Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phục vụ lãnh đạo ngày 03-7-2020 
 Tải file tại đây

TIÊU ĐIỂM.. 1

1.                Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2020. 1

CHÍNH SÁCH MỚI 5

2.                Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên. 5

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP. 6

3.                IHS Markit: GDP Việt Nam năm 2020 có thể chỉ tăng 1%.. 6

4.                Fitch Solutions điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2020 lên 3%.. 7

5.                Thủ tướng đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để đón dòng đầu tư. 8

6.                "Thủ tướng nói chủ trương 1 thì bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải có biện pháp 10". 9

QUẢN LÝ.. 12

7.                Bỏ chế độ biên chế suốt đời: Chấn chỉnh tình trạng chây ỳ trong cơ quan nhà nước. 12

8.                Giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã sau sắp xếp. 13

9.                Đà Nẵng chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra. 14

10.             Không đủ tuổi tái cử, 243 cán bộ ở Nghệ An xin nghỉ trước tuổi 15

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.. 15

11.             Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải 15

12.             Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. 16

13.             Bình Phước nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 lên trên 31%.. 17

14.             Bà Rịa – Vũng Tàu: Từng bước hình thành kho dữ liệu số của tỉnh. 18

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH.. 19

15.             TPHCM: 66 cán bộ bị xem xét kỷ luật vì sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.. 19

16.             Đăk Nông: Đội phó Đội quản lý thuế bị đình chỉ để phục vụ điều tra. 19

17.             Đăk Lăk: Thanh tra viên Sở Nội vụ bị bắt vì đòi 150 triệu đồng để bỏ qua sai phạm.. 20

18.             Cựu Chủ tịch TP Trà Vinh bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng. 21

19.             Cà Mau: Cách mọi chức vụ trong Đảng của Chủ tịch thị trấn Cái Nước. 21

THẾ GIỚI 22

20.             Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil từ chức do gian dối bằng cấp. 22

21.             Đi du lịch, chuyển nhà... trong dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế New Zealand phải từ chức. 22

 TIÊU ĐIỂM

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2020

Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp; quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 6/2020.

 Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

 Ngày 04/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

 Để khắc phục những tồn tại và đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó, ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới và là một trung tâm chế biến sâu và logistic của thương mại nông sản toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, thực hiện các định hướng về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

 Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp

 Ngày 24/06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (Kỳ thi).

 Chỉ thị nêu rõ, để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) tập trung thực hiện những công việc trọng tâm.

 Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

 Ngày 24/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Nghị quyết nêu rõ các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian tới. Cụ thể, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ đối với lĩnh vực nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập và tiền lương. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với UBND cấp tỉnh đối với 10 ngành, lĩnh vực.

 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức

 Ngày 01/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào: 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; 2- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc.

 Cơ quan, tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bộ, ngành, địa phương) căn cứ vào quy định trên và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về vị trí việc làm để xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình, gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định

 Quy định mới về điều kiện công nhận kho ngoại quan 

Ngày 15/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

 Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan. Cụ thể, kho ngoại quan phải đáp ứng điều kiện như: khu vực đề nghị công nhận kho, bãi ngoại quan phải nằm trong khu vực quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan hoặc khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics; kho, bãi ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh;.,

 Quy định mới về tổng chi phí lãi vay đối với DN có giao dịch liên kết

 Ngày 24/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 Theo đó, Nghị định quy định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

 Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II

 Ngày 24/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Cụ thể, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.

 Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

 Ngày 28/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

 Theo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau: Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

 Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

 Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử

 Ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030,dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 100% trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)... Ngoài ra, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

 Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ

 Ngày 23/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu nhằm phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới; đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới.

 Mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5 - 2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên 1% tổng diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực như: lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả, chè, hồ tiêu, cà phê, điều, dừa...

 Khu vực cấm, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái

 Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ban hành ngày 10/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

 Theo đó, khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ gồm: Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ; Khu vực trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương; Khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, quân sự... 

Quy định mới về thu phí điện tử không dừng

 Ngày 17/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-TTg quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

 Theo đó, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg cũng quy định: Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

 Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

 Tại văn bản 5256/VPCP-NN ban hành ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo, đảm bảo cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 vào mùa cao điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, phát bản tin cảnh báo cháy rừng. (Chinhphu.vn 02/7)Về đầu trang

CHÍNH SÁCH MỚI

Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên

Đây là loại hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

 Từ ngày 1/7/2020, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp loại hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

 Theo Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an (A08), công dân khi sử dụng hộ chiếu điện tử sẽ có nhiều lợi ích so với hộ chiếu truyền thống. Các nước tiên tiến trên thế giới đều khuyến khích công dân sử dụng bởi sự nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời, tạo điều kiện cho công dân các nước trong việc cấp visa, các thủ tục về xuất nhập cảnh.

 Công dân khi sử dụng hộ chiếu truyền thống đi qua cửa khẩu sân bay thì cán bộ xuất nhập cảnh phải dùng thiết bị đọc hộ chiếu sau đó đóng dấu thủ công. Tuy nhiên, nếu sử dụng hộ chiếu điện tử cán bộ xuất nhập cảnh chỉ việc quét hộ chiếu vào thiết bị thì sẽ thể hiện rõ các thông tin về công dân, đủ hay không đủ điều kiện xuất nhập cảnh, quá trình xuất nhập cảnh,... đều được thể hiện trên hệ thống.

 Đáng chú ý, trong khi hộ chiếu truyền thống có nguy cơ bị làm giả hoặc bị các rủi ro như mờ nhòe thông tin gây rắc rối cho người sử dụng thì hộ chiếu điện tử có tính bảo mật cao, không thể làm giả và thông tin luôn được thể hiện rõ ràng, đầy đủ, đảm bảo các yêu cầu về quản lý nhà nước theo quy chuẩn.

