanh nghiệp dự kiến giảm từ 60-70%. Trước thực trạng đó, Công đoàn Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tích cực nắm tình hình, lấy ý kiến doanh nghiệp và người lao động để có phương án hỗ trợ.

 Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết tháng 4 năm nay, 5.600 doanh nghiệp và hơn 1.300 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất, tác động đến đời sống việc làm hơn 461 nghìn người lao động.

 Đặc biệt, cả nước đã xảy ra nhiều cuộc ngừng việc tập thể, tăng 25 cuộc ngừng việc tập thể so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu, tập trung tại các ngành dệt may, da giày… đã thực hiện việc chấm dứt hợp đồng với một bộ phận người lao động do các đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu là Mỹ, châu Âu ... bị cắt giảm như: Công ty Cổ phần Giày da Huế Phong, cắt giảm hơn 2.000 lao động; Công ty PouYuen Việt Nam dự kiến cắt giảm gần 3.000 lao động.

 Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: "Những tháng đầu năm, Hoạt động công đoàn chủ yếu tập trung vào việc phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại nơi làm việc.

 Tổ chức công đoàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong và  sau thời gian giãn cách xã hội. Trích tài chính công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh".

 Mặc dù dịch Covid-19 được kiểm soát tại nước ta nhưng dự báo vẫn sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và người lao động trong thời gian tới. Theo nhận định của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến tích cực, dự báo có ít nhất khoảng 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm, 3 đến 3,5 triệu lao động phải ngừng việc và khoảng 70 - 75 % số doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

 Điều này tiềm ẩn yếu tố phát sinh những diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động, nhất là vào dịp cuối năm. Để nắm bắt tình hình, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động về những vướng mắc trong thực hiện gói 62.000 tỷ động, từ đó kiến nghị chính phủ sửa đổi một số quy định như: giảm bớt các điều kiện ràng buộc về mặt tài chính để doanh nghệp có thể được vay gói hỗ trợ này.

 Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: "Đối với doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động, hiện nay hầu như chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được gói vay này. Dự kiến là 16.000 tỷ đồng của ngân hàng xã hội. 

Chính vì vậy, chúng tôi đang kiến nghị để nới lỏng các điều kiện cho doanh nghiệp vay tốt hơn. Đối với những lao động tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hộ kinh doanh, lao động tự do, một số điều kiện tương đối chặt chẽ, nên hiện nay đang khó khăn để hỗ trợ đối tượng lao động này, lao động tự do, hộ kinh doanh, chúng tôi đang tổng hợp ý kiến tại các địa phương kiến nghị thời gian tới cho người lao động". (Nld.com.vn 05/7, Đỗ Huyền)Về đầu trang

PHÂN TÍCH -BÌNH LUẬN

Đã đến nơi đến chốn chưa?

Mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng trên tổng số 62.000 tỉ đồng, tức là chỉ 30% so với dự tính... chưa có bất kỳ một hồ sơ vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Nếu câu hỏi việc hỗ trợ đã đến nơi đến chốn chưa thì câu trả lời là chưa.

 Khi công bố gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Việc triển khai gói hỗ trợ là cấp bách, phải đảm bảo đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất, không để độ trễ trong thực hiện chính sách...

 Thế rồi, đến giờ, đã là tháng thứ 3 triển khai, đã đến thời điểm về lý thuyết là kết thúc gói hỗ trợ nhưng kết quả thì phải nói thật là rất đáng buồn.

 Số lao động phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương được hỗ trợ là 15.909 người, chỉ đạt 1,59% so với dự kiến. Số hộ kinh doanh mà chính quyền cấp xã gửi đề nghị thẩm định hỗ trợ chỉ 30.964, đạt 4,07% so với dự kiến.

 Đặc biệt, chưa có bất cứ hồ sơ vay Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc nào được giải ngân. Trong khi dự kiến là 16.000 tỉ đồng. Gói 62.000 tỉ đồng đến giờ mới chỉ giải ngân được 17.500 tỉ đồng, tức là chỉ một phần ba.

 Nếu nói là cấp bách thì chúng ta đã cấp bách trên lời nói chứ chưa phải trên hành động. Nếu bảo không để độ trễ chính sách thì chúng ta đã trễ đến phát nản.

