Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT về mạng truyền số liệu chuyên dùng 

Download Thông tư 12 tại đây!