 Trẻ trẻ em dưới 14 tuổi không được cấp loại hộ chiếu này nhưng có thể được cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn với thời hạn là 5 năm - ít hơn 5 năm so với thời hạn hộ chiếu của công dân từ 14 tuổi trở lên.

 Việc đưa vào sử dụng hộ chiếu có gắn chíp điện tử làm tăng tính xác thực cho hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả, tạo thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (được nhanh chóng, chính xác do áp dụng kiểm soát hộ chiếu điện tử bằng cổng kiểm soát tự động - autogate).

 Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an khuyến cáo người dân nên đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử, vì hiện nay nhiều nước trên thế giới đã ưu tiên xem xét cấp thị thực thuận tiện cho những người sử dụng hộ chiếu điện tử. Ví dụ: Đối với nước Mỹ, hộ chiếu điện tử là một điều kiện quan trọng trong hàng loạt tiêu chuẩn khi xin thị thực. (Laodongthudo.vn 02/7, Phúc Chương)Về đầu trang

KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP

IHS Markit: GDP Việt Nam năm 2020 có thể chỉ tăng 1%

Chỉ số PMI tháng 6 trên ngưỡng 50 nhưng IHS Markit cho rằng, các yếu tố nền tảng của sản xuất vẫn còn khó khăn và GDP năm nay có thể chỉ tăng khoảng 1%.

 Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tăng trưởng trở lại trong tháng 6 khi đẩy lùi thành công Covid-19 và niềm tin kinh doanh cải thiện.

 Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (Manufacturing Purchasing Managers' Index) tháng 6 đạt 51,1 (tháng 5 là 42,7) và nằm trên ngưỡng 50 điểm - ngưỡng xác định sự mở rộng hay thu hẹp của sản xuất, lần đầu tiên trong năm tháng. Kết quả này cũng thể hiện tình trạng tiếp tục phục hồi kể từ khi PMI đạt mức thấp kỷ lục vào tháng 4. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng lần đầu tiên trong năm tháng, với mức tăng mạnh và nhanh nhất trong gần một năm.

 Tuy nhiên, dự báo về kinh tế Việt Nam, IHS Markit cho rằng, GDP có thể chỉ tăng khoảng 1%. "Rào cản lớn nhất cho việc phục hồi mạnh mẽ dường như là kết quả hoạt động của nền kinh tế thế giới khi ảnh hưởng của Covid-19 vẫn đang lan rộng", Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại IHS Markit, nhận xét.

 Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới của Việt Nam tiếp tục giảm, trong khi các công ty khó khăn trong việc mua hàng hóa đầu vào từ nước ngoài. Hơn nữa, dịch bệnh có vẻ đã ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế những tháng gần đây.

 Theo IHS Markit, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng lần đầu tiên trong năm tháng, với mức tăng mạnh và nhanh nhất gần một năm. Niềm tin Covid-19 đã được kiểm soát ở Việt Nam và số lượng đơn đặt hàng mới đã củng cố tâm lý lạc quan rằng, sản xuất sẽ tăng trong năm tới. Tâm lý kinh doanh cũng được cải thiện mạnh mẽ tháng thứ hai liên tiếp và ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 1.

 Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới lại giảm do những hạn chế trong di chuyển quốc tế và tình trạng đóng cửa công ty ở một số thị trường xuất khẩu.

 Sản lượng cũng có dấu hiệu tăng trở lại trong tháng 6 do tác động của lĩnh vực hàng tiêu dùng. Thế nhưng, việc khảo sát cho biết vẫn có bằng chứng cho thấy năng lực sản xuất chưa được sử dụng hết. Lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm, trong khi lực lượng lao động giảm tháng thứ năm liên tiếp.

 Các công ty cho biết chi phí đầu vào trong tháng 6tăng lần đầu tiên trong ba tháng. Ở nơi tăng giá đầu vào, những người trả lời khảo sát nêu nguyên nhân là khan hiếm một số loại nguyên vật liệu. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi phí chậm hơn mức trung bình khi nhu cầu hàng hóa đầu vào tương đối yếu. Một số công ty đối phó bằng cách tăng giá bán hàng, nhưng cũng có doanh nghiệp khác lại tiếp tục giảm giá bán trong bối cảnh nhu cầu yếu. Giá hàng bán giảm tháng thứ năm liên tiếp nhưng là giảm nhẹ với tốc độ chậm nhất trong thời kỳ này.

 Bên cạnh đó, sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng tiếp tục là vấn đề, đặc biệt liên quan đến các mặt hàng nhập khẩu. Thời gian giao hàng đã bị kéo dài bảy tháng liên tiếp, mặc dù mức độ là thấp nhất kể từ tháng 1. (Vnexpress.net 02/7)Về đầu trang

Fitch Solutions điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2020 lên 3%

Ngày 1/7, tổ chức Fitch Solutions vừa có báo cáo mới nhất, trong đó đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam nửa cuối năm nay lên mức 3%, từ mức 2,8% trước đó.

 Nguyên nhân Fitch Solutions điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP là nhờ nỗ lực khống chế dịch COVID-19 hiệu quả của Việt Nam.

 Theo tổ chức này, động lực tăng trưởng nửa cuối năm chủ yếu tới từ sự phục hồi của khu vực sản xuất chế tạo. Các khu vực bán lẻ, nhà hàng khách sạn, vận tải và kho bãi cũng được dự báo sẽ tiếp tục có sự phục hồi nhẹ từ nay tới cuối năm. Fitch Solutions đánh giá cao khả năng chống chịu của Việt Nam trong khủng hoảng đại dịch, và cơ hội hưởng lợi tự sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, sự phục hồi này vẫn bị giới hạn nhiều trong khuôn khổ nội địa bởi sự đóng cửa của nhiều nền kinh tế toàn cầu nên giao thương và đầu tư vẫn hạn chế.