 Lý giải nguyên nhân việc số lượng các đối tượng thụ hưởng chính sách rất thấp so với dự kiến, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nói khi xây dựng chính sách, dự báo số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tương đối nhiều... trong khi thực tế thì Việt Nam đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện cho việc mở cửa lại nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp quay trở lại phát triển sản xuất. Do vậy, số lượng lao động mất việc làm, ngưng việc tiếp cận gói hỗ trợ này còn khá ít. Nhưng đó có phải là lý do chính xác không?!

 Hôm qua, Công đoàn vừa công bố, có tới 7,8 triệu lao động bị mất việc làm, phải giãn việc, phải nghỉ luân phiên. Hôm trước, chính Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị mở rộng thêm các đối tượng khó khăn cũng ngừng việc, mất việc nhưng chưa được hỗ trợ. Và đó chính là số đã sót lọt chính sách. Đó chính là một câu trả lời.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từng băn khoăn lo lắng “sự hỗ trợ của chúng ta đã đến nơi, đến chốn chưa”. Với việc để hàng chục tỉ chưa giải ngân, để chỉ hỗ trợ được hơn 1,59% so với dự kiến những người phải nghỉ việc không lương, để giải ngân zero hồ sơ vay trả lương người mất việc... trong khi hàng triệu người vẫn đang mất việc, tiếp tục mất việc... Rõ ràng là chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn! (Laodong.vn 05/7, Đào Tuấn)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Loại khỏi bộ máy những cán bộ bảo kê, tiếp tay cho gian lận thương mại

Sáng 4/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào thành công chung của cả nước. Hiện, thành phố Hải Phòng đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép khi không có ca mắc COVID-19, đồng thời tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất cả nước.

 Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là những văn bản liên quan đến cải cách thủ tục biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng nhằm thể chế hóa thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

 Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.

 Phát biểu về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, nêu rõ phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo thực hiện quyết liệt và sâu sát, đặc biệt là không có vùng cấm.

 Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thủ trưởng các lực lượng chức năng chuyên trách, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra công khai, thường xuyên trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; không để cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

 Bên cạnh đó cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc khen thưởng phải đi đôi với siết chặt kỷ cương, không để cán bộ công chức vi phạm.

 Phó Thủ tướng chỉ đạo TP Hải Phòng phải chú trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất, có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí, ngành nghề theo quy định của pháp luật. (VTV.vn 04/7)Về đầu trang

Bảo vệ dân phố, dân phòng sẽ có tên gọi mới

Bộ Công an vừa đăng tải dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở nhằm lấy ý kiến rộng rãi. Đây cũng là lần đầu tiên một dự án luật được nghiên cứu, xây dựng để có quy định cụ thể về lực lượng này.

 Bộ Công an cho biết hiện có ba lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, gồm bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ công an xã (phân biệt với công an xã chính quy).

 Thực tế, việc bố trí ba lực lượng đang xảy ra tình trạng không thống nhất, một địa bàn cấp xã cùng tồn tại các lực lượng quần chúng với tên gọi khác nhau, có tính chất tương đồng, rất khó phân biệt (nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục…), dễ dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn.

 Do đó, Bộ Công an đề xuất cả ba lực lượng nêu trên sẽ được thống nhất thành một với tên gọi là bảo vệ ANTT ở cơ sở. Lực lượng này chịu sự lãnh đạo, điều hành, quản lý của Đảng ủy, UBND cấp xã và tham gia phối hợp với công an trong công tác bảo đảm ANTT.

 Số liệu cho thấy toàn quốc đang có gần 72.500 bảo vệ dân phố, hơn 543.000 dân phòng và hơn 126.000 công an xã không phải là công an chính quy.

 Như vậy, số lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là hơn 741.500 người. Mỗi thành viên được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định.

 Dù con số là rất lớn nhưng Bộ Công an khẳng định việc đề xuất xây dựng, thông qua luật không làm phát sinh tăng biên chế, không tăng chi ngân sách nhà nước, ngược lại còn góp phần giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và giảm chi ngân sách nhà nước.

