Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
CHẤN CHỈNH MỘT SỐ THÔNG TIN SAI SỰ THẬT ĐĂNG TẢI TRÊN MẠNG XÃ HỘI VỀ TÌNH HÌNH LŨ LỤT Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 
Hiện nay, trước hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị đang ra sức cứu hộ, hỗ trợ, khắc phục thiệt hại.
 Tuy nhiên, có một số trường hợp đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân như thông tin về xả đập, vỡ đê, siêu bão, không tạo điều kiện cho các đoàn cứu trợ... đã được Sở Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh gỡ bài, đính chính, đăng tin xin lỗi. Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình khuyến cáo mọi người phải kiểm chứng nguồn tin hoặc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để có thông tin chính xác trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội, tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, người dân phải bình tĩnh, chọn lọc, kiểm chứng thông tin, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống (cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, báo chí...) về tình hình diễn biến lũ lụt, tránh hoang mang ảnh hưởng đến bản thân, gia đình cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn của cơ quan chức năng.