 Trước đó, ngày 31/3, hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay. Theo đó, tốc độ tăng trưởng có thể chỉ đạt 2,8% - thấp nhất 34 năm. Tốc độ này giảm so với dự báo trước đó là 6,3%, do cả 3 lĩnh vực chính - sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ đều chịu tác động từ COVID-19.

 Fitch thừa nhận, dự báo về tăng trưởng năm 2020 rất không chắc chắn và có nguy cơ GDP còn giảm thêm, tùy thuộc vào diễn biến của đại dịch, cả ở Việt Nam và cũng như các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam.

 Theo dự báo của IMF, Việt Nam sẽ tăng trưởng dương 2,7% trong năm nay. Tương tự theo dự báo của ADB, World Bank hay Fitch, Việt Nam đều là điểm sáng với triển vọng tăng trưởng ở mức dương, bất chấp tình hình dịch bệnh. Các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng Việt Nam trong trung hạn rất tích cực nhờ lực lượng lao động dồi dào, môi trường FDI  thân thiện, cùng nền tảng vĩ mô ổn định. (VTV.vn 01/7)Về đầu trang

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để đón dòng đầu tư

Chiều 2/7, ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020, chủ yếu bàn về công tác xây dựng thể chế, chính sách.

 Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, thảo luận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Bộ Tư pháp trình bày; thảo luận về Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; về bổ sung nội dung vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành của Luật Lâm nghiệp; về đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung đất khu công nghiệp và đất ở đô thị...

 Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ đã cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án, dự thảo. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh.

 Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của nước ta. Chính phủ, các bộ phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả dịch bệnh, ưu tiên xây dựng ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật đặc thù cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 nên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công. Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để.

 Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, chậm, nợ ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết. Các Bộ: Công an; Công Thương; Thanh tra Chính phủ; Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 9 văn bản (7 nghị định, 1 quyết định, 1 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 6 luật đã có hiệu lực.

 Các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng, ban hành 92 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

 Phát biểu tại phiên họp, nhất trí với ý kiến của Bộ Tư pháp, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chủ động hơn trong công tác xây dựng pháp luật, tránh tình trạng "bắt nước chờ gạo", nhất là đẩy nhanh việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết pháp luật.

 Tại phiên họp, báo cáo tóm tắt về đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung đất khu công nghiệp và đất ở đô thị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ngay lập tức tiến hành rà soát, đánh giá lại quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 -2021, có văn bản gửi các địa phương để lấy ý kiến về tình trạng sử dụng đất. Bộ trưởng cho biết, đối với đất công nghiệp thì việc điều chỉnh, phân bổ lại đất chưa sử dụng còn rất lớn.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chúng ta có chỉ tiêu phân bổ đất làm công nghiệp, đất đô thị và có địa phương sử dụng hết, có địa phương không sử dụng được nên có câu chuyện điều chỉnh. Do đó, thực tế có nhiều địa phương, ví dụ như Bắc Giang, có nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào nhưng không có đất. Vấn đề này cần xử lý kịp thời để đón dòng vốn đầu tư.

 Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất chủ trương về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và sử dụng đất hiệu quả.

 Về số liệu, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án và trình Thủ tướng xem xét quyết định sớm để các địa phương triển khai, đón bắt dòng vốn đầu tư mới. Đất đai là vấn đề quan trọng, cần quản lý tốt, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch…, do đó, kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải tính toán phù hợp để có không gian phát triển trong tình hình mới, nhất là sau đại dịch COVID-19. (VTV.vn 02/7)Về đầu trang

"Thủ tướng nói chủ trương 1 thì bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải có biện pháp 10"

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói chủ trương 1, tôi xin đề nghị các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch phải có biện pháp 10 để chủ trương vào cuộc sống một cách quyết liệt, cụ thể”, Thủ tướng bày tỏ. “Các đồng chí bí thư, chủ tịch tự hỏi vì sao giải ngân chậm, khâu nào, do cái gì để làm cho được”. Lần này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải ra tay, không để tình trạng trì trệ.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với địa phương vào chiều 2/7.

 Ý kiến các địa phương phát biểu tại hội nghị đều khẳng định quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm. “Thành phố xác định nỗ lực quyết tâm nhiều hơn vì sự chậm lại của thành phố sẽ tác động trực tiếp đến kết quả tăng trưởng chung của cả nước", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhận định và đặt ra 8 giải pháp phát triển thành phố trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đặt mục tiêu hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân phải trên 80%.

 Chủ tịch UBND TPHCM nhắc lại Điều 89 Luật Đầu tư công 2019 quy định tổng số vốn đầu tư còn lại của các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp qua giai đoạn 2021-2025 không vượt quá 20%.

 "Quy định này gây rất nhiều khó khăn cho các địa phương. Kiến nghị Thủ tướng quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Theo đó, quy định vốn chuyển tiếp tại Điều 89 sẽ bắt đầu áp dụng với kỳ trung hạn 2026-2030", ông Nguyễn Thành Phong kiến nghị.

 Ghi nhận các ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, có 43 kiến nghị trực tiếp tại hội nghị, 311 kiến nghị gửi bằng văn bản và giao Bộ KH&ĐT, VPCP tiếp thu, hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ với tinh thần tập trung làm ngay những việc cấp bách trong thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh hiện nay, cần làm ngay, làm càng sớm càng tốt để tận dụng cơ hội phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng nói. “Một tinh thần là hành động, hành động hơn nữa, chống trì trệ, nâng cao trách nhiệm hơn nữa”.

 Thủ tướng cho rằng, các kiến nghị về đất khu công nghiệp mà địa phương nêu ra có thể quyết được, hay sớm cho chủ trương về phát triển các khu công nghiệp để đón thời cơ, tiếp nhận dòng vốn đầu tư mới.

