Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU LŨ LỤT, ĐẢM BẢO THÔNG SUỐT THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Công văn số 993/STTTT-BCVT ngày 21/10/2020 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc. 
 Xem nội dung công văn tại đây!