 Chưa hết, trung bình mỗi xã chỉ có thể bố trí tối đa năm cán bộ công an chính quy, trong khi nhiều địa bàn rất rộng, phức tạp về ANTT, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn… Việc duy trì lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là rất cần thiết trong bối cảnh không thể bố trí đủ lực lượng công an xã chính quy.

 Dự thảo cũng quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

 Trong đó, lực lượng này sẽ nắm tình hình hoạt động của bị can, bị cáo, người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, người được hưởng án treo, các hiện tượng tụ tập, gây rối trật tự công cộng, khiếu kiện đông người… để kịp thời báo cáo với công an, UBND cấp xã có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

 Bảo vệ ANTT ở cơ sở còn có nhiệm vụ phối hợp với công an kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của những người đến làm ăn, sinh sống hoặc người có nghi vấn đến địa bàn.

 Lực lượng này dự kiến còn phối hợp cùng công an, lực lượng chức năng để truy bắt người phạm tội, người đang bị truy nã, truy tìm, trốn thi hành án phạt tù đang lẩn trốn.

 Ngoài ra, bảo vệ ANTT ở cơ sở được quyền nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, tụ tập gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép thì cần có biện pháp chủ động hoặc phối hợp với công an giải quyết.

 Đặc biệt, dự thảo có nêu lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an; được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ; được trang bị, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo quy định của Chính phủ. (Pháp luật TPHCM 04/7, Tuyến Phan)Về đầu trang

Công an vào cuộc làm rõ vụ lộ đề thi văn ở Gia Lai

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân lộ đề thi môn Ngữ văn tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 Cụ thể, vào sáng 3/7, khi các trường THCS tại đây tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 9 trên mạng đã xuất hiện nhiều lời bàn tán về việc đề thi đã bị lộ. Ngoài ra, có nhiều tin nhắn gửi đến cho biết đề thi môn Ngữ văn lớp 9 đã bị lộ. Phòng Giáo dục và Đào tạo Pleiku yêu cầu các trường tạm ngừng chấm bài thi môn Ngữ văn lớp 9 và niêm phong tại trường.

 Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Pleiku đã triệu tập họp khẩn với các trường, và phối hợp với cơ quan công an điều tra.

 Ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng GD-ĐT TP Pleiku, cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cáo cho Thành ủy, UBND TP Pleiku. Ngoài ra, đã làm việc với Công an TP Pleiku để đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ việc in sao trên 20 đầu mối và kiểm tra nguồn phát từ đâu. Khi sự việc được làm rõ, đơn vị sẽ xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định của pháp luật".

 Phòng Giáo dục va Đào tạo TP Pleiku sẽ hủy kết quả, sắp xếp học sinh thi lại môn Ngữ văn vào sáng ngày 6/7 để bảo đảm yếu tố công bằng. (VTV.vn 05/7)Về đầu trang

Lộ đề thi, gần 400 học sinh ở Quảng Ngãi phải thi lại

Ngày 4-7, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Trường THCS Trần Hưng Đạo vừa tổ chức cho 370 học sinh lớp 7 thi lại môn Vật lý học kỳ 2 do đề thi bị lộ.

 Thầy giáo Trần Quốc Bảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, cho biết sáng ngày 30-6, nhà trường có tổ chức thi kiểm tra học kỳ môn Vật lý đối với khối lớp 7. Tuy nhiên, có một điều bất thường là chỉ sau 10-15 phút làm bài đã có nhiều học sinh đã làm xong. Vì vậy, sau khi kết thúc buổi thi Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cuộc họp và tìm hiểu thông tin, kiểm tra có bị rò rỉ đề thi hay không.

 Qua làm việc với nhiều giáo viên, chiều cùng ngày, nhiều giáo viên đã cung cấp hình ảnh chụp đề kiểm tra môn vật lý lớp 7 và cho biết đề đã bị lộ trước khi tổ chức thi kiểm tra. Không chỉ phát hiện lộ đề thi môn Vật lý mà đề kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn cũng được chụp và thông tin trong các nhóm học sinh. Sau khi phát hiện sự cố, nhà trường đã cho thay đổi toàn bộ đề thi dự phòng của khối lớp 7.