 Nhắc lại một số kết quả nổi bật, Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới tiếp tục xấu đi nhanh chóng, phức tạp, khó lường khi dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều nước. “Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để đề phòng nguy cơ, nhất là nguy cơ dịch bệnh, đồng thời nắm bắt cơ hội để từ đó Chính phủ có đối sách đúng, kịp thời hơn trên tinh thần vừa phòng thủ chống dịch COVID-19, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế”.

 Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT có kịch bản tăng trưởng quý III và IV cụ thể. Mục tiêu tăng trưởng là phấn đấu ở mức cao nhất, vào khoảng 3-4%. “Khó khăn gấp đôi, ta phải phấn đấu gấp ba, không chùn bước, không bàn lùi mà phải tiến công để phát triển đất nước, phát triển địa phương mình”.

 Từng bộ, từng địa phương thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để thường xuyên rà soát, tháo gỡ, đôn đốc, nhất là tháo gỡ về đầu tư công và một số vướng mắc về thể chế, chính sách hiện nay.

 Đưa ra một số quan điểm, định hướng chủ đạo trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, kiên quyết không để dịch bệnh quay lại. Thứ hai là giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập.

 Thứ ba, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chủ động hơn, linh hoạt, hiệu quả hơn để kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài.

 Kiểm soát giá phải thúc đẩy phát triển, kích thích tăng trưởng, kiềm chế lạm phát nhưng không thắt chặt tiền tệ. Tín dụng năm nay phải tăng trưởng ít nhất 10%. Tỷ lệ nợ công có thể tăng thêm 2-3%. Phải có cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để kích thích mạnh mẽ những động lực chủ yếu tăng trưởng kinh tế bao gồm đầu tư, tiêu dùng. “Vậy biện pháp nào để đẩy mạnh tiêu dùng cá nhân?”, Thủ tướng đặt vấn đề khi tiêu dùng được xem là một trong “tam mã” kéo cỗ xe tăng trưởng. Tiếp tục kích cầu du lịch nội địa. Tiếp tục quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn của toàn cầu. Giảm giá dịch vụ du lịch nhưng không giảm chất lượng.

 Chú trọng các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng đề nghị các ngành, hệ thống tài chính quốc gia từ Trung ương đến địa phương có thể bơm thêm tiền cho an sinh xã hội, không để ai quá khổ, quá khó khăn. “Chính phủ sẽ xem xét tình hình thế giới để mở cửa thế nào, mở cửa đến đâu để đảm bảo an toàn cho đất nước”. Không chủ quan trước dịch bệnh.

 Thủ tướng nhắc lại việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khi mà nguồn vốn cần giải ngân trong năm 2020 rất lớn (700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ USD), trong đó 60% nằm ở các địa phương. Phải kịp thời giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng. “Đồng chí bí thư, chủ tịch đi kêu gọi vốn về thì phải tập trung chỉ đạo vấn đề này, đừng chỉ khoán trắng cho cấp dưới, không có đủ khả năng tháo gỡ”.

 Thủ tướng cho biết, Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra một số địa phương, đơn vị để xem xét tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn ngay tháng 8/2020. “Lần này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải ra tay, không để tình trạng trì trệ. Bởi cơ chế trước đây phải trình Quốc hội thì nay Quốc hội đã có nghị quyết giao Thủ tướng về vấn đề này. Anh nào không giải ngân được thì điều chuyển sang đơn vị khác, nhiều đơn vị đang thiếu vốn”. Việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm nay của các cấp, các ngành, các địa phương.

 Về tiền tệ và tín dụng, Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách gia hạn nợ, miễn giảm lãi suất, chi phí đối với khoản vay mới và khoản vay hiện hữu. Ngân hàng thương mại phải chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc này.

 Về tài khóa, Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai ngay các luật, nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn có liên quan đến thuế, phí, lệ phí, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu đầu vào, giảm 50% lệ phí trước bạ, đăng ký ô tô, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, giảm thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể…

 BHXH nghiên cứu báo cáo cấp thẩm quyền về việc tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua việc tạm dừng hoặc miễn đóng BHXH. Công đoàn nên xem xét miễn, giảm phí công đoàn 2% trong năm nay. “Chúng tôi đã đưa ra Chính phủ thảo luận và trình Quốc hội miễn lệ phí trước bạ 50% đối với xe lắp ráp trong nước thì số xe bán ra những ngày vừa qua tăng trên 30-40%”, Thủ tướng lấy ví dụ về việc kích thích thị trường tiêu dùng trong nước với những giải pháp cụ thể.

 Thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương phấn đấu năm nay không giảm chỉ tiêu xuất nhập khẩu. Về công nghiệp xây dựng, Thủ tướng nêu rõ, tạo điều kiện cho người dân làm nhà. “Người ta nói với tôi tại sao huyện Bình Tân (TPHCM) làm được nhiều nhà như thế, chính sách nào? Còn huyện Bình Chánh tại sao có tình trạng khó khăn như vậy?”.

 Nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng đề nghị “các đồng chí bí thư, chủ tịch phải nghe xem doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ cá thể trên địa bàn của mình khó khăn như thế nào để mà tháo gỡ, tạo điều kiện. Chứ còn chúng ta chỉ nghe chung mà không nghe xử lý cụ thể thì khó có thể tạo ra môi trường đầu tư”.

 Làm tốt công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng nhắc đến việc đưa bà con có nhu cầu về nước (con số này vào khoảng 14.000 người). “Hằng ngày máy điện thoại của Thủ tướng, Phó Thủ tướng nóng lên bởi vì tin nhắn. Tin nhắn về con tôi nhỏ tuổi đang ở bên kia dịch bệnh khó khăn, đau ốm, hết tiền bạc, tôi đi chỗ này chỗ kia bị kẹt lại, thế này thế kia”. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT bố trí phương tiện để xử lý vấn đề này. 

