Bản in     Gởi bài viết  

AUDIO CLIP TUYÊN TRUYỀN SỐ HOÁ TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT

1. Bản tin thông báo về số hóa truyền hình mặt đất

- Download audio giọng miền Bắc tại đây.

- Download audio giọng miền Nam tại đây.

2. Audio clip: Giới thiệu về tivi theo chuẩn DVB-T2

- Download audio clip tại đây.

3. Audio clip: Lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam

- Download audio clip tại đây.

[Trở về]