Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 2218 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 
  
 Xem nội dung tại đây