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói chủ trương 1, tôi xin đề nghị các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch phải có biện pháp 10 để chủ trương vào cuộc sống một cách quyết liệt, cụ thể”, Thủ tướng bày tỏ. “Các đồng chí bí thư, chủ tịch tự hỏi vì sao giải ngân chậm, khâu nào, do cái gì để làm cho được”. Thủ tướng cho rằng, muốn thành công thì phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm sự chậm chạp, ù lì, virus trì trệ, đồng thời chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. (Chinhphu.vn 02/7, Đức Tuân)Về đầu trang

QUẢN LÝ

Bỏ chế độ biên chế suốt đời: Chấn chỉnh tình trạng chây ỳ trong cơ quan nhà nước

Bắt đầu từ tháng 7/2020, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức sẽ được thực hiện . Điều này đồng nghĩa với việc không còn "biên chế suốt đời" với viên chức.

 Quy định này được kỳ vọng là sẽ giúp chấn chỉnh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới trong cơ quan nhà nước, hay tư tưởng nhà nước "dễ vào, khó ra" vốn có tư lâu. Tuy nhiên, để quy định này có thể phát huy vai trò đó thì rất cần có cơ chế để kiểm soát quyền lực, nhất là với những người được trao thẩm quyền đánh giá và quyết định ký hợp đồng với lao động.

 Với quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa có hiệu lực từ nay, các viên chức sẽ đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

 Hết thời gian này, đơn vị sử dụng lao động sẽ đánh giá hiệu quả công việc và sẽ quyết định có ký hợp đồng tiếp hay không. Sự thay đổi này sẽ là bước chuyển căn bản trong quản lý viên chức trong toàn bộ máy.

 Một vấn đề được đặt ra là cần phải có cơ chế đánh giá chính xác, khách quan về mức độ hoàn thành công việc của viên chức làm căn cứ ký tiếp hợp đồng để chống lạm quyền và tiêu cực trong quá trình thực hiện.

 Bỏ viên chức suốt đời sẽ tạo ra một động lực để các đơn vị sự nghiệp công đổi mới công tác quản lý nhân sự, nâng cao hiệu quả của bộ máy.

 Việc sàng lọc những người yếu kém rồi đây cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng sự thuận lợi này chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện trong một cơ chế minh bạch, không có tiêu cực trong đánh giá và sử dụng viên chức. (Kênh VTV1 – Thời sự 19h ngày 02/7)Về đầu trang

Giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã sau sắp xếp

Các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã giảm 5 tổ chức hành chính cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 chi cục và 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Đó là thông tin được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ.

 Theo ông Vũ Đăng Minh, từ ngày 1-1-2020 đến ngày 22-6-2020, Bộ Nội vụ được giao 140 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ (39,3%); đang thực hiện trong hạn 85 nhiệm vụ (60,7%).

 Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi), đang hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), hoàn thiện hồ sơ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định; đang tập trung hoàn thiện trình Chính phủ 15 dự thảo Nghị định…

 Về thực hiện cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

 Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương; tăng 7 cục; giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 1 tổ chức hành chính; giảm 24 đơn vị sự nghiệp công lập.

 Đối với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã giảm 05 tổ chức hành chính cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 chi cục và 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 Phòng Dân tộc. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 3.819 đơn vị.

 Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 8,68%). Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%); số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%).

 Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%).

 Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 546 đơn vị hành chính cấp xã.

 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Nội vụ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Bên cạnh đó, tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; triển khai Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài; rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ… (Pháp luật & Xã hội 02/7, Phương Thảo)Về đầu trang

Đà Nẵng chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra

Ngày 2-7, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo gửi HĐND TP về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sáu tháng đầu năm 2020. 

 Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự kiểm tra nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý theo quy định các dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu và các hành vi có dấu hiệu tham nhũng.

 “Qua tự kiểm tra chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng”, báo cáo do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký, nêu.

 UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định: Qua theo dõi, tổng hợp tình hình trong dịp Tết Nguyên đán 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

 Về công tác thanh tra, sáu tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra TP đã triển khai 66 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực với 2.089 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

 “Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực đã phát hiện 1.197 đơn vị, cá nhân sai phạm. Ban hành 1.197 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 2,6 tỉ đồng. Đến nay, đã thu nộp ngân sách nhà nước số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 2,2 tỉ đồng”, báo cáo nêu rõ.

 Cũng trong sáu tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu và khả năng cân đối ngân sách TP Đà Nẵng năm 2020.

 Do đó, Đà Nẵng đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên chín tháng của đơn vị dự toán. Số này không bao gồm các khoản chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, chi chế độ, chính sách cho con người.

 Đà Nẵng cũng cắt giảm 100% các khoản chi chưa có nội dung chi, các khoản chi không triển khai do dịch COVID-19.

 TP cũng cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách. Trong đó có tiết giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội thảo, hội nghị, khánh tiết, đi công tác trong và ngoài nước... (Plo.vn 02/7, Tấn Việt)Về đầu trang

Không đủ tuổi tái cử, 243 cán bộ ở Nghệ An xin nghỉ trước tuổi

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, các khóa trước cũng có hiện tượng này nhưng khóa này nhiều hơn do quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.

 Qua rà soát ở các địa phương trên địa bàn tỉnh sau Đại hội Đảng các cấp vừa qua, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, có tới 243 cán bộ, chủ yếu ở cấp huyện và xã xin nghỉ trước tuổi, 33 cán bộ xin nghỉ công tác để chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

 Trao đổi với VOV, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, hiện tượng này không có gì bất thường. Các khóa trước cũng có nhưng khóa này nhiều hơn do quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. Nếu như các khóa trước, số cán bộ còn từ 24 tháng trở lên có thể sắp xếp, bố trí công việc khác. Ví dụ Bí thư hoặc chủ tịch huyện có thể đưa về tỉnh làm phó một sở, ngành, thì ở khóa này, do giới hạn số lượng cấp phó nên số cán bộ này không thể sắp xếp.