 "Chúng tôi đã kiểm tra hướng khắc phục sự việc của Trường THCS Trần Hưng Đạo. Đồng thời có văn bản gửi cơ quan Công an kiểm tra, làm rõ sự việc này để có hướng xử lý", ông Hưng thông tin. (Nld.com.vn 05/7, T.Trực)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bước đột phá của Tây Ninh

Chiều 3/7, tỉnh Tây Ninh tổ chức khai trương Trung tâm Giám sát - Điều hành đô thị thông minh và Cổng thông tin du lịch. Đây là một trong những đột phá của tỉnh Tây Ninh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 Trung tâm IOC là thành phần cơ bản của Trung tâm Giám sát - Điều hành kinh tế - xã hội tập trung của tỉnh, được vận hành với 3 chức năng chính là giám sát, điều hành và tổng hợp, đáp ứng nhu cầu điều hành đô thị thông minh của Tây Ninh trong tương lai. 

Hệ thống phần mềm của Trung tâm IOC là hệ thống mở, vì thế, hệ thống sẽ được cập nhật bổ sung thường xuyên, cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

 Các dữ liệu hiện có là tổng hợp bước đầu từ số liệu của các cơ quan, ban, ngành tỉnh và huyện để người dân quan tâm, sử dụng nhiều hơn các dịch vụ đô thị thông minh.

 Theo Sở TT&TT tỉnh Tây Ninh, Trung tâm IOC có 2 phòng chức năng riêng biệt gồm Phòng Quản lý-Vận hành và Phòng Điều hành-Chỉ huy.

 Phòng Quản lý- Vận hành có các thiết bị tập trung dữ liệu, phòng giám sát qua màn hình, phòng trực tổng đài.

 Phòng điều hành, chỉ huy đặt tại UBND tỉnh với hệ thống màn hình ghép có thể giúp lãnh đạo tỉnh theo dõi, ra lệnh chỉ huy, xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

 Cùng ngày, tỉnh Tây Ninh cũng tiến hành khai trương Cổng thông tin du lịch tại địa chỉ https://dulich.tayninh.gov.vn.

 Cổng thông tin du lịch thu thập dữ liệu về du lịch, giới thiệu với du khách các điểm du lịch, lưu trú, ăn uống, đặt phòng, đặt bàn... thông qua điện thoại thông minh; cung cấp các dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch tại địa phương. (Chinhphu.vn 04/7, Thanh Xuân)Về đầu trang

Ninh Bình cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình tăng một bậc so với năm 2018 lên xếp thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2 trong số 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số thành phần xếp thứ hạng thấp do vẫn còn nhiệm vụ chưa bảo đảm thời gian quy định; tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trong năm.

 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm chưa đạt yêu cầu.

 Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, các TTHC đang là rào cản liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

 Ðánh giá và công khai kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo quy định. Tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tích cực tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC. Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường tuyên truyền giúp người dân, tổ chức hiểu rõ về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả của việc gửi, nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. (Nhân dân 04/7)Về đầu trang

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

22 tỉnh chưa giải ngân đồng vốn ODA nào

Theo kế hoạch, trong năm 2020 phải giải ngân gần 700.000 tỉ đồng, tương đương 30 tỉ USD vốn đầu tư công. Tuy nhiên, thực tế sáu tháng đầu năm giải ngân mới ước đạt 156.000 tỉ đồng (hơn 33% kế hoạch), trong khi vốn ODA giải ngân rất thấp (hơn 10%). 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cần được coi là “nhiệm vụ chính trị trọng tâm”.

 Ông Nguyễn Chí Dũng đề nghị Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì rà soát tiến độ giải ngân của các dự án từ tháng 7-2020 để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định.

 Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ Tài chính lo ngại nếu tháng 7 rà soát, rồi dự kiến đến tháng 9 mới điều chỉnh sẽ chậm. Theo ông Đinh Tiến Dũng, cần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ tháng 7 để triển khai theo quy định. “Nếu để tháng 9 mới điều chỉnh, thực hiện thủ tục giải ngân thì nhanh lắm đến cuối năm chỉ có thể tạm ứng theo hợp đồng. Mà tạm ứng thì không có GDP vì chưa có khối lượng” - bộ trưởng Tài chính nói.

