Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Khởi động Chương trình “Tư vấn khắc phục, hỗ trợ khôi phục hạ tầng, kết nối và ứng dụng các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử sau thiên tai” 

Chiều ngày 26/10, tại huyện Quảng Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học và một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức khởi động thực hiện Chương trình “Tư vấn khắc phục, hỗ trợ khôi phục hạ tầng, kết nối và ứng dụng các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử sau thiên tai” ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Chương trình nhằm cùng đồng hành, hỗ trợ chính quyền các địa phương sớm khắc phục hậu quả, nhanh chóng đưa hoạt động ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công trở lại bình thường sau đợt thiên tai lũ lụt giữa tháng 10/2020 vừa qua. Chương trình có thể kéo dài hoặc tiếp tục thực hiện tùy theo diễn biến thiên tai, lũ lụt trong thời gian tới.

Trong buổi đầu ra quân, Tổ thực hiện Chương trình đã cơ bản hoàn thành các nội dung: Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống máy tính, mạng LAN, kết nối internet; tư vấn phương án sửa chữa, thay thế các thiết bị chuyển mạch, máy tính, máy in, máy quét bị hư hỏng và tận dụng khai thác hiệu quả các thiết bị còn có thể khắc phục, sử dụng được; hướng dẫn, hỗ trợ khôi phục dịch vụ đường truyền internet và ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh… tại cơ quan UBND và phòng máy tính của một số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn 3 xã Hàm Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh. Lực lượng nòng cốt triển khai là các cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm CNTT thuộc VNPT Quảng Bình.

Một số hình ảnh của Tổ thực hiện Chương trình tại Hàm Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh

Trước đó, để chuẩn bị triển khai Chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, giao Phòng Văn hóa và Thông tin làm đầu mối tại cấp huyện, chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã khẩn trương khảo sát, đề xuất nhu cầu để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình, trong đó, ưu tiên lựa chọn thực hiện trước đối với các xã, phường, thị trấn đã được khôi phục điện lưới sau thiên tai nhưng bị mất dịch vụ đường truyền internet; không có nhân lực để lắp đặt, khôi phục hoạt động thiết bị máy tính, mạng LAN; hoặc gặp sự cố không thể kết nối, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, nhất là hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa cấp xã…

Trung tâm CNTT&TT