 Theo Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, đợt này, đa phần các cán bộ đều "thông" tư tưởng, cộng với chính sách hợp lý nên phần lớn các cán bộ không đủ tuổi tái cử đều tự nguyện xin nghỉ. Sự "hợp tác" của các cán bộ góp phần giải quyết được tình trạng dôi dư cán bộ sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, có cơ hội đổi mới đội ngũ cán bộ. Như vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ cũng sẽ được nâng lên. Tuy nhiên, cũng không ít người còn có những băn khoăn, tâm tư, bởi sức khỏe vẫn còn, nếu không phải vì không còn "chỗ" thì họ vẫn có thể tiếp tục đóng góp.

 Về cơ chế chính sách đối với cán bộ xin nghỉ trước tuổi, về cơ bản, Nghệ An thực hiện chính sách của Trung ương. Chỉ những người nghỉ trước tuổi là đối tượng không chuyên trách, đối tượng mà Trung ương không có quy định, thì Nghệ An có chính sách riêng. (VTV.vn 02/7, PV)Về đầu trang

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ".

 Mục tiêu cụ thể của Đề án đến 2025 hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành giao thông vận tải trong đó có cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành giao thông vận tải đầy đủ, kịp thời, chính xác cho người ra quyết định.

 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; tất cả các dịch vụ công phổ biến liên quan đến nhiều người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 50% số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ Giao thông vận tải được nộp trực tuyến mức độ 3, 4.

 100% các tuyến đường bộ cao tốc có triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh (ITS); hình thành được các trung tâm tích hợp quản lý, điều hành giao thông của đô thị thông minh tại các thành phố trực thuộc trung ương và địa phương có nhu cầu.

 Toàn bộ số liệu phục vụ quản lý an toàn giao thông được xử lý, tích hợp hoàn toàn tự động từ các hệ thống thông tin quản lý thuộc các chuyên ngành đường bộ, Cảnh sát giao thông và y tế dùng để đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ;...

 Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đề án đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp gồm:

 1- Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải.

 2- Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật dùng làm nền tảng để phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành ngành giao thông vận tải.

 3- Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo, điều hành của ngành giao thông vận tải.

 4- Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

 5- Triển khai, hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin giao thông đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không.

 6- Hợp tác, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách chất lượng cao và triển khai nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong ngành giao thông vận tải.

 7- Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải.

 Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Đề án trong trường hợp cần thiết. (Chinhphu.vn 02/7, Chí Kiên)Về đầu trang

Bộ VHTTDL cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1805/QĐ-BVHTTDL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. 

Bộ VHTTDL đặt mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020. Thực hiện cắt giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ VHTTDL.

 Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

 Nhiệm vụ chung giai đoạn từ 2020-2025 tập trung triển khai việc phổ biến, tuyên truyền quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; đề xuất xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không hợp lý theo các yêu cầu tại Chương trình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025.

 Đồng thời, hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

 Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm soát kiểm tra định kỳ thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục, điều kiện bất hợp lý, không còn cần thiết tạo môi trường thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

 Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ VHTTDL tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp theo. Phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. (Chinhphu.vn 02/7, Minh Đức)Về đầu trang

Bình Phước nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 lên trên 31%

Đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, tỉnh Bình Phước vừa trở thành địa phương thứ 9 trong cả nước đạt chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 Thống kê cho thấy, vào cuối năm ngoái, tỉnh Bình Phước có tổng số 1.774 thủ tục hành chính, bao gồm 1.014 dịch vụ công mức độ 3, 4, đạt 57,16%; số dịch vụ công mức 4 chỉ có 256 dịch vụ, đạt tỷ lệ 14,43%. Đến hết quý II/2020, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bình Phước là 1.467 dịch vụ, đạt 77,45%. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là 592 dịch vụ, đạt tỷ lệ 31,26%.

 Theo đại diện Sở TT&TT tỉnh Bình Phước, thực hiện các nội dung đôn đốc của Bộ TT&TT, ngay từ tháng 3/2020, Sở đã tham mưu để UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đẩy mạnh cung cấp và tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

 Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở TT&TT, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước đẩy mạnh triển khai cung cấp, khai thác, tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

 Ngoài ra, việc tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến cũng đã được tỉnh Bình Phước tăng cường.

 Đáng chú ý, để đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ điện tử, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, xã, kể từ ngày 19/5/2020, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công điện tử, không nhận hồ sơ giấy. 

Về kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên toàn quốc, số liệu của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT cho thấy, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của các bộ, ngành, địa phương đã có cải thiện, từ mức 11,13% thời điểm cuối năm ngoái đã tăng lên đạt 14,11% tại thời điểm Quý II/2020.

 Đến nay, đã có 7 bộ, ngành gồm các bộ: KH&ĐT, Nội vụ, Tài chính, TT&TT, Giao thông Vận tải, Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; và 9 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Nam Định, Bình Dương, Bình Phước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4.  (Ictnews.vietnam.net.vn 02/7, Vân Anh)Về đầu trang

Bà Rịa – Vũng Tàu: Từng bước hình thành kho dữ liệu số của tỉnh

Ngày 1/7, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo “Kế hoạch chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành kho dữ liệu số của tỉnh”. 

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở TT-TT cho biết, việc triển khai xây dựng Kế hoạch này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án “Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh, hướng đến xây dựng kho dữ liệu nhằm chia sẻ dữ liệu cho mục tiêu phát triển đô thị thông minh.

 Dự thảo Kế hoạch đề ra 3 nội dung chính gồm: Chuẩn hóa, số hóa dữ liệu; xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu; tích hợp dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số dung chung của tỉnh. Lộ trình triển khai dự kiến chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2020-2022 và giai đoạn 2 từ năm 2023-2025.