 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho hay vốn ODA dành cho kế hoạch năm 2020 khoảng 60.000 tỉ đồng, trong đó dành 2/3 nguồn vốn này cho các địa phương. “Đến nay, trong 63 tỉnh, thành thì đến 22 tỉnh giải ngân vốn ODA bằng 0%, tức là sáu tháng qua chưa giải ngân được một đồng nào. Chỉ có 16 tỉnh, thành giải ngân trên 10%, duy nhất một tỉnh đạt 15%, còn lại rất thấp” - phó thủ tướng nói.

 Theo phó thủ tướng, một trong những nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm là do giải phóng mặt bằng: “Khi xây dựng các dự án để vay vốn ODA, các tỉnh, TP cam kết sẽ bố trí đủ vốn đối ứng để giải phóng mặt bằng. Nhưng đến khi có dự án rồi lại khó khăn giải phóng mặt bằng”.

 Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: “Phải nóng ruột lên!”. Thủ tướng nói: “Khi đề nghị dự án thì rất quyết liệt nhưng gặp giải phóng mặt bằng thì các đồng chí giao cấp dưới, không quan tâm. Tại sao có địa phương giải ngân tốt nhưng có nhiều địa phương lại giải ngân rất chậm? Lần này phải có chế tài mạnh”.

 Người đứng đầu Chính phủ sau đó yêu cầu bí thư, chủ tịch phải tập trung chỉ đạo, cùng cấp dưới tháo gỡ.

 “Chính phủ sẽ thành lập đoàn kiểm tra một số địa phương, đơn vị để xem xét tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn ngay trong tháng 8. Lần này, Chính phủ, Thủ tướng phải ra tay, không để tình trạng trì trệ. Quốc hội đã có nghị quyết giao Thủ tướng làm vấn đề này. Anh nào không đảm đương được thì điều chuyển sang cho đơn vị khác làm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

 Ông cho biết giải ngân vốn đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm nay của các cấp, ngành, địa phương. “Sau hội nghị này về, tình trạng trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư công không thể tiếp tục tái diễn như một số năm” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. (Pháp luật TPHCM 04/7, Đức Minh)Về đầu trang

Sức hút đến từ công khai, minh bạch

Chỉ số công khai ngân sách quốc gia (OBI) của Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) trong năm 2019 vừa công bố cho thấy, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt về công khai minh bạch ngân sách cấp quốc gia và cấp bộ, ngành. Các chỉ số ở cả 3 trụ cột: minh bạch ngân sách; sự tham gia của người dân; sự giám sát của Quốc hội và kiểm toán đều được cải thiện, trong đó trụ cột thứ 3 đạt điểm khá cao (72/100 điểm với sự giám sát của Quốc hội và 78/100 điểm với sự giám sát của kiểm toán).

 Khảo sát về minh bạch ngân sách là sáng kiến nhằm thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách do Tổ chức Quan hệ đối tác ngân sách quốc tế (IBP) tiến hành định kỳ 2 năm/lần kể từ năm 2006 và thực hiện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Với kết quả lần này, Việt Nam không chỉ tăng 14 bậc so với các quốc gia được khảo sát mà còn vượt lên chính mình.

 Còn nhớ, tháng 3-2018, một thông tin không vui chạy trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng: Việt Nam xếp hạng dưới mức trung bình toàn cầu về công khai ngân sách và sự tham gia của công chúng vào các quá trình liên quan đến ngân sách. So với khu vực, ở thời điểm ấy, Việt Nam chỉ đứng trên Myanmar và thua khá xa Philippines hay Indonesia. Trong lần khảo sát này, điều rất đáng lưu ý là OBI năm 2019 tăng tới 23 điểm so với năm 2017. Nhờ đó, Việt Nam đủ điều kiện gia nhập vào Câu lạc bộ Chính phủ Mở, đồng nghĩa với việc được quốc tế công nhận nằm trong nhóm quốc gia có Chính phủ hướng tới công khai minh bạch.

