Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Nghị định số 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng 
Download Nghị định 142 tại đây!