Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  
Bàn giao và đưa vào hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh 
Trong các ngày 09 và 10/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào hoạt động hệ thống Đài Truyền thanh các xã Xuân Thủy, Ngân Thủy thuộc huyện Lệ Thủy và các xã Hiền Ninh, Hàm Ninh thuộc huyện Quảng Ninh.  

 Hệ thống đài truyền thanh các xã Xuân Thủy, Ngân Thủy, Hiền Ninh bàn giao đưa vào sử dụng đợt này được đầu tư theo mô hình đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin – Viễn thông theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Đài truyền thanh xã Hàm Ninh là hệ thống truyền thanh không dây gồm 18 cụm thu phát sóng, 36 loa, phủ sóng rộng khắp địa bàn xã.

Việc lắp đặt các đài truyền thanh cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền ở cơ sở. Tại Lễ bàn giao và đưa hệ thống các đài truyền thanh vào hoạt động, Ông Phạm Thanh Tân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các xã tiếp nhận, quản lý, vận hành tốt hệ thống Đài truyền thành cơ sở, phục vụ tốt cho thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh trật tự đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”....

Tại Lễ bàn giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn UBND các xã thành lập Ban biên tập và Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống đài truyền thanh cơ sở theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mạnh Tuấn

[Trở về]