Phiên bản thử nghiệm
    Bản in     Gởi bài viết  

AUDIO CLIP TUYÊN TRUYỀN SỐ HOÁ TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT

1. Bản tin thông báo về số hóa truyền hình mặt đất

- Download audio giọng miền Bắc tại đây.

- Download audio giọng miền Nam tại đây.

2. Audio clip: Giới thiệu về tivi theo chuẩn DVB-T2

- Download audio clip tại đây.

3. Audio clip: Lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam

- Download audio clip tại đây.

[Trở về]