 Sau khi nghe Sở TT-TT báo cáo và ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, ông  Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT lưu ý việc chuẩn hóa, số hóa dữ liệu phải có phương án, cách làm khoa học, đồng thời xác định rõ nguồn vốn phân kỳ thực hiện, tránh trùng lắp, bảo đảm tính khả thi, nguồn lực thực hiện theo yêu cầu đề ra. (Baobariavungtau.com.vn 02/7)Về đầu trang

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

TPHCM: 66 cán bộ bị xem xét kỷ luật vì sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tối 1/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1, trước kỳ họp HĐND TP.HCM dự kiến diễn ra vào cuối tuần sau.

 Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Phú đề nghị tiếp tục xử lý cán bộ sai phạm, đặc biệt là những người liên quan đến sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

 Theo ông Phú, trước đây lãnh đạo TP.HCM hứa hẹn với cử tri sẽ sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng đến nay có những nội dung chưa được giải quyết. Vì vậy, cử tri muốn biết việc xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm thời gian tới như thế nào?

 Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết UBND TP đã trình HĐND TP chính sách bồi thường bổ sung cho khu 4,39 ha ở Khu phố 1, phường Bình An (quận 2) và chính sách này đã thông qua. Hiện nay, TP đang triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của HĐND TP về vấn đề này. 

Còn về xử lý cán bộ sai phạm ở dự án Khu đô thị Thủ Thiêm, ông Phong cho biết vừa qua đã xử lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

 Hiện có 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý đang kiểm điểm và xem xét xử lý. Trong tháng 7, TP.HCM sẽ báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết quả xử lý cán bộ.

 66 cán bộ này thuộc các sở ngành, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm qua các thời kỳ. (VTV.vn 02/7)Về đầu trang

Đăk Nông: Đội phó Đội quản lý thuế bị đình chỉ để phục vụ điều tra

Ngày 2/7, ông Trần Văn Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đăk Nông xác nhận, đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thuế liên xã, phường số 1, Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đăk G’long (Cục Thuế tỉnh Đăk Nông) để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông. Thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Nghĩa là 15 ngày, tính từ ngày 1/7/2020.

 Trước đó, ngày 1/7, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông nhận được báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đăk G’long liên quan đến ông Nghĩa. Theo thông tin, vào khoảng 10h ngày 30/6, Đoàn công tác do Công an tỉnh Đăk Nông chủ trì đã đề nghị lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đăk G’long và Đội trưởng Đội Quản lý thuế liên xã, phường số 1 chứng kiến việc khám xét nơi làm việc của ông Nghĩa.

 Cũng theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đăk G’long, từ đó đến nay, ông Nghĩa không có mặt làm việc ở cơ quan, điện thoại cũng không liên lạc được.

 Ông Nghĩa bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra hành vi nhận tiền của một chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trước khi bị bắt, ông Nghĩa đang tham gia Đoàn thanh tra thuế của Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk G’long kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (VTV.vn 02/7)Về đầu trang

Đăk Lăk: Thanh tra viên Sở Nội vụ bị bắt vì đòi 150 triệu đồng để bỏ qua sai phạm

Chiều 1/7, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lăk xác nhận, một thanh tra viên thuộc Sở bị cơ quan Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ vì liên quan đến hành vi tống tiền.

 Người bị công an bắt giữ là ông Trần Văn Tuệ - Thanh tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Đăk Lăk. Hiện phía cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng, khám xét nhà ở của ông Tuệ để điều tra, làm rõ. Theo vị lãnh đạo này, việc bắt giữ ông Tuệ diễn ra vào ngày 28/6 vừa qua.

 Theo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, ông Trần Văn Tuệ bị tạm giữ từ ngày 29/6/2020 đến ngày 2/7/2020. Cơ quan này cho biết, ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận tin báo về vụ việc đưa và nhận hối lộ xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột. 

Sau khi xác minh, ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Thanh tra viên Sở Nội vụ Đăk Lăk Trần Văn Tuệ.

 Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/5, Sở Nội vụ thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện Krông Năng.

 Ngày 25/6, theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra, ông Trần Văn Tuệ đã đến làm việc tại trường Trung học Cơ sở Trần Phú, yêu cầu trường này đưa hồ sơ cán bộ đến Phòng Nội vụ huyện Krông Năng để ông Tuệ kiểm tra.

 Trong quá trình kiểm tra, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị Phương T. (sinh năm 1977, trú tại thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk), là nhân viên thiết bị trường học của trường sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi làm giả. Ông Tuệ liên lạc, gặp gỡ và yêu cầu bà T. đưa cho ông Tuệ 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc.

 Ngày 26/6, bà T. đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sẽ đưa sau. Sau đó, bà T. đến thành phố Buôn Ma Thuột hẹn gặp ông Tuệ thỏa thuận, thống nhất số tiền bà T. phải đưa cho ông Tuệ để bỏ qua vụ việc tổng cộng là 150 triệu đồng. (VTV.vn 02/7)Về đầu trang

Cựu Chủ tịch TP Trà Vinh bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với cựu Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh - ông Diệp Văn Thạnh (52 tuổi) và cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh- ông Trần Trường Sơn (44 tuổi), cùng 5 thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát”.

 Bị can Diệp Văn Thạnh bị cáo buộc với vai trò là Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, người trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành công tác quản lý, thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định 118 của Chính phủ, nhưng ông Thạnh đã cố ý chỉ đạo cấp dưới làm trái dẫn đến ký sai 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

 Ngoài ra, ông Thạnh còn ký ban hành 2 công văn có nội dung chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế thực hiện trái quy định.

 Bị can Trần Trường Sơn, với vai trò là Phó chủ tịch UBND TP, dù biết rõ 2 công văn do ông Thạnh ký là trái quy định và bản thân ông Sơn cũng nhận được phản ánh từ cán bộ TN&MT về hiện tượng mua bán chế độ chính sách, hồ sơ tăng lên bất thường. Nhưng khi phát hiện có sai phạm, ông Sơn không báo cáo lên cơ quan cấp trên mà cùng ông Thạnh tiếp tục thực hiện hành vi sai phạm này.