 Không khó để thấy kết quả này có nguyên nhân quan trọng là việc áp dụng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2017), theo đó phạm vi, đối tượng, nội dung và hình thức công khai được mở rộng hơn rất nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, việc công khai số liệu và báo cáo thuyết minh về dự toán ngân sách nhà nước khi Chính phủ trình Quốc hội, kèm theo báo cáo ngân sách công dân với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu đã tạo cơ hội thuận lợi để người dân thực sự “đọc - hiểu” được thông tin, từ đó quan tâm và tham gia tích cực hơn vào quá trình xây dựng, giám sát ngân sách… Tất nhiên, trong thành quả này không thể không kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND các cấp, chính quyền địa phương đối với công tác công khai ngân sách của các bộ ngành, địa phương. 

Việc cải thiện chỉ số công khai minh bạch ngân sách được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp; tạo ra sự đồng thuận xã hội, đồng thuận giữa người dân và nhà nước từ đó tạo động lực để người dân có ý thức đóng góp tích cực hơn cho ngân sách quốc gia.

 Sự công khai, minh bạch nói chung và công khai, minh bạch ngân sách nói riêng đồng thời cũng là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài chân chính, xem xét khi lựa chọn điểm đến để đầu tư, kinh doanh lâu dài. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến thời kỳ khó khăn bậc nhất trong hàng thập niên qua; còn ở trong nước, Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với kỳ vọng khơi dậy và sử dụng nguồn lực nhà nước - tư nhân một cách hiệu quả nhất. Thông tin ngân sách công khai, minh bạch trong quá trình phát triển kinh tế tri thức cũng có thể tạo nên những giá trị gia tăng rất lớn. Ở khía cạnh xã hội, không nghi ngờ gì nữa, công khai và minh bạch là giải pháp quan trọng nhất để phòng, chống tham nhũng, hướng tới một xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” thực sự.

 Hy vọng, với những thuận lợi căn bản là Luật Ngân sách 2015, Luật Tiếp cận thông tin 2016 cộng với sức ép cải cách lành mạnh từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã trở thành thành viên như EVFTA và EVIPA, chỉ số công khai, minh bạch ngân sách của Việt Nam sẽ tiếp tục bứt tốc ngoạn mục những năm tới. (Sggp.org.vn 05/7, Anh Thư)Về đầu trang

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm Tỉnh ủy Nghệ An nói về bức ảnh "3 cán bộ đứng cầm điện thoại, nạn nhân nằm gục" sau tai nạn

Bức ảnh được người dân chụp lại sau vụ tai nạn xe biển xanh của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho thấy 3 cán bộ đi trên xe đứng cầm điện thoại bỏ mặc nạn nhân gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

 Ngày 3/7, cơ quan Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/7, giữa 1 chiếc xe ô tô mang biển xanh và 1 chiếc xe máy điện trên đại lộ Lê Nin, đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh, Nghệ An).

 Liên quan đến vụ tai nạn này, ông Nguyễn Bồi Cơ - Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xác nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông có mặt trên xe cùng 2 cán bộ khác đi công việc.

 Nói về vụ tai nạn này, ông Cơ cho rằng đó là một sự việc đáng tiếc. Ông Cơ cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông vẫn bình tĩnh và quan trọng nhất là cứu người bị nạn.

 Khi tai nạn xảy ra, một người dân đi qua đã chụp lại bức ảnh và đăng lên mạng xã hội, cho thấy 3 người đàn ông được cho trên xe đã đứng bấm điện thoại, mặc cho nạn nhân nằm gục giữa đường. Bức ảnh này đã gây ra dư luận xôn xao và tạo nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần chê trách hành động của 3 cán bộ này tại hiện trường vụ việc.

 Ông Nguyễn Bồi Cơ cho rằng đó chỉ là hình ảnh tức thời của sự việc. Khi xảy ra tai nạn, mọi người xuống xe và lập tức gọi cho xe cấp cứu.

 "Hình ảnh nhanh, chỉ là tức thời. Trong vòng chỉ mấy phút sau, xe cấp cứu đến là chúng tôi đưa cháu bé đi viện ngay. Hiện cháu bé vẫn đang được điều trị ở viện", ông Cơ nói.

 Trả lời với báo chí trước đó, ông Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xác nhận chiếc xe trong vụ tai nạn trên là xe của Ủy ban Kiểm tra.

 Ông An thông tin, sau khi xảy ra tai nạn thì các cán bộ lập tức xuống xe và gọi ngay xe cấp cứu 115 để đưa cô bé đến bệnh viện. Hiện tại sức khỏe cô bé ổn định, có xây xát ngoài da.

 Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ đúng sai. Riêng về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, ông An cho rằng đó chỉ là hình ảnh tức thời khi vừa xảy ra tại nạn, những cán bộ trên vội vàng cầm điện thoại để gọi xe cấp cứu 115. (Toquoc.vn 04/7, Ngọc Tú)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Hiến pháp sửa đổi của Nga chính thức có hiệu lực

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin: Ngày 4-7-2020, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp sửa đổi, và nó đã được đăng lên cổng thông tin pháp lý của Chính phủ.

 "Hiến pháp đã được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào ngày 12-12-1993 và có những sửa đổi được phê chuẩn trong một cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào ngày 1-7-2020", cổng thông tin cho biết.

 Luật sửa đổi Hiến pháp đã được Duma Quốc gia thông qua vào ngày 11-3-2020 và được Hội đồng Liên bang phê duyệt sau đó trong ngày. Luật này sau đó được xác nhận bởi các hội đồng lập pháp của tất cả các khu vực trên toàn nước Nga. Theo đó, các sửa đổi sẽ chỉ có hiệu lực trong trường hợp người dân ủng hộ.

 "Những thay đổi trong Hiến pháp Nga, bao gồm một sửa đổi có thể mở đường cho Tổng thống Vladimir Putin cai trị đất nước cho đến năm 2036, có hiệu lực vào ngày 4 -7", Điện Kremlin cho biết.

 Những cải cách quan trọng khác bao gồm sửa đổi cho phép cựu tổng thống Nga miễn trừ tự động khỏi truy tố hình sự, cũng như cải cách bao gồm một tham chiếu đến "niềm tin vào Thiên Chúa" và một tuyên bố về hôn nhân chỉ là sự kết hợp giữa nam và nữ.

 Đa số đại cử tri đã ủng hộ các thay đổi của Hiến pháp. Kết quả bỏ phiếu toàn quốc đã được phê duyệt sau một tuần tiến hành bỏ phiếu toàn quốc, với gần 78% số người bỏ phiếu ủng hộ, 21,27% phản đối. Tỷ lệ bỏ phiếu là 67,97%. (Anninhthudo.vn 04/7, Hoàng Nguyễn)Về đầu trang

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đột ngột từ chức, Tổng thống chỉ định Thủ tướng mới

Ngày 3/7, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo, Thủ tướng Edouard Philippe cùng các thành viên nội các đã từ chức. Tổng thống Pháp chỉ định ông Jean Castex làm Thủ tướng.

 Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Edouard Philippe. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức nhưng Thủ tướng Edouard Philippe cùng các Bộ trưởng sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi chính phủ mới được thành lập. 

Điện Elysee cũng cho biết, Thủ tướng mới sẽ được bổ nhiệm trong vài giờ tới. Theo Le Monde, hiến pháp cho phép ông Philippe được tái bổ nhiệm.

 Phủ Tổng thống không nêu lý do của diễn biến này, nhưng cuộc cải tổ nội các này đã được dự báo từ trước sau khi Tổng thống Macron tuyên bố sẽ xác lập "con đường mới" trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

 Việc cải tổ Nội các đã được dư luận dự đoán trước cả cuộc bầu cử địa phương, khi chính quyền của Tổng thống Macron phải đối mặt với nhiều khó khăn và chỉ trích trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

 Hiện Tổng thống Macron đang tìm cách mở ra chương mới cho hai năm cuối của nhiệm kỳ, tập trung vào các nỗ lực nhằm khôi phục lại nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

 Tổng thống Pháp đã chỉ định ông Jean Castex làm Thủ tướng mới của Pháp, thay thế ông Edouard Philippe - người vừa từ chức vào chiều 3/7.

 Ông Castex, 55 tuổi, sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới. Trước đó, ông Castex là người điều phối chiến lược mở cửa nền kinh tế Pháp sau giai đoạn phong tỏa do dịch bệnh COVID-19.

 Trước đó cùng ngày, ông Edouard Philippe cùng các thành viên nội các đã từ chức, song hiện chưa rõ lý do. (VTV.vn 04/7)Về đầu trang./.

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]