 Đối với 5 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường gồm: Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi), Lê Hữu Lễ (49 tuổi), Lý Kiến Trung (50 tuổi), Trần Thanh Sơn (46 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (41 tuổi) đã thực hiện hành vi sai phạm thông qua việc tiếp nhận, thẩm định và tham mưu sai cho Chủ tịch và Phó chủ tịch, ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng.

 Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Trà Vinh còn chứng minh được các bị can này có hành vi cấu kết với “cò đất”, “chủ đất” làm thủ tục khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không phải đóng tiền để vụ lợi. (Vov.vn 02/7, Sa Oanh)Về đầu trang

Cà Mau: Cách mọi chức vụ trong Đảng của Chủ tịch thị trấn Cái Nước

UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy Cái Nước đã ban hành quyết định kỷ luật “cách tất cả các chức vụ trong đảng, nhiệm kỳ 2015-2020” đối với ông Đặng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước.

 Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau nhận đơn tố cáo của công dân về việc có sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.

 Kết quả xác minh thể hiện, UBND thị trấn Cái Nước lập phương án, trình UBND huyện Cái Nước phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước (giai đoạn 3) cao hơn quy định, số tiền thu vượt trên 9,6 tỷ đồng.

 Thu phí chợ, thu tiền đóng góp của các tiểu thương với số tiền trên 9 tỷ đồng nhưng không lập biên lai tại thời điểm thu theo quy định.

 Đối với nguồn thu phí chợ, thu cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng nhằm dùng bù đắp chi phí đầu tư, chi phí quản lý là các khoản thuộc phạm vi, nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước nhưng UBND thị trấn Cái Nước không lập dự toán, quyết toán thu - chi theo quy trình quản lý ngân sách.

 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Chủ tịch UBND huyện Cái Nước thành lập đoàn thanh tra toàn bộ các công trình đầu tư xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước theo phản ánh của các tiểu thương. UBND huyện Cái Nước tiếp tục phát hiện thêm những sai phạm và đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số nội dung.

 Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã ban hành quyết định kỷ luật ông Đặng Văn My bằng hình thức cảnh cáo. (Vov.vn 02/7, Trần Hiếu)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil từ chức do gian dối bằng cấp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil đã lập tức phải từ chức chỉ sau 5 ngày được bổ nhiệm. Nguyên nhân là ông này dính những cáo buộc gian dối bằng cấp.

 Ông Carlos Alberto Decotelli khai là có học Tiến sĩ tại Argentina và Đức. Tuy nhiên, hai trường Đại học tại hai nước này đều khẳng định ông không có bất cứ học hàm nào tại đây. Ông cũng bị dính cáo buộc đạo văn khi làm luận án Thạc sĩ tại Brazil. 

Kể từ khi Tổng thống Bolsonaro nhậm chức vào tháng 1/2019, chính quyền của ông đã chứng kiến rất nhiều sự bãi nhiệm hoặc từ chức của các bộ trưởng (khoảng 10 người) do các cáo buộc gây tranh cãi hoặc do bất đồng quan điểm với tổng thống.

 Brazil đã có tới ba Bộ trưởng Bộ Giáo dục chỉ trong 18 tháng qua. Trong khi đó, kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Brazil, đã có hai Bộ trưởng Bộ Y tế của nước này phải từ chức. (VTV.vn 01/7)Về đầu trang

Đi du lịch, chuyển nhà... trong dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế New Zealand phải từ chức

Ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ Y tế New Zealand David Clark đã từ chức sau một loạt vi phạm cá nhân trong giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19.

 Ông David Clark trước đó đã tự mô tả mình là một "tên ngốc" vì đã vi phạm các biện pháp phong tỏa đất nước, tạo ra làn sóng giận dữ từ người dân New Zealand.

 Trong thông báo từ chức, ông David Clark nói rằng bản thân đã dồn toàn bộ sức lực vào công việc. Tuy nhiên, việc ông tiếp tục giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế đã tạo ra sự mất tập trung trong bối cảnh Chính phủ và người dân New Zealand đang chung sức trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

 David Clark cho biết ông dự định làm việc tại Quốc hội New Zealand với tư cách là một nhà lập pháp ở cấp thấp hơn.

 New Zealand được thế giới ca ngợi vì có những phản ứng nhanh và hiệu quả trong việc đối phó với dịch COVID-19. Tuy nhiên, bản thân Bộ trưởng David Clark lại bị chỉ trích.

 Vào tuần trước, ông David Clark đã khiển trách quan chức y tế hàng đầu của mình, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Ashley Bloomfield, về việc một số khách du lịch quay trở lại cách ly mà không được kiểm tra. Bloomfield đã trở thành chuyên gia y tế đáng tin cậy trên toàn New Zealand và là gương mặt đại diện trong chiến dịch đối phó với COVID-19 ở nước này.

 Nhiều người đã tức giận vì những khiển trách của ông David Clark. Một chiến dịch có tên là "Blooms cho Bloomfield" (Tung hoa cho Bloomfield) đã xuất hiện trên mạng xã hội Twitter. Khi hàng trăm USD được đổ vào, ông Bloomfield đã yêu cầu quyên góp số tiền này cho các tổ chức từ thiện.

 Đây chỉ là một trong những sai lầm của ông Clark. Trước đó, vào tháng 4, ông Clark đã lái xe trên đoạn đường 19km đến bãi biển để đi dạo với gia đình của mình. Ông còn đi xe đạp leo núi, chuyển nhà và văn phòng trong khi ông yêu cầu người dân phải ở trong nhà và làm việc từ xa. 

Hơn 2.000 người dân New Zealand đã ký vào đơn kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Clark từ chức.

 Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Bộ Y tế, mặc dù trước đó bà không muốn ông Clark rời khỏi vị trí này. (VTV.vn 02/7)Về đầu trang./. 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

[Trở về]